chiddush logo

נחלה גשמית ורוחנית להפטרת וילך לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל

נכתב על ידי izik28, 28/9/2022

 בסד 


ד"ת להפטרת וילך שובה 

נחלה גשמית ורחנית  לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל נפטר ערב כיפור 
---------------------------------------------------------------------------
המצווה ה400 בתרי"ג מצוות היא דיני נחלות  ספר החינוך מסביר," משרשי המצוה כדי שידע האדם ויתבונן כי העולם ביד אדון משגיח על כל בריותיו, וברצונו וחפצו הטוב זוכה כל אחד ואחד מבני העולם בחלק הנכסים שהוא משיג בעולמו, ומתנתו ברוך הוא מבורכת שתמשך לעולם לאשר יתננה לו, אם לא כי מחטא הקדמוני נקנסה מיתה בעולם, ומפני סילוק גופו אינו בדין להיות הפסק למתנת האל המבורכת, אבל תתפשט מאליה בגוף המשתלשל ממנו שזהו בנו או בתו, ואם הוא בעונו ימות ובנים לא יהיו לו, ראויה ברכת השם שתשוב אל הקרוב אליו, כי זאת הברכה שזכה בה זה, אי זכותו גרמה לו או זכות אבותיו או עם הקרובים לו יותר למד כשרון המעשה שזכה עמו לנכסים, ולכן בהסתלק הוא וזרעו מהן בחטאו ראוים הקרובים שסייעו אותו לזכות להיות קודמין בהם לכל אדם."
ישנה נחלה גשמית היא  הרכוש האדם משאיר אחריו , כל זה לא הולך עימנו  לעולם הבא, אלא רק הנחלה הרוחנית , קרי המצוות שהוא מקיים בעולם הזה .הרבי   מילובביטש זצל  מסביר", חלוקת הארץ מסמלת את החלק הרוחני שניתן לאדם, שבו עליו למלא את עבודתו ואת שליחותו בעולם. כשם שכל שבט קיבל נחלה בארץ-ישראל, שאותה היה עליו לעבד ולהפריח, כך יש לכל נפש מישראל חלק רוחני מיוחד, שבו צריכה להתרכז עבודתה הרוחנית ותפקידה בעולם.
לכאורה צריך היה להיות, שכל אדם יתבונן סביבו ויחפש את התחומים שמעניינים אותו ביותר ושמושכים את ליבו, ובהם יבחר כדי לעבוד באמצעותם את ה'. אבל התורה מדגישה לנו, שהחלק והנחלה אינם נבחרים על-פי השכל וההיגיון אלא דווקא בגורל, שהוא על-שכלי ומכוון מלמעלה."דבר התורה לפרשת 
הוא ה 400 במספר , על מצווה זיכוי הרבים נאמר "זיכוי הרבים" זוהי דרך מומלצת לקראת יום הדין. גדולי המוסר ממליצים לכל אחד מאיתנו לאמץ את הדרך הזו כדי להרבות זכויות לעצמנו.
. בזוהר נאמר: "כל המזכה לאחרים- אותה הזכות עומדת לו ואינה סרה ממנו". ב"חסד לאברהם" מובא: "אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות". בעל הרוקח: "אין זכות כמזכה הרבים" - אפילו אדם פשוט ביותר, כיוון שהוא מזכה הרבים, מעלתו עצומה בשמיים ואין מצווה אדירה יותר מזו. חכמינו זכרונם לברכה אמרו: "כל המזכה את הרבים - אין חטא בא על ידו". כלומר, ה' עוזר לאדם שמזכה את הרבים להינצל יותר מן החטא. הפסוק אומר: "אם תוציא יקר מפי זולל - כפי תהיה". דרשו על כך רבותינו, שאדם שזוכה לחזק את הרבים, ולזכותם, זוכה להיות במעלה כמו פיו של ה' יתברך !כביכול, הוא יגזור גזירה, וה' מקיים.  על כך צריך להודות לה "  על זכות אדירה של הוצאת 400  ד"ת במשך 17 שנה , שהחל ב ז אדר ב התשס"ה אודות לאנשים יקרים שעזרו לי ובראש תודה למישהי מיוחדת וצנועה ששמה שמור אצל שוכן המעונה וכן תודה  לקב"ה!!  , חוברת זו  מוקדשת לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל שנפטר בערב יו"כ ולא זכה לזרע של קיימא , כמו כן  גם לע"נ הורי  היקרים אבי מורי  אברהם משה בן גרציא ואימי מורתי מרגלית בת אסתר"ז"ל   ת.נ.צ.ב.ה . ענן הקטורת  בו שכן ה" במקדש בין הכרובים שהם היו כדמות זכר ונקבה הפונים אחד לשני , בזמן שפניהם היו פונים איש לרעהו  , זה סימן שהשכינה שורה בישראל  מה שלהפך אם פניהם  מנוגדים איש לרעהו..  יהי רצון שתמיד נהיה איש עם רעהו  לא רק באלול ותשרי , ושוב ברצוני להודות כמו שעל פי הכרובים במקדש שהיו פונים איש לכיון רעהו כך גם אני זכיתי לראות בכל השנים הללו מה שדיברן אות לכתבת דה"ת  , מה עוד שהמצווה ה400 קשורה בדיני  נחלות גשמיים  , ישנם כאמור  גם נחלות רוחניים , שהם המצוות  דוברי התורה שאדם כותב בימי חייו ,  היא ירושת נחלת התורה     ,  יהי רצון שניכתב ונחתם כולנו בספר החיים  ונזכר לטובה לפני ה" ,שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה