chiddush logo

אגדת ארץ גושן

נכתב על ידי משה אהרון, 21/12/2023

בס"ד.


אגדת ארץ גושן 
------------------------------


 יִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה, וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנִי, יְדַבֶּר-נָא עַבְדְּךָ דָבָר בְּאָזְנֵי אֲדֹנִי, וְאַל-יִחַר אַפְּךָ בְּעַבְדֶּךָ:  כִּי כָמוֹךָ, כְּפַרְעֹה. 

 "פרד"ס.
--------------
נגש אליו גם באיצטלא של משיח ה'
 לומר : "בי אדוני" לאמור :   - בי תבוא לבסוף גאולת העם הזה.
 "כי כמוך כפרעה" -  שמלכות יוסף אך לגלות . כמלכות "מלך זר" - כ"פרעה". [כי כמוך כפרעה]

הנה כי כן יוסף סמל ההנהגה בגלות
 ויהודה סמל ההנהגה האיסטרטגית :
 בגאולה ובארץ ישראל .

 וְאֶת-יְהוּדָה שָׁלַח לְפָנָיו, אֶל-יוֹסֵף, לְהוֹרֹת לְפָנָיו, גֹּשְׁנָה; וַיָּבֹאוּ, אַרְצָה גֹּשֶׁן

פרד"ס
---------------
 "ואת יהודה" - נפל ה"אסימון" ליעקב . יהודה הוא הוא מוביל ההנהגה והירושה בחסד אלוה......

"שלח לפניו" מרמז גם על שליחות ערכית לדורות 
 דווקא "אל יוסף" להעמיד דברים על מכונן :
 להורות לו כי הישיבה במצרים היא אך בבחינת :"ארצה גושן". להסמיך "ויגש יהודה" - להורות יהודה, כי ארץ ניכר לעולם בבחינת :
"ארץ גושנה".
 ארץ מפלט של : "נגישות ארעית" .
 הנה כי כן, זה לכאורה הקשר שבין :
"ויגש יהודה" ל"ארץ גושן".
 שמשיח ה' אמיתי , לעולם מתייחס לכל גלות אך כארץ היכרח. כ"ארץ גושן" על מנעמיה וסיכוניה
 ארץ מפתה במיקסמיה ובעושרה.
 יהודה כסמל לכל הנהגה גאולית, מנופף בניכר אך  כ"ארץ גושן"  והיעד לעולם אך בארץ חפץ - ארץ ישראל .
גם לחדד כי הנהגה של גלות אינה זהה להנהגה של גאולה . .....
דבר זה למרבה הצער לא חודד ולא נלמד כראוי וכנדרש. 
וכך  לא פעם ,הנהגת גלות דימדתה להיות : "הנהגה גאולית"...
 
הנה כי כן, יהודה תחילה ניגש ליוסף ליישר הדורים האישיים  בבחינת : "ויגש אליו".
 להעמיד נכונה בין :
ירושת יהודה לירושת יוסף.
 ואחר כך בא להשלים ל"הורות לפניו" את פשר אגדת : "גושנה"
 וכל זאת לדורות עולם.
 להעמיד הגלות במקומה האירעי .לסייגה אך כארץ היכרח של "נגישות". [ארץ גושן] וחלילה לעולם לא, כתחליף ל"ארץ חפץ".
..............

מוקדש לעילוי נשמת אבי :
שאול אהרון בן רבי משה אהרון ומתנה.
מנוחתו עדן , 
אשר היום יום פקידתו.
 כמוכן מוקדש גם לעילוי נשמת 
כלל חללי צהל.

משה אהרון.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה