chiddush logo

חז"ל - להביט קדימה

נכתב על ידי אלון, 8/10/2018

 "רבי יונה בשם ר' לוי אמר: למה נברא העולם בב'? אלא מה ב' זה סתום מכל צדדיו ופתוח מלפניו, כך אין לך רשות לומר מה למטה מה למעלה, מה לפנים מה לאחור, אלא מיום שנברא העולם ולהבא".

(בראשית רבה פרשה א', י')

 

בתפיסה המקובלת האותיות הן סימנים מוסכמים שבני האדם יצרו לעצמם בכדי שיוכלו להעביר ביניהם מסרים - האותיות הן אמצעי לתקשורת, ותו לא.

חז"ל מתייחסים לאותיות בצורה אחרת. האותיות הן יצירה אלוקית. יש משמעות לאות, לשמה, לצורתה, להגייה שלה, לערכה המספרי. אמרו חז"ל (שיר השירים רבה פרשה א', ל"א)" 'נגילה ונשמחה בך'... אמר רבי יצחק: "בך", בכ"ב אותיות שכתבת לנו בתורה". כ"ב האותיות הן יצירה אלוקית שהתורה בנויה עליה.

הדרשה הנ"ל עוסקת בסיבה לפתיחת התורה באות ב': "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱ-לֹהִים".

רבי יונה בשם ר' לוי אמר: למה נברא העולם בב' - תיאור בריאת העולם בתורה פותח באות ב' שבמילה "בְּרֵאשִׁית", אלא מה ב' זה סתום מכל צדדיו ופתוח מלפניו - צורת האות ב סגורה מכל הצדדים מלבד בצד הקדמי, כך אין לך רשות לומר מה למטה מה למעלה, מה לפנים מה לאחור, אלא מיום שנברא העולם ולהבא (המדרש ציטט את המשנה במסכת חגיגה (פ"ב מ"א): "כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם: מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור") - אין לו לאדם לחקור על מה שהיה קודם שנברא העולם, ולכן האות ב, הפותחת את הבריאה, פונה קדימה, שזהו הכיוון היחיד שבו מותר לחקור.

צורתה של האות ב' הפותחת את התורה מלמדת כי מבטו של האדם צריך להיות מופנה קדימה. אל לו להביט אל מה שמעליו. אין לשאול: "מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור". יש בדברים אלו אמירה חשובה, שנותנת מבט חשוב על מקומו של האדם בעולם.

הענווה, שהיא שורש כל המידות של האדם, היא שורש גם להבנה עמוקה ששכלו של האדם מוגבל. האדם חושב שהוא יכול להבין הכל, ואין דבר הנבצר ממנו ומבינתו. גאוותו של האדם אומרת לו, שאם אינו יכול להבין, סימן הוא שאין הדבר נכון או שאינו קיים.

היכולת להשתמש בשכל כראוי תלויה בהבנה של "גבולות הגזרה" של השכל. על האדם להבין שהדרך להבנת "מה למעלה, מה למטה" - חסומה בפניו. אין הוא יכול לעסוק בשאלות אלו. שכלו של האדם איננו כלי בבירור השאלות הללו. לכן האות ב, הפותחת את הבריאה, פונה קדימה - בכך היא מבטאת את תפקידו של האדם - להביט קדימה, לחקור את הכוחות הפועלים בעולם ולהבין אותם, וכך לפתח את העולם, לחדש וליצור.

 

הרב יהושע ויצמן, מתוך האתר: "ישיבת ההסדר מעלות יעקב" - www.yesmalot.co.il

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה