גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

בס''ד                            בלק: האם מותר לקרוא הורוסקופ בעיתון ...

 בס''ד        פרשת חקת: ברכה על מים וגלידה בסעודה פתיחה בפרשת השבוע, באו בני ישראל למשה בתלונות שאין להם מים. הגמרא במסכת תענית (ט ע''א) כותבת, שהסיבה ל...

 בס''ד                קרח: האם מותר לאכול דבשפתיחהבפרשת השבוע (טז, יב - יד), פונים חלק מעם ישראל ובראשם דתן ואבירם, בתלונות כלפי משה על...

בס''ד     שלח: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל                    פתיחה בפ...

 בס''ד       בהעלותך: האם אסור לאכול בשר ודג יחד פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על פנייתם של בני ישראל אל הקב''ה בדרישה לקבל בשר. אמנם הם קיבלו בכל יום מן, אולם הם ...

   נשא: נזיר, קדוש או חוטא? היחס לגוף לפי הרמב''ם והרמב''ן פתיחה בפרשת השבוע, פרשת נשא, נאסר על אדם שקיבל על עצמו נזירות שתיית יין. נחלקו הראשונים בעקבות הגמרא במסכת נזיר (ג ע'...

 בס''ד      שבועות: ברכת התורה לאדם שלא ישן בלילה פתיחה בו' בסיוון, קיבל עם ישראל את התורה בהר סיני. הגמרא במסכת שבת (פח ע''א) מספרת, שבהתחלה לא רצו ישראל לקבל או...

 בס''ד                   במדבר: כיצד מותר לספור אנשים פתיחה בפרשת השבוע, הפותחת את חומש הפקודים, אנו קוראים על המניין הנערך במדבר. כידוע ...

 בס''ד           בחוקותי: האם מותר לגוי ללמוד תורה פתיחה בפרשת השבוע נאמר, שבמידה ועם ישראל ילכו בחוקות התורה, הגשמים ירדו בעיתם ועץ השדה יתן פריו. רש''...

 בס''ד                             בהר: האם מותר להיות שכיר פתיחה אחת מהשאלות המפורסמות הנוגעות למוסר התורה היא כ...

 בס''ד    אמור: האם מותר להכריח מישהו לקיים מצוות   פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר הציבור צריך להקריב קרבן הוא צריך להיות 'לרצונם'. בתורת כהנים למדו מזה, ש...

בס''ד    פרשת קדושים :האם מותר לעמוד בצפירה פתיחה בפרשת השבוע, אוסרת התורה ללכת בחוקות הגויים, וכפי שמסביר ספר החינוך (מצווה רסב), מטרת האיסור להרחיק את עם  ישראל מהגויים,...

בס''ד                                &nb...

 שביעי של פסח: האם מותר לומר 'הנני מוכן ומזומן' לפני ספירת העומר פתיחה התורה בפרשת אמור (ויקרא כג טו - טז) כותבת, שמצווה לספור חמישים יום מהקרבת קרבן העומר, המוקרב יום לאחר חג הפסח, עד ח...

 שביעי של פסח: האם מותר לומר 'הנני מוכן ומזומן' לפני ספירת העומר פתיחה התורה בפרשת אמור (ויקרא כג טו - טז) כותבת, שמצווה לספור חמישים יום מהקרבת קרבן העומר, המוקרב יום לאחר חג הפסח, עד ח...

מידע אישי

70 חידושים
0 תגובות
370 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018