chiddush logo

דברי תורה עדיף להיות קצרן

20/12/2021

 עדיף להיות קצרן 


ובגמרא (סוטה מ.) הובא מעשה בדרשן שהכביד בדבריו על הציבור, וסופו היה שעזבוהו כולם והלכו לשמוע את הדורש בדברים פשוטים וקלים. והוא הדין לענייננו. וראה עוד ב"פלא יועץ" שכתב, שיתן הדרשן בדעתו שמוטב כי יאמרו "כמה קצרן הוא זה" משיאמרו "כמה ארכן הוא זה". ע"כ. (וע"ש ע' דרשן). 
אין קול ואין קשב

וסימנך לעניין זה - "אין קול ואין קשב", "קו"ל" ראשי תיבות: קצר ולענין, אם אין קו"ל - אין קשב בציבור, ודי בכל זה לחכימא.
והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, נמצא דמיגו דזכי לאחריני זכי נמי לנפשיה (ועיין בליקוטי מוהר"ן ח"א סי' קפד, שיחות הר"ן סי' צט). 

ובאלה חפצתי, לזַכות אחרים ואנוכי בתוכם ולטהר נפשותינו מלכלוך העבירות והמידות הרעות, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו ולמען לא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד, כי זה כל האדם.
ספר תורה מחיר  קרא כאן
"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" (א, א)

"בראשית ברא אלקים" - סופי תיבות: אמת, זהו בתחילת בריאת העולם, וכן בסופה - "ברא אלקים לעשות", גם כן סופי תיבות: אמת. לקיים מה שנאמר "ראש דברך אמת" (תהלים קיט). ואמת זו היא עניין בריאת העולם המורה על מציאות השם יתברך והשגחתו, עין רואה אוזן שומעת וכו' - זו האמת שצריכה להיות נר לרגלנו!
מתוך ספר נועם התורה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה