גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

  שמחת תורה: האם יש חובה ללמוד שניים מקרא ואחד תרגוםפתיחה אחת לשנה, מסיימים את קריאת חמשת חומשי התורה ושמחים בשמחתה. מהו מקורו של חג 'שמחת תורה'? ככל הנראה מקורו בבבל ולא בארץ ישראל. ה...

 בס''ד   שבת חול המועד סוכות: האם סוכה שומרונית פסולה פתיחה הגמרא במסכת סוכה (יב ע''א) דנה מאלו חומרים מותר לעשות את הסכך של הסוכה, ולמעשה פוסקת בעקבות הפסוק בפרשת ראה (ט...

 בס''ד    מספר העלים שצריכים לנשור מההדס כדי שיפסל פתיחה בחג הסוכות, מצווה התורה ליטול את ארבעת המינים הכוללים לולב אחד, אתרוג אחד, שלושה הדסים ושתי ערבות. מצוי מאוד שב...

 בס''ד          סוכות: מהו סכום הכסף שמותר להוציא על קיום המצוות פתיחה הגמרא במסכת סוכה (מב ע''א) מביאה את דברי ר' יוסי הפוסק, שבמידה ואדם שכח שאו...

 בס''ד האזינו: למה מתחילים לבקש גשמים ממוסף ולא משחרית פתיחה בפרשת השבוע קוראים על שירת האזינו. בפתיחת השירה אומר (או מבקש) משה, "יערוף כמטר לקחי", דהיינו שדברי תוכחתו יתקב...

 בס''ד  וילך: האם צריך לעמוד בפני זקן שאינו שומר מצוות פתיחה בפרשת השבוע מסיים משה רבינו את נאומו בפני עם ישראל, ומזכיר להם שהוא לא יוכל עוד להמשיך איתם לארץ ישראל. למרות שמדברי...

 בס''ד     יום כיפור: למה יש מצווה לאכול בערב יום כיפור פתיחה כפי שכותבת התורה, המטרה המרכזית של יום כיפור היא חזרה בתשובה. אחד מהמעשים שנהגו כבר מימות הגאונים על מנת...

   ראש השנה (יו"ט שני): האם צריך לברך שהחיינו ביום השני של ראש השנה פתיחה בזמן הזה, כאשר יש לוחות מדויקים שנקבעו כבר בתקופתו של הלל הזקן (בעקבות פרעות שגרמו לכך שלא תהיה אפשרות...

  בס''ד ניצבים: האם נשים כלולות בערבות של עם ישראל פתיחה בפרשת השבוע קוראים על הברית שכורת הקב''ה עם ישראל, לפני הכניסה לארץ. כפי שכותבת התורה (כט, ט - י), במעמד הברית השתתפו כולם,...

בס''ד     ראש השנה, חג ראשון: האם מותר לומר את הפיוט מכניסי רחמים פתיחה הגמרא במסכת ראש השנה (טז ע''ב) מביאה את דבריו של רבי כרוספדאי, שבראש השנה נפתחים שלושה ספרים, של צד...

 בס''ד כי תבוא: האם קריאת ההפטרה צריכה להיות מקלף פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציוויו של הקב''ה לבני ישראל, לכתוב את דברי התורה על האבן ולסוד אותה בסיד. בפשטות מהקשר הפסוקים משמע...

  כי תצא: האם מותר ללבוש ציצית שנקרעו לה החוטים פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה, להוסיף ציצית בבגדים בהם יש כנפות. האם כל בגד חייב בציצית? הגמרא במסכת מנחות (לט ע''ב), מב...

 בס''ד שופטים: אכילת זרוע לחיים וקיבהפתיחהבפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה לתת לכהנים את מתנות הכהונה, הכולל בין השאר את נתינת הזרוע, הלחיים והקיבה מכל שור ושה שנשחטו ונמצאו ראויים לאכילה....

 בס''ד              ראה: האם מותר לקבל צדקה מגוי פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה, לפתוח את ידינו לעניים ולנזקק...

פרשת עקב: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה, לברך את הקב''ה על האוכל שהוא נתן לנו 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' א-להיך'. הגמרא במסכת ברכות (כא ע''א) ל...

מידע אישי

90 חידושים
0 תגובות
475 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018