chiddush logo

לקט מביאור הנצי"ב - פרשות ויקהל פקודי

נכתב על ידי אורן מס, 9/3/2018

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 לקט מביאור הנצי"ב לתורה – פרשות ויקהל פקודי


לה,י: וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו: מינו 'חכם לב'? הנצי"ב: "אפילו מי שאינו לומד תורה, אלא שהוא חכם לב, היינו חכמת יראת ה' ... ומי שנגע יראת ה' בלבבו, יבוא ויעשה ויהי ה' אלוהיו עמו". אמור מעתה: ירא ה' = חכם לב.

לה,כב: ויבואו האנשים על הנשים ... וטבעת וכומז כל כלי זהב: לשם מה באו הגברים יחד עם הנשים? הנצי"ב: "אין להן רשות ליתן (תכשיטים) בלי דעת בעליהן, או אם הביאו 'כל כלי זהב' – וזו מתנה מרובה, שאסור לקבל מנשים בלי דעת בעליהן". גם נשים עם לב רחב, חייבות בביקורת הבעל.

לח,כא: אלה פקודי המשכן, משכן העדות: מדוע להוסיף 'משכן העדות', וכי יש משכן אחר? הנצי"ב: "מתחילה ציווה ה' לעשות ארון עץ דווקא ... ללמדנו על עמלה של תלמוד ... שזה דרכה של תורה לבוא מתחילה בעוני. אמנם אחרי היגיעה ועמלה של תורה ... מוסיף לקח ופלפול ... מוסיף כבוד וגדולה ... עד שלבסוף אמר ה' להטיל עליהם (על הלוחות) זהב כל שאפשר ללמד שאין קץ וגבול לכבודו ... דמשכן זה לא הייתה תכליתו לצורך עבודה כמו בית המקדש, אלא בשביל תורה שהיה בה כל חיי רוחו של משה". המשכן בא לפאר את התורה, ולכן הוא מכונה 'משכן העדות'.

לט,ב: ויעש את האפוד זהב תכלת וארגמן: מדוע עשיית האפוד באה בלשון יחיד (ויעש) וכל יתר המלאכות בלשון רבים (וירקעו, כתפות עשו לו, ויעשו את אבני השוהם, וכו')? הנצי"ב: "כל התחלת מלאכה והסדר בה היה על ידי בצלאל ונגמר על ידי שארי אומנים, וכדי שלא לקפח שכר האומנים ... נקרא על שם הגומרה". נותנים כבוד גם למתחיל וגם למסיימים.

לט,כו: פעמון ורימון על שולי המעיל סביב, לשרת: מדוע שם פעמונים במעיל בבואו לשרת? הנצי"ב: "הפעמונים ניתנו כדי שיהיה ברגש (ברעש) בשעת השירות ...אינו בא בפעמונים להתהדר לפניו אלא לשרת לפניו". יופי הבגדים ותשומת הלב על ידי רעש הפעמונים – הכל לשם ה', ולא לגאווה.

לט,מג: וירא משה את כל המלאכה ... ויברך אותם משה: במה ברך אותם משה? הנצי"ב: "לפי הפשט אישר חילם (כוחם) שיהיה ראוי שתשרה השכינה בתוכו ... (ובדרש) כשם שנתעסקתם ...ושרתה שכינה ... כך תזכו ותבנו לפניו בית הבחירה .. וברכם שיהיה כן בבית המקדש". משה כבר חשב דורות קדימה.

שבת שלום, שנזכה ליראת ה', לשלום בין איש לאשתו, ללמוד תורה, לעשות בצוות, לשרת את ה' ולזכות לשכינה בבית המקדש, אורן, בן וכו'.
-----------------------------------------------

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה