chiddush logo

פרשת השבוע - קדושים

נכתב על ידי אלון, 1/5/2019

 "דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹקיכֶם" (ויקרא יט, ב)

 

התורה דורשת מאיתנו "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ". יש מחלוקת האם זו הבטחה או ציווי, אך באופן פשוט יש כאן ציווי, אלא שהציווי האלוקי מכיל בתוכו גם הבטחה – שיש בכוחנו להיות קדושים. אין דיבור אלוקי שיוצא לחינם, ולכן זו גם הבטחה ש"קְדֹשִׁים תִּהְיוּ".

אך מהי הקדושה? איך מגיעים אליה? מה הדרך להשיגה? נלך בדרכו של הרב שמעון שקופ, מחבר הספר "שערי יושר":

"יתברך הבורא ויתעלה היוצר שבראנו בצלמו ובדמות תבניתו, וחיי עולם נטע בתוכנו שיהיה אדיר חפצנו, להיטיב עם זולתנו, ליחיד ולרבים בהווה ובעתיד בדמות הבורא כביכול, שכל מה שברא ויצר היה רצונו יתברך רק להיטיב עם הנבראים, כן רצונו יתברך שנהלך בדרכיו כאמור: 'והלכת בדרכיו' היינו שנהיה אנחנו בחירי יצוריו, מגמתנו תמיד, להקדיש כוחותינו הגופניים והרוחניים לטובת הרבים כפי ערכנו".

המידה האלוקית הבסיסית ביותר שאנו פוגשים אותה בעצם חיינו, בעצם בריאתנו –  היא הרצון להיטיב.

ואז ממשיך הרב שמעון שקופ לבאר שהיסוד שמטרת חייו של האדם תהיה למען הזולת היא מצוות 'קדושים תהיו':

"ולדעתי כל ענין זה נכלל במצות ה' של קדושים תהיו... לכן נראה לעניות דעתי, שבמצווה זו כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו, שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל, שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, הנאה ותענוג שלא יהיה בזה איזה ענין לטובת זולתנו".

כתב "משך חכמה": "כי אין ה' מייחד שמו על הפרטי, כי הפרטי בלא צירוף הכלל, אינו תכליתי כלל" - אין בישראל מציאות של שכינה מנותקת מהכלל. לימוד תורה וקיום מצוות, הנעשים באופן אישי, במנותק מהכלל, אינם מביאים לקדושה, וכן כתב הרמב"ם(הלכות תשובה, פרק ג, יא): "הפורש מדרכי צבור אף על פי שלא עבר עבירות, אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצות בכללן ולא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן, אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהן - אין לו חלק לעולם הבא".

רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רבי חיים מוולוז'ין, כותב בהקדמתו לספר "נפש החיים" של אביו: "וכה היה דיבורו אלי תמיד: שזה כל האדם לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחרים ככל אשר ימצא בכוחו לעשות", והוסיף בנו שהיה אביו רגיל להוכיחו אם ראה שאינו משתתף בצערו של אחר, כי בלא זה: "למה לו חיים".

רבי משה מקוברין ע"ה היה אומר: "כשעובר עלי יום שבו איני עושה טובה כל שהיא ליהודי – יום זה אבוד, משום שהוא אינו נחשב בעיניי כלל".

 

הרב מרדכי גרינברג שליט"א, מתוך האתר: "ישיבת כרם ביבנה" - https://www.kby.org/hebrew/

הרב כרמיאל כהן שליט"א, מתוך האתר: "ישיבת ההסדר ברכת משה מעלה אדומים" - www.ybm.org.il

הרב גור גלון שליט"א, מתוך האתר: "ישיבת הר ברכה" - http://yhb.org.il/?p=219

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע