גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד פרשת בשלח: האם מותר לשמוע שירת נשים?פתיחהבפרשת השבוע מסופר, על ים סוף שנקרע בפני בני ישראל שעברו בתוכו, ובזכות כך הם ניצלו מהמצרים שרדפו אחריהם. מוסכם על כולם, שקודם כל נכנסו בני ישראל א...

 בס''ד    פרשת בא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי פתיחה בפרשת השבוע, מצווה משה על ידי הקב''ה לבשר לבני ישראל את המצווה הראשונה בה הם מחויבים, מצוות קידוש החודש. מעתה והל...

פרשת וארא: האם אפשר לכבות את המזגן הרועש של השכן? פתיחה מתוך עשר המכות הנוחתות על המצרים, שבע מופיעות בפרשתנו. כידוע, המכות מחולקות לסדרות של שלוש מכות בכל סדרה. במכה הראשונה והשניה בכל סדרה, ...

 בס''ד                         שמות: האם הרהור נחשב כדיבור?! פתיחה ...

בס''ד                 פרשת ויחי: האם מותר לחנוט גופה? פתיחה בפרשת השבוע, נפטרים גם יעקב וגם יוסף. מאחר שפעול...

 בס''ד        פרשת ויגש: האם מותר לצאת לטיול בחוץ לארץ פתיחה בפרשת השבוע מתבשר יעקב, שיוסף בנו בחיים והוא מחכה לו במצרים. בדרכו למצרים עוצר יעקב בבאר שבע, ושם מתג...

 פרשת מקץ: האם היה מותר לשחרר את גלעד שליט          פתיחה בפרשת השבוע יורדים האחים לקנות אוכל במצרים בעקבות הרעב, ושם הם פוגשים את יוסף, שהיה...

 בס''ד          פרשת וישב: האם יש משמעות הלכתית לחלומות פתיחה בפרשת השבוע מספר יוסף על חלומותיו לאחיו, בהם מופיע שהוא ימלוך עליהם והם ישתחוו לו. הגמרא בברכות (נה ...

 בס''ד                               חנו...

 בס''ד    פרשת וישלח: האם מותר לקחת את החוק לידיים? פתיחה בפרשת השבוע, חוטף שכם בן חמור את דינה בת יעקב, ומענה אותה. בניגוד ליעקב, שבגלל שיקולים משלו, בחר לשתוק על מעשיו של...

 בס''ד            פרשת ויצא: האם מותר לשאת אשה שנייה? פתיחה בפרשת השבוע מסופר כיצד עבד יעקב אבינו את לבן ארבע עשרה שנה, בשביל ל...

 בס''ד         תולדות: האם אפשר לפדות בכור באמצעות כוהנת פתיחה כאשר האב פודה את בנו באמצעות הכהן, הכהן שואל את האב, האם הוא מעדיף לשלם את חמשת ...

  בס''ד         פרשת חיי שרה: האם יצחק היה צריך להתחתן פתיחה בפרשת השבוע שולח אברהם אבינו את עבדו, למצוא אשה ליצחק. מאז ומתמיד נודעה החשיבות העצו...

 בס''ד         פרשת וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי פתיחה בפרשת השבוע, אנו קוראים על ביקור המלאכים באוהל אברהם, להם הוא מגיש, חמאה וחלב וב...

 בס''ד         פרשת וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי פתיחה בפרשת השבוע, אנו קוראים על ביקור המלאכים באוהל אברהם, להם הוא מגיש, חמאה וחלב וב...

מידע אישי

39 חידושים
0 תגובות
215 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018