גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד            פרשת ויצא: האם מותר לשאת אשה שנייה פתיחה בפרשת השבוע מסופר, כיצד עבד יעקב אבינו את לבן ארבע עשרה שנה, בשביל לזכות גם ברחל וגם בלאה. כפ...

 בס''ד     ויצא: האם מותר לקחת שכר על לימוד תורה (ודיני יששכר וזבולון) פתיחה בפרשת השבוע מסופר, שיעקב עבד את לבן שבע שנים תמורת רחל, אך כאשר התעורר בבוקר לאחר החתונה ג...

בס''ד   תולדות: האם אפשר לפדות בכור באמצעות שטרות כסף פתיחה כאשר אב פודה את בנו באמצעות הכהן, הכהן שואל את האב האם הוא מעדיף לשלם את חמשת הסלעים לכהן ולפדות את בנו, או שהוא מעדיף לא...

   תולדות: האם מותר להיכנס למסגד פתיחה בפרשת השבוע מסופר, שעשיו חוזר מהשדה עייף ויגע, ומוכר את בכורתו ליעקב תמורת נזיד עדשים. מפשט פסוקי התורה משמע, שעשיו לא בירך לפני שאכל את הנזיד,...

בס''ד  פרשת חיי שרה: מה קודם, לימוד תורה או חתונה? פתיחה בפרשת השבוע שולח אברהם אבינו את עבדו אליעזר, למצוא אשה ליצחק. מאז ומתמיד נודעה החשיבות העצומה של לימוד התורה, עד כדי כך ש...

 בס''ד        חיי שרה: כמה כסף צריך לשלם אדם החוטף מצווה מחברו פתיחה בפרשת השבוע, הולך אליעזר עבד אברהם לחפש אשה ליצחק. לפני שאליעזר מגיע לחרן, הוא מציב מספר...

 בס''ד  וירא: מאיזו כמות יש להפריש חלה, ודינה של עיסה על מנת לחלק פתיחה בפרשת השבוע באים שלושת המלאכים לאברהם ולשרה, לבשר להם את שלושת הבשורות. אברהם הזדרז להכין להם אוכל, וצי...

 בס''ד      פרשת וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי פתיחה בפרשת השבוע, קוראים על ביקור המלאכים באוהל אברהם, להם הוא מגיש, חמאה וחלב ובן בקר. בדעת זקנים מבעל...

 בס''ד     פרשת לך לך: האם מותר לגוי למול יהודי פתיחה בפרשת השבוע, מצווה אברהם אבינו על המילה, ומל את עצמו ואת ישמעאל בנו. מדוע נצטוינו על המילה? אמנם כפי שכתב הר...

 בס''ד     לך לך: ברכות המילה, ומילת אנדרוגינוס פתיחה בפרשת השבוע מצווה אברהם אבינו על המילה, ובנוסף למצוות הקרבת קרבן פסח, מדובר בשתי מצוות עשה היחידות שהעובר עליהן ...

   נח: האם צריך יין כאשר מברכים ברכת המזון (ודיני יין פגום) פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שלאחר שנח יצא מהתיבה הוא נטע כרם והשתכר.  לאחר מכן מגלה אותו חם בנו כאשר ערוותו ...

בס''ד                 בראשית: האם גולם מצטרף למניין פתיחה בפרשת השבוע עוסקת התורה בסיפור בריאתו של אדם הראש...

  שמחת תורה: האם יש חובה ללמוד שניים מקרא ואחד תרגוםפתיחה אחת לשנה, מסיימים את קריאת חמשת חומשי התורה ושמחים בשמחתה. מהו מקורו של חג 'שמחת תורה'? ככל הנראה מקורו בבבל ולא בארץ ישראל. ה...

 בס''ד   שבת חול המועד סוכות: האם סוכה שומרונית פסולה פתיחה הגמרא במסכת סוכה (יב ע''א) דנה מאלו חומרים מותר לעשות את הסכך של הסוכה, ולמעשה פוסקת בעקבות הפסוק בפרשת ראה (ט...

 בס''ד    מספר העלים שצריכים לנשור מההדס כדי שיפסל פתיחה בחג הסוכות, מצווה התורה ליטול את ארבעת המינים הכוללים לולב אחד, אתרוג אחד, שלושה הדסים ושתי ערבות. מצוי מאוד שב...

מידע אישי

103 חידושים
0 תגובות
540 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018