זרע שמשון - פרשת ויחי

נכתב על ידי DL2000, 6/1/2018

 רמז נפלא למה שאמרו בגמרא יעקב אבינו לא מת
'וַיְחִי יעֲקֹב בְאֶרֶץ מִצְרַיִם שְבַע עֶשְרֵה שָנָה וַיְהִי יְמֵי יַעֲקֹב שְנֵי חַיָיו שֶבַע שָנִים
וְאַרְבָעִים מְאַת שָנָה' : יש להבין מדוע הקדימה תורה את המאוחר, שנכתב
שני חיי יעקב קודם שכתבה תורה כמה דברים שהיו זמן רב לאחר מכן, שהרי
לאחר שנכתב שני חייו של יעקב נכתב [מח ] ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה וגו', וקיימא לן (ב"ר מד ה) כל מקום שנאמר אחרי מופלג, נמצא שזמן רב קודם מותו אמר ליוסף אל נא תקברני במצרים, וזמן מופלג אחרי כן נעשה חולה, וא"כ מדוע נכתוב לפני ב' ענינים אלו את מספר שני חייו שמשמע שכבר מת.
וי"ל שהקדימה תורה לכתוב שנות חיי יעקב להודיענו
שיעקב אבינו לא מת כמבואר בגמרא (תענית ה:),
והיינו שכשם שאחר שאמרה תורה ויחי יעקב וגו'
ויהי ימי יעקב שני חייו שבע וארבעים ומאת שנה,
עדיין מספרת התורה עליו על ימי חייו כמו שהוא
חי, כן לעולם נשאר בחיים. [וראה עוד מש"כ רבנו
פירוש נפלא בדרך זה, בביאור דברי הגמרא (סוטה
יג.)שיוסף הניח כתרו על גבי ארונו של יעקב אביו.]
('זרע שמשון' פרשתינו אות א)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע