chiddush logo

לימוד תניא

3/8/2021

 *"היום בתניא"*

יום ב' כד מנחם אב
תניא אגרת הקדש
המשך וסיום פרק ז עמ' קיב
שנה פשוטה
*לכל אחד מיועדת מצוה שעליו להיות זהיר בה באופן מיוחד:*
כמבואר לעיל, מלכתחילה נברא העולם בתרי"ג חלקים  כנגד תרי"ג  מצוות התורה - כאשר מטרת חלוקה זו, היא, שה"אור אין סוף" הנמשך בעסק התורה  והמצוות יאיר בנשמה.
והנה, בנוסף לנפעל בקיום כלל המצוות על ידי כלל ישראל בשוה,  שהרי "תורה אחת ומשפט אחד לכולנו". מבהיר אדמו"ר הזקן, שלכל אחד ניתנת מלמעלה מצוה מיוחדת שעליו להיות בה *"זהיר טפי"* (זהיר באופן מיוחד). ויש לצין, שככל "גורל" המתיחס לענין שהוא למעלה מטעם ודעת. כך גם קביעת המצוה המיוחדת לכל אחד שבה הוא יהיה "זהיר טפי"  הוא ענין של "גורל" (ענין שלמעלה מטעם ודעת).
...
*כל דור וה"זהיר טפי" שלו:*
כשם שלכל אחד, יש את המצוה המיוחדת הנדרשת ממנו באופן אישי להיות בה "זהיר טפי". כך גם בכל דור ודור, לצורך תיקון העולם, פעם נדרש מהדור כולו להיות "זהיר טפי" בענין אחד, ופעם נדרש ממנו להיות "זהיר טפי" בענין אחר.
...
*אור נעלה ביותר:*
יש להדגיש, שהאור הנמשך לנשמה בקיום מצוה שבה האדם "זהיר בה טפי", הוא אור נעלה ביותר שיש לראותו כאור שהוא למעלה מטעם ודעת, אור המוגדר כ"גורל" - שעל גילוי זה לו זכינו, אנו אומרים "ומה נעים *גורלנו".*
...
*חבר נכבד:*
*קראת ונהנית, העבר את "היום בתניא" הלאה, לחבריך ולמכריך!
*המעונינים לקבל את "היום בתניא" ישירות לוואטסאפ שלהם, יתקשרו אלי: 0544960839
*הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד* 
*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ. יהי זכרה ברוך.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה