chiddush logo

לקט מביאור הרוקח לתורה – פרשת בא

נכתב על ידי אורן מס, 10/1/2019

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 לקט  מביאור הרוקח לתורה – פרשת בא

 

 

י,כג: ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים: מדוע מכת חושך ארכה דווקא שלושה ימים? הרוקח: "ג' ימים שימש האור והחושך מתחילת העולם קודם שנבראו המאורות (ביום הרביעי), לכך ג' ימים". הרוקח רואה קשר בין בריאת העולם, בה כל העולם נהנה מהשמש ביום הרביעי, ובשלושה הימים הראשונים – נמשכה האפלת העולם מהבריאה עד לתקופה מכות מצרים. מעניין, קשה להבנה.

 

יא,ה: ומת כל בכור ... עד בכור השפחה ... וכל בכור בהמה: מדוע הומתו גם בכורי השפחות ובכורי הבהמות? הרוקח: "בכור השפחה – שהיושמחין מצער ישראל (לפי המכילתא), וכל בכור בהמה – לפי שהיו תועבת מצרים (מכילתא), ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים". חלק מגילויי הנס טמון בהריגת אלוהי מצרים, הבהמות. מעניין.

 

יב,לד: משארותם צרורות בשמלותם: מהו לשון 'משארותם'? הרוקח: "שיירי מצה ומרור – מה שנשאר להם, כי שיירי מצווה מעכבים את הפורענות". משארות = שיירי.

 

יב,לט: עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה: מהו 'כי לא חמץ'ומדוע לא אכלו חמץ? הרוקח: "שנאסרו בחמץ, לכך אכלו מצה. ומה שלא אפו קודם שיצאו, שהרי יצאו עד עיצומו של יום ט"ו, , כי גורשו ממצרים ומשמיענו שהמצרים מיהרו בהם, שלא הספיקו לאפות". למדנו שלא אכלו חמץ גם משום המצווה שלא לאכול חמץ, וגם מחמת שהמצרים רצו לגרשם, לא רק הם רצו לעזוב במהירות.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה