יהונתן

תאריך הרשמה: 3/2/2010
חידושים: 36 חידושים
תגובות: 43 תגובות
ניקוד: 269 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יהונתן | כל התגובות של יהונתן

  מתחילים ב"זכרנו לחיים מלך"   אח"כ "מי כמוך אב"   אח"כ "כל בני בריתך" - כמו שותפים בני ברית ולא סתם בנים, כמו אחים ורעים - "למען ...

מה מהותם של ימי ראשית השנה? מה קרה וקורה בימים אלו? ומה עושה לו צום גדליה דווקא בתוך ימים אלו? כל חג יהודי הינו זכר למאורע היסטורי לאומי וגם בר"ה וביו"כ אנו אומרים "זכר ליציאת מצרי...

 ר' יהודה ליווא היה נערץ על בני עמו ואף בעיני הגויים. גדול הדור גאון בנגלה ובנסתר, היה בקי בחוכמות החיצוניות ובלשונות. היה הרב הכולל של מדינת מוראביה ואח"כ כמנהיג בפראג. המהר"ל יצא נגד ...

  לתאריכי הולדת המאורות הגדולים הרב קוק והבעש"ט – ט"ז וח"י אלול   הכניסה לארמון ישנו משל מר' ישראל הבעל שם טוב, בו מסופר על ניסיונות בני אדם להיכנס לארמון המלך. בזה אחר זה...

עוד כמה דקות מסתיים סדר בוקר זמן מנחה מתקרב. אולי גם ממש אצלכם בזמן העיון כאן, אבל אין הכוונה ליום זה או אחר. הכוונה למשהו עולמי, היסטורי. 'סדר בוקר' אכן לקראת סיום, התפלפלנו המון. המון עם ועו...