chiddush logo

עיונים לשוניים - פרשת פינחס: פינחס ביו"ד, שינויים בקרבנות, ריפוי בג"דכפ"ת

נכתב על ידי איתיאל, 22/7/2019

 הערות לשוניות נוספות בפרשה:


א. בדרך כלל הכתיב בתורה הוא כתיב חסר מאוד, יחסית למקובל אצלנו. ובוודאי יחסית לכללי הכתיב חסר הניקוד שנקבעו. עם זאת, יש חריגים, בהם יש כתיב מלא יותר.
לפי הכללים, הברה המורכבת מעיצור בחיריק + עיצור נוסף בשווא נח - לא תיכתב י' (ובפועל עם התלמידים יש להקפיד על כך, בעיקר במשקלים הבסיסיים, כמו "התפעל" ולא "היתפעל", "הפעיל" ולא "היפעיל", וכמובן "אם" ו"עם" ולא "אים" ו"עים").
אך השם פנחס נכתב בכל הופעותיו בתנ"ך כ"פינחס" עם יו"ד, מלבד חריג אחד, בספר שמואל א' א', ג' (וב-word בכל פעם הוא מסמן לי בקו אדום...).

ב. בסוף הפרשה, קרבנות החג של סוכות נמנים בצורה כמעט זהה בכל יום. ישנם מספר שינויים קטנים:
בכל יום "כמשפט. מלבד עולת התמיד ומנחה ונסכה".
ביום השני "ונסכיהם", ביום השישי "ונסכיה", וביום השביעי "כמשפטם".
מבחינה לשונית הכל תקין, כי המילים מתייחסות או ל"עולת התמיד" - כמצווה אחת, או "לעולת התמיד" כשני כבשים - רבים.
אך השינוי נדרש כאסמכתא למצוות ניסוך המים (מ' נוספת ביום השני, י' נוספת ביום השישי ומ' נוספת ביום השביעי, יחד - מים).

ג. בהפטרה "מה לך פה אליהו" - פ' רפה. 
הכלל בפסוקי התורה קובע שבגדכפ"ת בראש מילה דגושות, מלבד אם במילה לפניהם יש טעם מחבר, והיא מסתיימת בהברה פתוחה. 
כיוון שבדרך כלל הברה פתוחה בסוף מילה תסומן באות שותקת (אהו"י), נוסח על ידי הקדמונים סימן להרפיית הדגש, על פי הפסוק "ומפני שמי נחת הוא" (מלאכי ב', ה') - כלומר: כאשר לפני בגדכפ"ת יבואו אחת מאות "שמי" - שם ה' (אמנם שם ה' הוא באותיות יה"ו, אך הכוונה גם לא') - הדגש "נחת" - נופל.
אך כאמור זה סימן על דרך הרוב, אך יש והמילה תסתיים באחת מאותיות אהו"י ולא תגרום לרפה, כאשר הן עיצוריות (לדוגמה: ה' במפיק. ו' של המילים: לפניו, אחריו, קו, צו ועוד רבות. י' של המילים: לפני*, אחרי*, הוי, אוי), או שיהיה רפה גם ללא שהמילה מסתיימת באהו"י, כאשר המילה מסתיימת בהברה פתוחה (לך).

* הכוונה למילים "לפני" ו"אחרי" בפתח, ולא "לפני" ו"אחרי" בצירי, שם היו"ד אינה עיצורית (למרות ההגייה המקובלת המשמיעה את היו"ד - lifney במקום lifne, המושפעת ממסורת אשכנזית, ומנוגדת למסורת המשתקפת במקורותינו, כפי שדובר כאן בעבר) וממנה התנועה סגורה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה