גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד            פרשת ויצא: האם מותר לשאת אשה שנייה? פתיחה בפרשת השבוע מסופר כיצד עבד יעקב אבינו את לבן ארבע עשרה שנה, בשביל ל...

 בס''ד         תולדות: האם אפשר לפדות בכור באמצעות כוהנת פתיחה כאשר האב פודה את בנו באמצעות הכהן, הכהן שואל את האב, האם הוא מעדיף לשלם את חמשת ...

  בס''ד         פרשת חיי שרה: האם יצחק היה צריך להתחתן פתיחה בפרשת השבוע שולח אברהם אבינו את עבדו, למצוא אשה ליצחק. מאז ומתמיד נודעה החשיבות העצו...

 בס''ד         פרשת וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי פתיחה בפרשת השבוע, אנו קוראים על ביקור המלאכים באוהל אברהם, להם הוא מגיש, חמאה וחלב וב...

 בס''ד         פרשת וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי פתיחה בפרשת השבוע, אנו קוראים על ביקור המלאכים באוהל אברהם, להם הוא מגיש, חמאה וחלב וב...

בס''ד                          פרשת לך לך: האם מותר למול ערבי פתיחה ...

 בס''ד                   פרשת נח: האם מותר לאכול ג'ירפה פתיחה בפרשת השבוע, מצווה נח על ידי הק...

 בס''ד       פרשת בראשית: האם אפשר להבדיל על קפה פתיחה בפרשת השבוע, מסופר על חטאו של אדם הראשון. עוד לפני שחטא האדם, לפי הירושלמי היה בעולם אור מיוחד, א...

  שמחת תורה: האם מותר למחוא כפיים בשמחת תורה   פתיחה אחת לשנה, מסיימים את קריאת חמשת חומשי תורה, ושמחים בשמחת התורה. מהו מקורו של החג 'שמחת תורה'? ככל הנראה מקורו בבבל ולא ב...

 בס''ד                     סוכות: האם מותר לאשה לברך על לולב פתיחה הגמרא במסכת קידו...

בס''ד                             סוכות: האם מותר לתת לקטן לאכול...

 בס''ד                    פרשת האזינו: האם יש חובה לתרום דם או כליה ] פתיחה בפרשת השבוע, אנו קו...

 בס''ד                                 י...

 פרשת וילך – חובת קריאת התורה, על היחיד או הציבור?  פתיחה בפרשת השבוע מובאת פרשת הקהל, בה מצווה עם ישראל להתקהל אחת לשבע שנים, לשמוע קריאת התורה מפי המלך. נחלקו הראשונים על מי מוטלת ...

 בס''ד                              ראש השנה: האם מות...

מידע אישי

29 חידושים
0 תגובות
165 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018