chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד            חג הפסח: האם צריך לברך על קריאת הלל בהגדת פסח פתיחה בחג הפסח, כמו בחגים אחרים, אומרים את ההלל, וכפי שנראה בהרחבה, דין זה...

 בס''ד   חג פסח: האם מותר לשתות יין נוסף בין הכוסות פתיחה בחג הפסח מצווה מדרבנן לשתות ארבע כוסות, ונחלקו ראשונים ואחרונים, על איזה מהכוסות יש לברך: א. הרי''ף (פסחים כד ע''א ...

 בס''ד                      פרשת מצורע: האם מותר להתקלח אחרי טבילה פתיחה בפרשת השבוע כות...

 בס''ד     פרשת מצורע: האם יש צרעת בזמן הזה פתיחה בשתי הפרשות האחרונות מתמקדת התורה בעיקר בנגע הצרעת, בשאלה מתי הכהן (שהוא הקובע אם האדם טמא או טהור) מטמא את המצורע, כ...

 בס''ד                       פרשת תזריע: האם יש למול תינוק שנולד מהול פתיחה בפרשת הש...

בס''ד  פרשות תזריע: האם כאשר מלים בשבת, מותר לבצע 'מציצה' פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה (יב, ב - ג) על מצוות המילה: אִשָּׁה֙ כִּ֣י תַזְרִ֔יעַ וְיָלְדָ֖ה זָכָ֑...

 בס''ד     פרשת שמיני: מה דין חתיכת בשר שהותז עליה חלב פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר מקריבים את קרבן המנחה, יש להניח את החלבים על גבי החזה לפני הקטרתם: ''וַיָּשִׂ&#...

 בס''ד     פרשת שמיני: האם מותר לאבל לגלח את שפמו פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה על מות נדב ואביהוא, ועל ההוראה לאהרון ולבניו הנותרים, שלא יגדלו את שיער ראשם ולא י...

 בס''ד                     פרשת צו: כיצד מודדים ד' אמות ברשות הרבים פתיחה בפרשת השבוע כותבת ה...

 בס''ד                        פרשת צו: האם חובה לומר קורבנות פתיחה פר...

 בס''ד     פרשת ויקרא: מדוע לדעת התימנים יש לחלוט עוף לפני בישולו פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על הקרבת הקורבנות, הכוללת בין השאר הזאת הדם על המזבח. עוד ממשיכה התורה...

בס''ד                                 פרשת וי...

 בס''ד פורים: האם יש להזכיר 'מעין המאורע' בסעודה המסתיימת במוצאי החג פתיחה הגמרא במסכת ברכות (מט ע''ב) דנה, מתי השוכח להזכיר מעין המאורע בברכת המזון, צריך לחזור ולברך שוב. למסקנתה רק בי...

בס''ד               פורים: האם מותר לשיכור לברך ולקרוא קריאת שמע פתיחה בעקבות הגמרא במסכת מגילה (ז ע''ב) הכותבת בשם רבא שיש ל...

בס''ד פרשת פקודי: האם מותר להפסיק בדיבור לאחר נטילת ידיים לסעודה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שעל בני הכהנים לרחוץ ידיהם ורגליהם בכיור לפני הכניסה למשכן והקרבה למזבח: ''וְרָחֲצ֣וּ מִמ...

מידע אישי

608 חידושים
2 תגובות
3087 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018