chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד     פרשת חקת: האם מותר לפנות קברים על מנת לסלול דרך חדשה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, על מיתתו של אהרון, ועל אלעזר בנו המחליף אותו, דבר הבא לידי ביטוי גם בהחל...

 בס''ד               פרשת חקת: האם מותר לכהן להיכנס לבית חולים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על מספר אופנים בהם האדם נטמא...

 בס''ד             פרשת קרח: מה מברכים כאשר מתרחשת רעידת אדמה פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה, על קרח ועדתו שנבלעו באדמה בעקבות דברי מ...

 בס''ד          פרשת קרח: האם ניתן לומר את פרשת הקטורת בעל פה פתיחה בפרשת השבוע מזכירה התורה פעמיים את עניין הקטורת. בפעם הראשונה במבחן שנערך בין קר...

 בס''ד             פרשת שלח: האם נשים חייבות בהזכרת יציאת מצרים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, את הפרשייה האחרונה מפרשיות קריאת שמע,...

 בס''ד                                 &...

 בס''ד    פרשת בהעלותך: האם הנמצא חוץ לביתו צריך להדליק נרות שבת פתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה (ח, ג) על אהרון להדליק את המנורה: ''דַּבֵּר֙ אֶֽל־אַהֲרֹ֔ן וְאָמ...

 בס''ד          פרשת בהעלותך: האם לכל דג שיש קשקשת יש גם סנפיר פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על דרישת בני ישראל לאכול דגים כמו במצרים, וכפי שר...

בס''ד                 פרשת נשא: מי קורא 'כהנים' לפני ברכת כהנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את ברכת כהנים, אותה מצו...

 בס''ד       פרשת נשא: האם הלווים צריכים ליטול ידיים לפני ברכת כהנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על הציווי לאהרון ובניו, לברך את בני ישראל בברכת כהנים: ''ד...

 בס''ד           חג שבועות: האם יש לנהוג באילת יום טוב שני של גלויות פתיחה בניגוד לשאר החגים שבתורה, לחג השבועות אין תאריך מוגדר, אלא הוא תלוי...

 בס''ד      חג שבועות: האם מותר לקלף ירקות במקלף בשבת וביום טוב פתיחה השנה חל חג השבועות סמוך לשבת, ויש יומיים ברצף האסורים במלאכה. אולם, בעוד שבשבת נאסרה כל מל...

 בס''ד       פרשת במדבר: האם אשה בזמן הזה מקבלת את כספי הכתובה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את שמות בני ישראל, ומספרת (א, יח) שכולם: ''התילדו על משפחותם לבית אב...

 בס''ד    פרשת במדבר: האם צריך לשים שומרים סביב המקדש בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה (א, נג) "וְהַלְוִיִּ֞ם יַחֲנ֤וּ סָבִיב֙ לְמִשְׁכַּ...

 בס''ד           פרשת בחוקתי: האם יכולה לרדת תורה חדשה מהשמיים פתיחה בפרשת השבוע מסכמת התורה את רצף המצוות שנאמרו למשה בסיני: ''אֵ֣...

מידע אישי

632 חידושים
2 תגובות
3311 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018