chiddush logo

" כי חג ה" לנו" לע"נ אברהם בן מרים ,וכל הנפטרים מעם ישראל ז"ל מבריאת העולם ועד ט באב תנצבה

נכתב על ידי izik28, 4/8/2022

 בסד

ד"ת לעלון שבת דברים  לע"נ סבא רבה אברהם בן מרים ז"ל
כי חג ה" לנו  
--------------------------------------------------
תשעה באב דחוי
תשעה באב חל בשנה זו בשבת קודש , ואנו קיבלנו מתנה עם רמז עבה מהקב"ה , בזכות שבת המלכה 
אנו בתשעה באב עצמו מקדשים על היין , מברכים על המוציא , נהנים ממאכלי כל טוב, שרים שירי קודש ומברכים לאל עליון כל כל הטוב , וכל זאת בעיצמו של הצום!! מה דבר נשגב זה אומר לנו שאנו עדין לא מממשים כדי להפוך את הצום הזה לכזה באופן תדיר??  
בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר.
החיים עם המקדש
את מהות המקדש על כל תכונותיו אפשר לנסות ולקשר לשבת שבה חל צום ט באב , שלמה המלך בנה את בבית המקדש 'חלונות שקופים אטומים'. הם היו צרים מבפנים ורחבים מבחוץ, שכן עניינם לא היה להכניס אור למקדש אלא להאיר לעולם! בניגוד לביתו של האדם בו האור נכנס לתוככי הבית , בית המקדש היה בדיוק ההפך, כדי להאיר לעולם.. כנאמר במדרש, "כשם שהשמן מאיר, כך בית המקדש מאיר לכל העולם ,בשבת ישנם טל מלאכות האסורות בעשיה , כולם נגזרות ממלאכת המשכן שהיה שוכן בלב מחנה ישראל וסביביו כל שבט לפי חניתו כולם בלב אחד כמו במתן תורה , המקדש היה בנוי באותה מתכונת  , בלב ירושלים ,אור המקדש היה מאיר לכל העולם , כאור נרות השבת הצנוע אומנם, אך חזק כדי להאיר בנשמת כל אחד ואחת , כל גם כל רגע בשבת דומה במעט לתקופת המקדש, קרי , אוירת קדושה תמידית . אחדות  המשולבת עם דרך ארץ ותורה , מן עולם הבא 
אך בעולם הזה ,בפרשה ישנו פ"ס שמרמז על הקורות אותנו אם לא נלך בדרך המצופה מאיתנו, " כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני ה" אלהיך להכעיסו  העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון" ,הרמבן מפרש," כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם" - ענין הכתוב הזה, שיזכיר ויאמר: כי תוליד בנים ובני בנים, ובעבור היותכם ישָנים בארץ ותשבו לבטח, אולי תשכחו את השם; העידותי בכם היום שתאבדו מהר, כי לא יאריך לכם, מאחר 
שתעבדו עבודה זרה ,אזהרת ה" את ישראל מתקשרת לפ"ס," וישמן ישורון ויבעט" , תושבי ישראל בחלקם  עבדו עבודה זרה , ורובם הלכו בדרך התורה , אז מה בכל זאת קרה שהחריב את המקדש? 
אמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים אלא. שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין
הרמבם מפרש" ,שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך, תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה עניין גדול כגון לא תלך רכיל, ולא תקום ולא תטור, ולא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש, מפני שיבה תקום, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין... ואפילו מה שאמרו: ופרקו נאה, ודבורו בנחת עם הבריות, עד שיקָּרא בכל ענין תם וישר." 
הדבר מקביל לאנוכיות, עבודה זרה היא לאו דווקא בהקשר עבודת אלילים ,אלא כל התנהגות שזרה לאדם היהודי שבו מתקיים הפ"ס"   ויטש משכן שלו אהל שכן באדם"  כאשר אנו פועלים בצורה כזאת אנו חוסמים את האור שיוצא מהמקדש ומקבלים חושך,  בדיוק כאשר לא שומרים על השבת  , אותה אוירה מקבילה לחוסר המקדש שאנו מבכים עליה אלפי שנים השבת היא הלב של עם ישראל  , ראיתם אדם חי 
ללא לב? גם בתחום ההתנהגותי ? ברור שדבר זה ירחיק ממנו אנשים , כמקדש שרחק מאיתנו אבל הוא קרוב מאוד
בניית המקדש השלישי  
בית המקדש השלישי אמור להיבנות ע"י אהבת חינם, שמישהו שונא אדם אחר כי יש בו משהו טוב – כי הרי הוא רוצה את זה גם – זו קנאה.– עין רעה. לא במובן המיסטי של הביטוי, אלא פשוט רואה את הטוב שבו כרע., וזה הדבר הכי גרוע. כדי לתקן זאת עלינו לראות את האור בכל אחד ואחת  , אין אדם מושלם ולא יהיה  ,אך לכל אדם יש קרן אור ועלינו לגלותה ולהגדילה , לא לכבותה  , אם נלך בדרך זו הפשוטה ונעבוד על המידות הרעות ונהפכם לטובה , הקב"ה ידליק את אור מנורת הזהב במקדש השלישי  שאורה הוא האור הגנוז ממעשה בראשית שתאיר על העולם כולו  ושמחת השבת ט באב תהיה תמידית  , רק יהודים יקרים ,זכרו את הלב הטוב אחד למען השני  זה המפתח שבת שלום  [דה"ת יפורסם בלנ בעלון קול מהיכל בהכנ"ס היכליהודה תל אביב עריכה שיר וחר ]  
לע"נ אברהם בן מרים ז"ל 
  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה