נחש שרף או חשן ? לשבת וארא לע"נ גרציא בת מרים ז"ל

נכתב על ידי izik28, 7/1/2018

 

בס"ד


ד" ת לשבת וארא לע"נ גרציא בת מרים כו טבת התשע" ח


נחש  ,שרף או חשן?

-------------------------------------------------------------------------

היפוך אותיות

משה נבחר להיות שליחו של הקב"ה להוצאת בני ישראל מעבדות מצרים ,אך הוא מביע  חשש שהעם , " והן לא  יאמינו לי כי נראה אליך ה",  "משה מקבל מהקב"ה   את התשובה לחששותו ,"ויאמר אליו מזה בידך ויאמר מטה ,ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש...ויאמר ה" אל משה שלח ידך ואחז בזנבו ויחזק בו ויהי למטה ...למען יאמינו לך כי נראה אליך ה",לפי בעל הטורים   משה משתמש במטהו באות התנין דווקא , מה עניין הנחש אם כך?

הנחש  משול כידוע  ליצר הרע ,אם נהפוך את אותיות המילה  "נחש"  נקבל את ההפך ,"חשן" עם שתיים

עשרה  האבנים שהיו עליו כנגד שתיים עשרה שבטי ישראל מה  החושן היה מונח על ליבו של אהרון

, כך גם התורה שמשולה  לחושן  חייבת להיות מונחת על ליבנו ,מה עוד  שהחושן משול  ללב הטוב , דהינו ליבו של אהרון,  ולא לנחש  שמשול  ליצר הרע  .

שיוותי ה" לנגדי

נחש נקרא גם "שרף " שהוא שם נרדף למלאך ," הנחש נראה  באור חיובי בפרשת  הנחשים השרפים שבאו בגלל חטא לשון הרע של העם בכך ש  , " ותקצר  נפש העם בדרך  ,וידבר העם באלהים  ובמשה למה העליתנו ממצרים  למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל , וישלח ה" בעם את  הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל, ויתפלל משה בעד העם, ויאמר ה" אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך  וראה אותו וחי, ויעש  משה נחש נחושת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש  והביט אל נחש הנחשת וחי " .

משה עשה נחש נחושת ולאו דוקא שרף כפי שביקש הקב"ה  , "אלא אמר משה אעשה נחש של  נחושת   כדי שיראו אותו ישראל וזוכין ,ויראו מה עשה נחש הקדמוני  ,ומה ארע לו ומיד יחזרו בתשובה, וזה שאמר " והביט אל נחש הנחושת  וחי" וכי נחש ממית ומחיה? אלא בזמן שהחולה מביט  כלפי מעלה ומכוון ליבו לשמים מיד  נתרפא מחוליו"  ,הרמב"ן מחזק את עשיית  נחש הנחושת באומרו," כי הוא  מדרכי התורה שכל מעשיה נס בתוך נס תסיר הנזק במזיק  ותרפא החולי "

"לדבר בם"

השרף נזכר גם  בנבואת ישעיהו ,"כי  שרפים עומדים ממעל לו" שעומדים  כביכול מעל השכינה היושבת על כסא הכבוד,ולכאורה ענייין זה קשה שכן איך יתכן מצב שיש מישהו שמעל לשכינה?  התשובה נמצאת  בפ"ס " התהלך לפני  והיה תמים" , שמתקשר לאברהם אבינו  שהפיץ את דרכו של הקב"ה , ונשאל  , איך יתכן שאדם יהיה  לפני הקב"ה ?

ברגע שאדם מפיץ את תורת ה"  באהבה כאהרן הכהן  שהחושן היה על ליבו ובדרך של , "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות האהבה , קשה כשאול קנאה ,רשפיה  רשפי אש שלהבתיה" הוא  זוכה בברכה," שליחו של אדם כמותו" ובהארתו של הקב"ה  עליו  ,אם רשפי  אהבת הקב"ה יבערו  בעצמותינו  נצליח להתגבר על היצר הרע  שרוצה להטותנו מעבודת ה" ," כחותם על לבך, כחותם על זרועך" אלו התפילין , שנאמר  ," ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם לאות על ידכם  והיו לטוטפות בין עינכם ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם",  לדבר את תורת ה"  בכל מקום ,כאשת החיל ש," פיה  פתחה  בחכמה  ותורת חסד על לשונה ", בניגוד לחטא הוצאת הדיבה ולשון הרע   שמשול גם  לרוע ליבו של פרעה שנקרא  התנים [הוא התנין ב"  נון"] הגדול , הוא הנחש  שלמרות גאוותו הוא רק מטה יבש , עלינו להפוך את הנחש   לחושן  ושרף ולשימו על ליבנו תמיד  וכך לקיים את מצוות  הקב"ה באמונה תמימה , כנאמר, "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש"


יפורסם בל"נ בעלון  " קול מהיכל" בית הכנסת היכל יהודה תל אביב 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע