chiddush logo

אור השכינה ,להפטרת פרשת האזינו חול המועד סוכות

נכתב על ידי izik28, 6/10/2022

 בסד 


ד"ת לפטרת האזינו ופרשת  חג הסוכות התשפ"ג 

אור  השכינה
--------------------------------------------------
 חיפשתי נושא משותף ששיך להפטרת השבת והחג הסמוך , בהפטרת השבת מופיע הפ"ס, "וישת חשך סביבתיו סכות חשרת מים עבי שחקים מנגה נגדו בערו גחלי אש", ואילו בהפטרת החג מופיע הפ"ס", והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות יקפאון [וקפאון]
והיה יום אחד הוא יודע לה"  לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור", הסבר הפ"ס הראשון לפי רשי " "וישת חשך סביבותיו" - לסוכה כענין שנאמר (שמות יד כ) ויהי הענן והחשך מפסיק בין מצרים 
לישראל "חשרת מים עבי שחקים" - מאין היה החשך עבי שחקים היו שהן חושרין מים על הארץ
"חשרת" - לשון כברה הוא שהוא נופל על הארץ דק דק (תענית ט ב) וכן הוא אומר באגדות הרבה חושרין אותו בכברה ויש לפתור חשרת לשון קשר שמתקשרין השמים בעבים על ידי המים כמו וחשוריהם האמור באופני המכונה (מלכים -א ז לג) שהם זרועות העץ המהדקין וקושרין עיגוליה יחד,"
הסבר מהפטרת החג לפי  המלבים," והיה ביום ההוא לא יהיה אור", ר"ל שאז יחדל אור השמש והירח מלהאיר בעולם, כמ"ש (ישעי' ס') לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וכו' והיה לך ה' לאור עולם, ולא יהיה במציאות אור גשמי, "לא אור יקרות ולא אור קפאון", ר"ל לא אור השמש שהוא אור עצמי אור יקר, ולא אור הירח וכוכבים שהם רק מקבלים האור שצף על כדורם המקשי ע"י השמש שמכה עליהם והאור חוזר, כי לא ימצא אור גשמי כלל"  שתי הפסוקים מדברים על מציאות של  חושך , שהינו דבר שמונע ממך לזוז ולהתקדם ,בדיוק כמו שהיה במכת מצרים מה שמנע מהמצרים לפגוע בישראל , הפ"ס מהפטרת החג מסביר מציאות שאולי מפחידה משהו, " והיה יום אחד הוא יודע ליהוה לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור" המלבים מפרש ,"והיה יום אחד", לא יהיה היום חלוק ליום ולילה לבקר וצהרים ועת ערב, שזה רק בעת שישמשו המאורות הגשמיים, אבל אז יהיה יום אחד מדובק כולו יום, "והוא יודע" שהוא "לה'" שאורו מיוחס לה' לא לשמש וירח ומאורות רק באורו נראה אור, וע"כ יהיה "לא יום ולא לילה", ששמות יום ולילה יקראו מצד הארת האור הגשמי שזורח ושוקע, אבל האור שיהיה אז יהיה אור תמידי בלתי משתנה כלל לא זורח ושוקע ולא יצדקו עליו שמות יום ולילה, "והיה לעת ערב יהיה אור", שהשמש הגשמי תערב ותשקע ואז יתחיל האור העקרי להאיר שהוא אור ה', והיא מליצה נפלאה שיתבטל ההארה והשפע היוצא מאת המאורות, וה' בעצמו ובכבודו יאיר וינהיג וימשול בשפע תמידית בלתי משתנה, עד שלא יהיה חשך וצרה כלל וסילוק השפע והמעטתה כמו שמוכרח בהנהגה הטבעיית הבא בסבת המערכת שהם עולים ויורדים ומחייבים שנוים טובים ורעים, כי אז יהיה רק אור וטוב ושלום והצלחה:" 
 אותו אור שהוא אורו של ה" מקביל למתן תורה עליו כתוב," והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד ", במבט ראשון המעמד  היה אמור להיות מפחיד ,  אך ברור שלא כך הדבר , רבנו בחיי מסביר," והר סיני עשן כלו. ההר היה עשן ולא האש כי האש שהוא לפני כבוד ה' אין לה עשן ומה שאמר כעשן הכבשן ידוע כי אין המשל דומה לנמשל אבל מפני שאנחנו גשמיים אי אפשר לנו שנערוך ונדמה הענינים השכלים רק בדברים הגשמיים שאנו שקועים בהם וכן הכתוב המשיל יופי השמש וזהרו ליופי בן אדם והמרוצה שלו בגלגלו למרוצת הגבור הוא שכתוב (תהלים יט) "והוא כחתן יוצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ אורח", ודבר ידוע שאינו בערכו ולא דומה לו על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים, וכן הכתוב המשיל את הקב"ה לאריה שנאמר (עמוס ג) אריה שאג מי לא יירא ה' אלהים דבר מי לא ינבא, והענין לפי שאין לנו בכל בעלי חיים גופניים יותר גבור ממנו וכדי לשכך את האזן מה שהיא יכולה לשמוע ועל כיוצא בזה ארז"ל דברה תורה כלשון בני אדם"
 אותו אור שהיה במתן תורה הוא אור הגאולה שאנו מצפים לה , הוא אור של היום הראשון הגנוז לצדיקים , אדם שלומד תורה מאיר באורו של ה" שמאיר עליו בדיוק כמשה שקרן עור פניו , מהתורה שהוא קיבל להעביר לנו ,  הסוכה היא כאותו אור שמגן עלינו , אדם מקיים את מצוות הסוכה בכל גופו , גם הנשים ,  הסוכה משולה לאור של ה" המגן עלינו , אור של ה" הוא אור בריא, לא שורף גם שהוא נראה ככה , יהי רצון שנזכה לגאולה השלמה ונחזה במלכנו בבית המקדש השלישי בשנת הקהל זו שבת שלום וחג שמח חורף טוב 
להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע