chiddush logo

במה אדע כי אירשנה ויאמר אליו

23/9/2021

 

"במה אדע כי אירשנה ויאמר אליו קחה לי עגלה משולשת ועז משולש ואיל משולש", איתא בגמ' [תענית כ"ז:] 'אמר אברהם לפני הקב"ה שמא ישראל חוטאין לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה, אמר לו-לאו. אמר לפניו במה אדע? אמר לו קחה לי עגלה משלשת וגו". ע"כ. ומבואר שם בגמ', הכוונה על הקרבנות, שבזכות הקרבנות יתכפר להם. ונראה לומר עוד, כמו שנאמר "ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו". דהיינו, בזכות התורה זכינו לארץ ישראל, וכל זמן שישראל עוסקים בתורה, ארץ ישראל תהיה בידם, וכאשר עזבו את התורה יצאו בגלות כמו שנאמר "על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על עזבם את תורתי". ולזה אמר לו "קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש", רמז לו על התורה, כמו שאמרו חז"ל 'התורה ניתנה בירח תליתאי ביומא תליתאי לעם תליתאי, וכאשר יעסקו בתורה לא יצאו בגלות.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה