גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד           בחוקותי: האם מותר לגוי ללמוד תורה פתיחה בפרשת השבוע נאמר, שבמידה ועם ישראל ילכו בחוקות התורה, הגשמים ירדו בעיתם ועץ השדה יתן פריו. רש''...

 בס''ד                             בהר: האם מותר להיות שכיר פתיחה אחת מהשאלות המפורסמות הנוגעות למוסר התורה היא כ...

 בס''ד    אמור: האם מותר להכריח מישהו לקיים מצוות   פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר הציבור צריך להקריב קרבן הוא צריך להיות 'לרצונם'. בתורת כהנים למדו מזה, ש...

בס''ד    פרשת קדושים :האם מותר לעמוד בצפירה פתיחה בפרשת השבוע, אוסרת התורה ללכת בחוקות הגויים, וכפי שמסביר ספר החינוך (מצווה רסב), מטרת האיסור להרחיק את עם  ישראל מהגויים,...

בס''ד                                &nb...

 שביעי של פסח: האם מותר לומר 'הנני מוכן ומזומן' לפני ספירת העומר פתיחה התורה בפרשת אמור (ויקרא כג טו - טז) כותבת, שמצווה לספור חמישים יום מהקרבת קרבן העומר, המוקרב יום לאחר חג הפסח, עד ח...

 שביעי של פסח: האם מותר לומר 'הנני מוכן ומזומן' לפני ספירת העומר פתיחה התורה בפרשת אמור (ויקרא כג טו - טז) כותבת, שמצווה לספור חמישים יום מהקרבת קרבן העומר, המוקרב יום לאחר חג הפסח, עד ח...

 חול המועד פסח: לאו הניתק לעשה ושריפת חמץ ביום טוב פתיחה הגמרא במסכת חגיגה (יח ע''א) מביאה את דברי ר' יוחנן וריש לקיש הפוסקים, שאסור לעשות מלאכה בחול המועד, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך (...

בס''ד    מצורע: האם מותר לגברים ללכת למקווה בשבת? פתיחה בפרשת מצורע ובפרשיות נוספות בחומש ויקרא, מדגישה התורה את עניין הטהרה. בזמנינו, כאשר בית המקדש איננו, דיני טומאה וטהרה לא...

בס''ד                   תזריע: האם מותר להוציא חמץ ביום טוב על ידי גוי? פתיחה בפרשת השבוע דנה התורה בנגע הצר...

  פסח: האם מותר לשתות מיץ ענבים בארבעת הכוסות פתיחה הגמרא במסכת פסחים (קח ע''א) פוסקת, שצריך להסב בעת ששותים את הכוסות בליל הסדר, כדי להראות שאנו בני חורין. באיזה כוסות צריך לה...

 בס''ד      שמיני: האם יקיימו מצוות אחרי תחיית המתים פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על מותם של בני אהרון, נדב ואביהוא. מפשט הפסוקים משמע, שנדב ואביהוא מתו בגלל שהקריבו א...

 בס''ד       פרשת צו: האם מותר לאכול בשר אדם? פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על האיסור לאכול דם חיה ודם בהמה, ועל העונש החמור על כך (כרת). איסור אכילת דם נזכר...

 בס''ד              פורים: האם יש מצווה להשתכר בפורים? פתיחה בניגוד לחודש אב בו הצטווינו למעט בשמחה (שו''ע או''ח תקנא...

בס''ד           פרשת ויקרא: האם מותר לשתות יין שנגע בו מחלל שבת? פתיחה בפרשת השבוע פותחת התורה בפירוט הקורבנות השונים: קרבן עולה הבא מן הצאן, הבקר ...

מידע אישי

62 חידושים
0 תגובות
330 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018