גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד    פרשת וארא: האם אפשר להתלונן על רעש שעושה השכן (נזקי רעש) פתיחה מתוך עשר המכות שבסך הכל מקבלים המצרים, שבע מופיעות בפרשתנו. סדר המכות בנוי כך, שבמכה ראשונה והשניה התרה ...

 בס''ד   וארא: האם מותר למחוק בס''ד או בע''ה פתיחה בפסוקים הראשונים של פרשת השבוע (ו, ב - ג) אומר הקב''ה למשה, בנוסף לכך שהוא נקרא אלוקים, הוא גם נקרא הויה. עוד מוסיף הקב''...

 בס''ד             שמות: מעמדו ההלכתי של עובר פתיחה בפרשת השבוע מסופר על כך, שבני ישראל פרו ורבו למרות ניסיונות המצרים. מריבוי הפעלים של לידה ...

 בס''ד  שמות: האם מתחייבים לתת צדקה במחשבה בלבד פתיחה בפרשת השבוע מסופר על בריחתו של משה למדיין מאימתו של פרעה, לאחר שהוא הרג את המצרי, ועל מעמד הסנה בו מצווה הקב''ה על משה לשוב...

 ויחי: האם קבר של גוי מטמא, וביקור כהנים בקברי צדיקיםפתיחה בפרשת השבוע נפטר יעקב בגיל מאה ארבעים ושבע. הגמרא במסכת תענית (ה ע''ב) כותבת, שיעקב אבינו לא מת, הרמב''ן (מט, לג) פירש (על פי ביא...

 בס''ד            פרשת ויחי: האם מותר לעשות ניסויים בגופות פתיחה בפרשת השבוע מוספר על פטירת יעקב ויוסף, ומאחר שפעולת החניטה הייתה מק...

 בס''ד        ויגש: האם חובה לכבד את האחות הגדולה פתיחה בפרשת השבוע יורד יעקב אבינו בעקבות יוסף למצרים, ומקריב זבחים לא-להי אביו יצחק. רש''י (מו, א) פירש על פי ...

 בס''ד    פרשת ויגש: האם מותר לצאת לטיול בחוץ לארץ פתיחה בפרשת השבוע מתבשר יעקב, שיוסף בנו בחיים והוא מחכה לו במצרים. בדרכו למצרים עוצר יעקב בבאר שבע, ושם מתגלה אליו ה...

 בס''ד              מקץ: האם מותר להתגלח במכונת גילוח פתיחה לאחר שיוסף פתר את החלומות ומונה למשנה למלך מצרים, הוא בכל...

 בס''ד     פרשת מקץ: האם היה מותר לשחרר את גלעד שליט (שחרור שבוי יותר משוויו) פתיחה בפרשת השבוע יורדים האחים לקנות אוכל במצרים בעקבות הרעב, ושם הם פוגשים את יוסף,...

 בס''ד                     חנוכה: למה מדליקים נרות בבית כנסת פתיחה הגמרא במסכת שבת (כא ע''ב) ...

 שבס''ד       וישב: האם מותר לסחוט בשבת לימון לסלט פתיחה בפרשת השבוע מסופר על כך שיוסף נכלא בבית הכלא, ושם נמצאים שני שרי פרעה, שר המשקים ושר האופים. כאש...

 בס''ד      פרשת וישב: האם יש משמעות הלכתית לחלומות פתיחה בפרשת השבוע, מספר יוסף על חלומותיו לאחיו, בהם מופיע שהוא ימלוך עליהם והם ישתחוו לו. הגמרא בברכות (נה...

 בס''ד                  וישלח: האם מותר לתת מתנה לגוי פתיחה בפרשת השבוע מסופר על כך, שיעקב מתכונן לקרא...

 בס''ד   פרשת וישלח: עביד איניש דינא לנפשיה פתיחה בפרשת השבוע מסופר על כך, ששכם בן חמור חוטף את דינה בת יעקב, ומענה אותה. בניגוד ליעקב, שבגלל שיקולים משלו, בחר לשתוק על מעשי...

מידע אישי

120 חידושים
1 תגובות
637 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018