גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד       פרשת צו: האם מותר לאכול בשר אדם? פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על האיסור לאכול דם חיה ודם בהמה, ועל העונש החמור על כך (כרת). איסור אכילת דם נזכר...

 בס''ד              פורים: האם יש מצווה להשתכר בפורים? פתיחה בניגוד לחודש אב בו הצטווינו למעט בשמחה (שו''ע או''ח תקנא...

בס''ד           פרשת ויקרא: האם מותר לשתות יין שנגע בו מחלל שבת? פתיחה בפרשת השבוע פותחת התורה בפירוט הקורבנות השונים: קרבן עולה הבא מן הצאן, הבקר ...

 בס''ד    פרשת פקודי: האם מותר לבנות בריכה בכסף שנתרם לצדקה פתיחה בפרשת השבוע, מונה משה רבינו את החומרים שהביאו בני ישראל לבניין בית המשכן: זהב, כסף, נחושת, בדים, עורו...

 פרשת ויקהל: שו''ת בשמים ראש, אחד מהראשונים או שקרן?פתיחה בפרשת השבוע מופיעים החומרים מהם עשו את המשכן. בין שאר המרכיבים מציינת התורה (לה, ח), שיש לקחת בשמים. באלו בשמים מדובר? בפרשה הקודמת ...

 פרשת כי תשא: האם צריך ליטול ידיים על זיתים מקופסת שימורים‎‎‎פתיחה בפרשת השבוע מצווה משה על ידי הקב''ה לעשות את הכיור, ממנו ייטלו הכהנים את ידיהם ואת רגליהם לפני העבודה במקדש. כאשר התורה מצו...

 בס''ד               פרשת תצווה: ברכת הריח על קפה פתיחה בפרשת השבוע מצווה משה להכין את המזבח עליו יקטיר אהרון את...

 בס''ד    פרשת תרומה: האם בית המקדש ירד מהשמיים פתיחה בפרשתנו מצווה הקב''ה את בני ישראל להביא תרומות לבניית המשכן והכלים, ומהציווי 'ועשו לי מקדש' למד הרמב''ם בהלכות בית הבח...

 בס''ד   פרשת תרומה: האם בית המקדש ירד מהשמיים פתיחה בפרשתנו מצווה הקב''ה את בני ישראל להביא תרומות לבניית המשכן והכלים, ומהציווי 'ועשו לי מקדש' למד הרמב''ם בהלכות בית הבחי...

פרשת משפטים: בא במחתרת – פרשת שי דרומי בהלכהפתיחה בכ"ג בטבת בשנת תשס''ז, בשעה שלוש בלילה, חדרו ארבעה ערבים גנבים לחוותו של שי דרומי, מתוך כוונה לגנוב לו את הכבשים.   כאשר הוא הבחין...

פרשת יתרו: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה?! פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על התגלות ה' לבני ישראל על הר סיני ועל עשרת הדברות. מפשט פסוקי התורה משמע, שבני ישראל שמעו את כל עשרת הדברות מפי ה',...

 בס''ד פרשת בשלח: האם מותר לשמוע שירת נשים?פתיחהבפרשת השבוע מסופר, על ים סוף שנקרע בפני בני ישראל שעברו בתוכו, ובזכות כך הם ניצלו מהמצרים שרדפו אחריהם. מוסכם על כולם, שקודם כל נכנסו בני ישראל א...

 בס''ד    פרשת בא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי פתיחה בפרשת השבוע, מצווה משה על ידי הקב''ה לבשר לבני ישראל את המצווה הראשונה בה הם מחויבים, מצוות קידוש החודש. מעתה והל...

פרשת וארא: האם אפשר לכבות את המזגן הרועש של השכן? פתיחה מתוך עשר המכות הנוחתות על המצרים, שבע מופיעות בפרשתנו. כידוע, המכות מחולקות לסדרות של שלוש מכות בכל סדרה. במכה הראשונה והשניה בכל סדרה, ...

 בס''ד                         שמות: האם הרהור נחשב כדיבור?! פתיחה ...

מידע אישי

50 חידושים
0 תגובות
270 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018