chiddush logo

לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת כי תשא

נכתב על ידי אורן מס, 22/2/2019

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת כי תשא

 

ל,טו: העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט: כיצד היו עניים ועשירים, שואל הרוקח, "והלא לכולם הייתה ביזת מצרים, ועוד במדבר לא היו צריכין לא ללחם ולא לבגדים"? ועונה: "פסוק זה נאמר להבא שיהו בארץ ישראל, יתנו לצורך הקרבנות, כל אחד ואחד חלקו". מתי מתחילים להיות עניים ועשירים, כאשר מתחילים גם לתת ולא רק לקבל. מעניין.

 

לג,יג: הודיעני נא את דרכך ואדעך, למען אמצא חן בעיניך: מהם הדרכים אותם מבקש משה לדעת? הרוקח: "באיזה עניין דרכך יהא כשתלך עמנו, כי יש לך אדם שיתחטא ויתחרט מפשעיו ומתפחד איך לבוא לפניו, על כן אנו צריכים פני רצון, (כלומר) הודיענו דרכיך, (דהיינו) פנים המקובלים שהוא דרכיך, ואדעך לבקש כשאצטרך ... היאך ענייני רחמים או חנינות או תפילה כשאבקש לך, והיאך באף תדוש גויים, והיאך אף ועברה וזעם לידע איך להינצל מכל אחד". בקיצור, שנדע איך להתפלל אליך ואיך לבקש.

 

לד,כו: ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו: מה הכוונה באיסור בישול הגדי? הרוקח: "זה (בישול הגדי) בסוכות, ופירוש באלול היה זמן לידת הבהמות, וכתוב 'והיה שבעת ימים תחת אמו' (ויקרא כב), פירוש לא תמנע ממנו החלב כדי שישתמן, וזהו 'לא תבשל גדי בחלב אמו', כי אין לאכול אותו גדי שנשתמן (לשון שומן) בחלב אמו שרצויה (?)". הכוונה לא לאכלו בטרם יזכה לחלב אם במשך שבעה ימים, ואז ישתמן ויוכל לחיות. ניכר כי הרוקח לא לומד מכאן איסור אכילת כל בשר בכל חלב.

 

שבת שלום, שבת של עשירות מתוך נתינה, ידיעה איך לבקש מה', וחיבור בין הורים וילדים, לאחר שבוע בו נפרדנו מגיס אהוד, תנחום, ה' ינחם את משפחתו, אורן.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה