גל גל

תאריך הרשמה: 6/10/2018
חידושים: 3 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 15 נקודות
שם: גל גל
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד                        פרשת חקת – לימוד תורה 'לשמה', לשם מה? פתיחה בפרש...

האם מותר לישראל לעלות לברכת כהניםפתיחה -  הגמרא במסכת כתובות לאחר גלות בית ראשון התערבבו היוחסין, ולאחר החזרה לארץ מהגלות הייתה שאלה מי מיוחס ככהן ומי לא. הגמרא במסכת כתובות (כד ע''ב) דנה, הא...

 בס''ד             פרשת קרח - האם יש היום כהנים ולווים? פתיחה בפרשת השבוע טוען קרח, שכל העדה כולם קדושים, ולכן אין למשה ולאהרן ז...