chiddush logo

שמחת תורה

נכתב על ידי אלון, 28/9/2018

 

נוהגים בשמיני עצרת לסיים את קריאת התורה ולעשות שמחה לגמרה של תורה, והדבר הפך לעיקר מצוות היום שנקרא "שמחת תורה".

נאמר במדרש (שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א):

"רבי אבין פתח: 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו', אמר רבי אבין: אין אנו יודעין במה לשמוח... בא שלמה ופירש: 'נגילה ונשמחה בך' - בהקב"ה, בך - בישועתך, בך - בתורתך, בך - ביראתך".

בשאר החגים אנו שמחים ומודים על הישועה שזכינו לה מאת ה': בפסח על גאולתנו, בשבועות על מתן תורתנו, בסוכות - "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים", ואילו ב"שמיני עצרת" שהוא חג בפני עצמו, לא קרה בו דבר שעליו אנו מודים ולכן לא ברורה סיבת השמחה בו, ועל זה שאלו חז"ל במדרש "אין אנו יודעין במה לשמוח", והכתוב עונה "נגילה ונשמחה בך", נשמח בקב"ה בעצמו ובתורתו – נשמח על הקשר שיש לנו עם הקב"ה, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.

איך אנו שמחים בשמחת תורה? ב"שמחת תורה" ממעטים אנו בלימוד תורה, רוקדים אנו שעות ארוכות עם ספר תורה סגור, בלא שנפתח אותו כדי ללמוד בו. מדוע?

חג שמחת תורה ממלא שני תפקידים:

א. שמחה על "סיום" התורה.   

ב. הכנה לקראת המפגש המחודש עם התורה.

ההכנה למפגש עם התורה איננה פחות חשובה מעצם לימוד התורה, כפי שמוסרים לנו חז"ל שחרבה הארץ מפני שלא ברכו בתורה תחילה (נדרים פא, א): "דכתיב (ירמיה ט, יב) "וַיֹּאמֶר ה' עַל עָזְבָם אֶת תּוֹרָתִי אֲשֶׁר נָתַתִּי לִפְנֵיהֶם וְלֹא שָׁמְעוּ בְקוֹלִי וְלֹא הָלְכוּ בָהּ"... אמר רב יהודה אמר רב: שאין מברכין בתורה תחלה", כלומר, ריבוי התורה לא הועיל להם, מפני שיחסם לתורה היה פגום. חג שמחת תורה הוא בבחינת "ברכה בתורה תחילה".

לפני שאנו מתחילים מחדש את התורה, עלינו להקפיד לבנות יחס נכון כלפיה: שמחה, דבקות והתלהבות, כדברי ה"שפת אמת" (סוכות תרל"ד): "בתחילת השנה יש שמחת תורה כדי שיתבונן האדם בגדלוּת התורה, שהם דברי אלוקים חיים. ועל ידי התשוקה והשמחה להתדבק בתורה נשאר אחר כך דבקות מעסק התורה".

השמחה של תחילת השנה עתידה להשפיע על "עסק התורה", לימודה וקיומה, לכל אורכה של השנה.

"שמחת תורה" היא ההתבוננות שלפני הלימוד! ספרי התורה סגורים בידינו ואנו רוקדים איתם, מחבקים אותם, מפזזים ומכרכרים בפניהם על מנת להתבונן בערכה של התורה לפני שאנו פותחים מחזור חדש של לימוד תורה.


הרב דוד דב לבנון, מתוך האתר: "ישיבה" - https://www.yeshiva.org.il/

הרב אלישע אבינר, מתוך האתר "ישיבת ברכת משה - מעלה אדומים" -  www.ybm.org.il


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה