chiddush logo

שירת מרים והמחולות בחג העצמאות (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 26/1/2024

 בס"ד.


שירת מרים והמחולות בחג העצמאות .
------------------------------------------------------.

מה בין שירת מרים לשירת משה  ?

שבשירת משה השירה כשירת שבח לגבורה,נובעת מאיפוק וכובד ראש..
 ולפיכך השירה עומדת לעצמה וכעיקר לעצמה  .
שירה של שבח לבורא המחולל ניסים בדרך לגאולה.
ולפיכך גם כוללת נבואה חזונית לעתיד עד סגירתו של המעגל 
בגאולת הקץ ובמלכות שמיים עלי אדמות .
 משל רוח הגאולה.
 בשירת מרים באה גם : "גאולת הגוף" .
שירה הנובעת משמחתם של בני אדם נטו.
 שירה ההמתעוררת מהשמחה ספוטנטנית הטבעית.
 של בני אדם. המתפרצת מאליה . 
לפיכך ,היא גם נילוות  לתפאורה הפיזית אנושית : תופים ומחולות..
 משל באה מרים וביקשה להשלים :
 שאין גאולה אם אין גם שמחה לעצמה.
 ושכל שירה צריך שתנבע קודם לכל משמחה . 
גם שמחה פיזית המשתפת את ה"גוף" גם במחולות .
משל האדם מקפץ גם את גופו לעבר השמיים .
ולא רק את רוחו.
 משל שמחתם של בני אדם זקוקה גם לדינאמיקה של רעשי רקע אנושיים.
 המתבטאים בתופים, במוזיקה ומחולות .
  והנה ראו דרכה הנפלאה של התורה שכשמשה מסיים את שירתו.
  הוא "מרים" למרים להשלים בשירתה בכך שבסוף שירת משה :
 יש לכאורה חזרה תמציתית .
 יש שוב הדגשת העיקר וה"כי" המצדיק כביכול 
את שירתה המשלימה של מרים.
והנה בכך ביקש המקרא, להצביע על שירתה של מרים השווה לערך ולגודל שירתו של משה.
 לפיכך גם הדגיש הכתוב כי גם מרים הייתה נביאה. ולא עוד שהייתה : "אחות אהרון" משל הייתה שווה גם לתפקיד ומעמד אהרון בליוויו של משה ובהשלמת ייעודו.
הנה כי כן,נבואת מרים שהתבטאה במעשה פיזי של שמחה ,היא בהשלמת שירת משה במיממד הפיזי של השמחה .
וכי גם לעתיד לבוא צריך שכל גאולה תלווה  בשמחה זו, הפיזית של השירה.
 וזו צוואת מרים לנשים - לכל נשות ישראל לשאת את זה הדגל דגל השמחה הפיזית בצד שירת השבחים לה'. 
הנה כי כן זהו הפן הנוסף של : "בזכות נשים צדקניות תבוא ותשלם הגאולה..."
אז הנה צוואת מרים היא למעשה צאו כולכם גם הנשים   לשמוח בחג העצמאות  גם לחולל בנפרד בחוצות הכרך.
  לשמוח בגאולתינו בתופים ומחולות .
 זו השירה וזו השמחה המשלימה, שהקב"ה מייחל גם לה.
 אז הנה לנו משמעות נוספת ל"נשים צדקניות", שבזכותן גם תשלם הגאולה. 
נשים שעושות "צדק" בין שמחת הרוח לשמחת הגוף. שבלי זה אין גאולה של ממש 

 והנה מה עצוב שחג העצמאות  חג מחולות הגאולה של מרים .
אינו ראוי לכאורה להמנות עם חגי ה' בקטגורית החגים באתר זה.
 משה אהרון 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
משה אהרון (26/1/2024)
בס"ד.
"ותקח מרים"...
לקחה את הרשות שניתנה לה על ידי משה
באומרו : "כי....."
ומרים הנביאה כמו מנצחת על מקהלה.
תחילה נתנה האות לצאת בתופום ומחולןת .
ומיד משהצטרפו כולם
שבה להצביע על העיקר על המהות לאמור :
"שירו לה' ".זהו שנאמר : "ותען להם מרים
שכל השמחה תהא מתועלת לשירה לה'......
משה אהרון
ציורים לפרשת שבוע