chiddush logo

פנחס לא היה אליהו (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 2/7/2023

  בס"ד.


פנחס לא היה אליהו.
---------------------------------.

 הטענות כי פנחס הוא אליהו אינן מתיישבות עם רוח הכתוב ואף לא עם אופיים הגלובלי של השניים .
 רוח הכתוב הוא כי בצד הזכות לכהונת עולם זכה פנחס גם לברית שלום אישית , שמשמעותה אחת  :  שיהא לו אך שלום בחיין לא יהא נרדף ולא מאויים. וחליה לא ייהרג ביד אדם
 תמונת המצב כאמור לחלוטין אינה תואמת את מסכת חייו של אליהו. שהיה נרדף ומאויים והוא חי בפחד רב
זאת ועוד אליה איש בעל שער כנראה היה נזיר ואשר אדרתו  כנביא בלבד ,ניתנת הייתה להעברה
 לא כן פנחס ככהן גדול .
 פנחס בשיאו השיב את חמת ה' מבני ישראל  ואליהו בשיאו  הוא עומד ננזף על ידי הקב"ה בחורב   על שמתח את מסכת קנאתו לכדי הרג של אנשים רבים .
 לא איש זה כאליהו ,יכול שיהא פנחס .  שההרג היחיד שהיה לו בתוך בני ישראל היה ב"רומח" רמז לאמצעי חד פעמי ולשעתו  שאותיות "רומח" = "מחר" שלמחר כבר לא הייתה לו הרשות לשוב ולהשתמש ברומח.
 עוד יש להדגיש כי ברית שלום עם הקב"ה משמעותה קץ לכל קיצוניות וודאי קנאות .
 וגם מבחינה זו לא ייתכן כי פנחס שב והתגלגל לקנא בהרג מאסיבי כ"אליהו".
 ולבסוף יש גם שוני מהותי  בין השניים :
פנחס ידוע מקרו  וידוע סופו עת נקבר בגבעתו - גבעת פנחס.
 מנגד אליהו בכלל לא ברור מקורו  ועוד יותר תמוהו "סופו" ,עת עלה בסערות השמיימה. 
לפיכך אך לאליהו נכונו עוד עלילות לעתיד במיוחד בגאולת הקץ .

פינת : "ואם לא הגיד ונשא עוונו"
-----------------------------------------.
  חילותיו  העכשויים של הקב"ה הם דווקא אותם הנחילים של אנשי המחאה.......

משה אהרון 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
משה אהרון (2/7/2023)
הסבר ל"פינה".
-------------------
וכי על כן קרויה אומה זו גם : "עדת ישראל" .
שכל ייעודה גם להעיד בעולם כי ישר הוא האל. [ישראל]
צורי ולא עוולתה בו .
"עדת ישראל" - משום שהיא צירוף של פרטים רבים כ"עדים".
להיותם בעולם "עדה" גדולה אחת .
והנה כל איש ישראל בצד ייעודו בחיים , יש לו לתן עדות לעולם .
וכל אחד לפי "ערכו". יש שעדותם רבה ומאסיבית.
וכך בבוא שעתם יידונו הם עליה בבית דין של מעלה
שגם על עדות זו חל הפסוק :
ואם לא הגיד ונשא עוונו" .
"הגיד" - להעיד בדבקות ,נחישות ובקשיחות .
כ"גיד" ממש. והכל ללא מורא .......
ציורים לפרשת שבוע