chiddush logo

מה קרה ביום צום שבעה עשר בתמוז?

נכתב על ידי יונתן שטנצל, 11/7/2017

 

חמשתהאירועים שקרו

ביוםשבעה עשר בתמוז?


הרב יונתן שטנצל

בתשעה באב הקרובשל שנת תשע"זימלאו 2439 שנים לחורבן בית המקדשהראשון,1947 לחורבן בית המקדש השני.

המשנה במסכתתענית פרק ד משנה ו מציינת את חמשת האירועיםההיסטורים שהתרחשו לעם היהודי בשבעה עשרבתמוז והסיבות לצום זה:

"חמשהדברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוזוחמשה בתשעה באב בשבעה עשר בתמוז

 1. נשתברו הלוחות

  משה רבינו לאחר שעלה ביום מתן תורה להר סיני למשך 40 יום וירד עם שני לוחות הברית בי"ז בתמוז מצא בירידתו מההר את בני ישראל עובדים את העגל וביום זה של שבעה עשר בתמוז הוא שבר את הלוחות . כמו שכתוב: שמות פרק לב יט) וַֽיְהִ֗י כַּאֲשֶׁ֤ר קָרַב֙ אֶל־הַֽמַּחֲנֶ֔ה וַיַּ֥רְא אֶת־הָעֵ֖גֶל וּמְחֹלֹ֑ת וַיִּֽחַר־ אַ֣ף מֹשֶׁ֗ה וַיַּשְׁלֵ֤ךְ מידו מִיָּדָיו֙ אֶת־הַלֻּחֹ֔ת וַיְשַׁבֵּ֥ר אֹתָ֖ם תַּ֥חַת הָהָֽר:

 2. ובטל התמיד

  הירושלמי מתאר במסכת תענית שבזמן שלטון מלכות יוון בארץ ישראל, לאחר שערכו מצור על ירושלים הכהנים בבית המקדש רכשו דרך החיילים היוונים את הכבשים לקורבנות להקרבתם בבית המקדש. החליטו היוונים להתל ביהודים ולהעלות דרך חומות ירושלים, שני חזירים במקום כבשים וזה מה שגרם לביטול קרבן התמיד. פרק ד ובטל התמיד: רבי סימון בשם ר"י בן לוי בימי מלכות יון היו משלשלין להם שתי קופות של זהב והיו מעלין שני כבשים פעם אחת שילשלו להם שתי קופות של זהב והעלו להן שני גדיים באותה השעה האיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם ומצאו שני טלאים בלשכת הטלאים. על אותה השעה העיד ר' יודה בן אבא על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. וא"ר לוי אף בימי מלכות הרשעה הזאת היו משלשלין להן שתי קופות של זהב והיו מעלין להן שני גדיים ובסוף שילשלו להן שתי קופות של זהב והעלו להם שני חזירים לא הספיקו להגיעה למחצית החומה עד שנעץ החזיר וקפץ מארץ ישראל מ' פרסה באותו השעה גרמו העונות ובטל התמיד וחרב הבית: והובקעה העיר”

  רש"י במסכת סוטה מט: מסביר שמדובר שאירוע ביטול הקרבת הקרבת קרבן התמיד בבית המקדש, לאור סכסוך פנימי בין היהודים של "מלכי בית חשמונאי - שני אחים שהיו מתקוטטין על המלוכה הורקנוס ואריסטובלוס.היה הורקנוס מבחוץ - צר על ירושלים והביא עמו חייל רומיים"

 3. והובקעה העיר

  הגמרא בתענית כח. תוהה האם חומות העיר הובקעו בי"ז בתמוז או בט' בתמוז, הרי כתוב בירמיה שזה הובקע בט תמוז ולא בשבעה עשר תמוז כמו שכתוב בירמיהו פרק נב פסוק ו "בַּחֹ֤דֶשׁ הָֽרְבִיעִי֙ בְּתִשְׁעָ֣ה לַחֹ֔דֶשׁ וַיֶּחֱזַ֥ק הָרָעָ֖ב בָּעִ֑יר וְלֹא־הָיָ֥ה לֶ֖חֶם לְעַ֥ם הָאָֽרֶץ”:

  מתרצת הגמרא "אמר רבא: לא קשיא; כאן - בראשונה, כאן - בשניה”.

  ומסביר שלחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקמט סעיף ב שחורבן הבית השני חמור יותר מהראשון :"שאף על פי שבראשונה הובקעה בט' בו, כיון שבשניה הובקעה בי"ז בו, תיקנו להתענות בי"ז בו משום דחורבן בית שני חמיר לן”.

 4. ושרף אפוסטמוס את התורה

  הירושלמי מציין כי יש מחלוקת בין רב אחא לבין חכמים היכן נשרפה התורה? רבי אחא אמר במעברתא דלוד. ורבנן אמרי במעברתא דטרלוסה

  רבינו עובדיה מברטנורא טוען כי מדובר :"צלם של אפוסטמוס שהיה משרי היונים ובבית שני היה”:

  תפארת ישראל - יכין מסכת תענית פרק ד מב) אפוסטמוס. שר יווני:מג) את התורה. נ"ל דר"ל אותה תורה שכתב עזרא, שהיה בעזרה, כדאמרינן במסכת סופרים שממנה הגיהו שאר ספרים, שכוונת אותו רשע הי' לבטל תורה בכללה מישראל:

 5. והעמיד צלם בהיכל

מנשה מלך יהודההבן חזקיהו המלך הקים מזבחות לבעל ואשרהוהציבם בתוך בית המקדש בתוך ההיכל כמושכתוב בספר מלכים ב פרק כא:(ז)"וַיָּ֕שֶׂםאֶת־פֶּ֥סֶל הָאֲשֵׁרָ֖ה אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑הבַּבַּ֗יִת אֲשֶׁ֨ר אָמַ֤ר ה֙'אֶל־דָּוִד֙וְאֶל־שְׁלֹמֹ֣ה בְנ֔וֹ בַּבַּ֨יִתהַזֶּ֜ה וּבִירוּשָׁלִַ֗ם אֲשֶׁ֤רבָּחַ֙רְתִּי֙ מִכֹּל֙ שִׁבְטֵ֣ייִשְׂרָאֵ֔ל אָשִׂ֥ים אֶת־שְׁמִ֖ילְעוֹלָֽם”:


חזרתובתשובה של מנשה ונפילתו בשבי בקרב מלךאשור

הספרי בפרשת דברים פרשת ואתחנן מציין את נפילתובשבי של מנשה בידי מלך אשור,והגלייתו,

פיסקאלב :"וידברה' אלמנשה ואל עמו ולא הקשיבו ויבא ה'עליהם את שרי הצבא אשרלמלך אשור וילכדו את מנשה בחוחים ויאסרוהובנחושתים ויוליכוהו בבלה,וכהצר לו חלה את פניה'אלהיו ויכנע מאד מלפניאלהי אבותיו ויתפלל אליו ויעתר לו וישיבהולירושלם למלכותו”,


מנשהקורא לצלם שיעזור לו אך אין קול ואין עונה

רותרבה :”א"רלוי בר חיתא עשו לו מולה של נחושת והיומסיקין האור מתחתיו והיה צווח צלם פלןצלם פלן שזבני,כיון שראה שלא הועילוהוכלום, אמרזכור הייתי שהיה אבא מקרא אותי (דבריםד') בצרלך ומצאוך וגו'כי אל רחום ה'אלהיך,אנא צווח ליה אין עני האטב ואין לא עני הא כולה חדא היא כל אפיאשוין,באותה שעה עמדו מלאכי השרתוסתמו כל החלונות של מעלה,ואמרו לפניו רבון העולםאדם שהעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה,אמר להם אם איני מקבלובתשובה הריני נועל פתח בפני כל בעלי תשובה,מה עשה הקדוש ברוך הוא חתרלו חתירה מתחת כסא כבודו ממקום שאין מלאךיכול לשלוט,


הנביא זכריה מסיים את נבואתו כיצומות אילו יתבטלו ויהפכו ליום טוב.

זכריהפרק ח פסוק יט

כֹּֽה־אָמַ֞רה֣'צְבָא֗וֹת צ֣וֹםהָרְבִיעִ֡י וְצ֣וֹם הַחֲמִישִׁי֩וְצ֨וֹם הַשְּׁבִיעִ֜י וְצ֣וֹם הָעֲשִׂירִ֗ייִהְיֶ֤ה לְבֵית־יְהוּדָה֙ לְשָׂשׂ֣וֹןוּלְשִׂמְחָ֔ה וּֽלְמֹעֲדִ֖ים טוֹבִ֑יםוְהָאֱמֶ֥ת וְהַשָּׁל֖וֹם אֱהָֽבוּ:


שנזכהלביאת המשיח בקרוב ולבניין בית המקדשהשלישי בקרוב.

שיעורזה נאמר לעילוי נשמת אבי רבישלמהבן רבי יונהשטנצל זצ"ל


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה