chiddush logo

נקודה שבועית פרשת השבוע "שמיני" ה'תשע"ט

נכתב על ידי ידד, 28/3/2019

 


 

השבת נקרא הן את פרשת "שמיני" והן את פרשת פרה, הפרשה השלישית מארבע הפרשות שקוראים בנוסף בחודש אדר.

פרשת פרה עוסקת בענייני ודיני פרה אדומה שבעזרת אפר הפרה היו מטהרים בני אדם שגופם נטמא בטומאת מת.

במקרה ושלא במקרה, פרשת שמיני, עוסקת בחלקה האחרון גם כן בטומאות וטהרות מסוגים שונים וכן בדיני מאכלות אסורות בהם הפירוט איזה בעלי חיים מותר לאכול ואיזה נאסרו.

פרשת שמיני מסתיימת בפסוקים המסכמים את כל ענייני הטהרה והמאכלים: "זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשת במים ולכל נפש השורצת על הארץ, להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל".

הרש"ר הירש בפירושו מפרט ארוכות במהות הדברים ונביא טעימות מדבריו: "לאחר כל אלה הרי ברור לכל ספק, שטעם מצוות אלה איננו הבריאות הגופנית, אלא השלמות המוסרית של נפשותינו... לא בריאותנו הגופנית, אלא בריאותה הרוחנית והמוסרית של נשמתנו היא שתובטח על ידי קיום מצוות אלה."

וכן: "פרק זה שילב את התורה על טומאת מגע עם התורה על טומאת מאכלות אסורות...אכן אין אדם נעשה קדוש, אם רק יקיים הלכות מאכלות אסורות, אך קל לו יותר לבוא לידי כך, אם ישמור אותן הלכות... השמירה על הלכות מאכלות אסורות מעניקה את הכושר לבוא לכלל קדושה, אך אין אדם זוכה לקדושה, אלא אם כן תהא לו מודעות על הכושר הזה - ויכיר את התפקיד שלשמו ניתן לו".

ערך שמירת הלכות מאכלות אסורות, מסביר הרש"ר, הוא רוחני ומוסרי עבור נשמת האדם. שמירה זו ביחד עם שמירה מפני טומאת מגע, תביא אותו לכמה שיותר הוויה טהורה בחייו.

עניינים אלה מצטרפים להלכות פרה אדומה מפרשת פרה בעזרתן ובעזרת אפר הפרה מטהרים את גוף האדם ומכלול טהרותיו נשלמות.

שנזכה כולנו לחיות חיים טהורים מלאים בקדושה.

 

שבת שלום ומבורך!

 

החוויה היהודית

https://h-y1.coi.co.il/

 https://dosanova.co.il/

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם

פרשת פרה,פרה אדומה,פרשת שמיני,מאכלות אסורות,חיים טהורים,רוחני,מוסרי,

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע