גל גל

תאריך הרשמה: 6/10/2018
חידושים: 19 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 95 נקודות
שם: גל גל
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

בס''ד                             סוכות: האם מותר לתת לקטן לאכול...

 בס''ד                    פרשת האזינו: האם יש חובה לתרום דם או כליה ] פתיחה בפרשת השבוע, אנו קו...

 בס''ד                                 י...

 פרשת וילך – חובת קריאת התורה, על היחיד או הציבור?  פתיחה בפרשת השבוע מובאת פרשת הקהל, בה מצווה עם ישראל להתקהל אחת לשבע שנים, לשמוע קריאת התורה מפי המלך. נחלקו הראשונים על מי מוטלת ...

 בס''ד                              ראש השנה: האם מות...