chiddush logo

DL2000

כל החידושים של DL2000 | כל התגובות של DL2000

 אדם הראשון יש אומרים שהיה מחובר עם אשתוויש אומרים שהיה לו זנבונרמז אולי במילים :" זכר ונקבה בראם "  שיוצא בראשי תיבותזכר נקבה בראם = זנב .[שמעתי החידוש מאדמו"ר רבי נחום ...

 שמות מומלצים לבנים:  ( כללי , מהתנ"ך ועוד )אבא, אבטליון, אביאל, אביגדור, אבידן, אביה, אביהו, אביהוד, אבי-עד, אביחיל, אבינדב, אבינועם, אביסף, אביעזר, אביעזרי, אבישי, אביתר, אב...

 כתב רבנו חיים פלאג'י ז"ל בספרו כף החיים [סימן ל"ד, אות כ"ג] "אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שלחנו, ומי שחננו השם יתברך דהושיב ישיבה בביתו ראוי שביום ראש חודש יהיה ...

 בס"ד 3 אנשים שונים שהשפיעו על כל העולם כולו וגם על היהדותאדם הראשון - הוליד 3 ילדים : הבל,קין,שתנח -                 הוליד 3 ילדים : שם,חם,...

 מידה כנגד מידה ע"י הרהורי עבודה זרה : ידע שיבוא לידי חולי , או עלילה מהשלטון. (ספר המידות ) * לבטל הרהורי עבודה זרה : יקבל על עצמו שיעסוק בגמילות חסדים. ע"י הרהורי זנות עם גויה :...

 לימוד התורה - לכפרת עוונותמה שכתב בהנהגות הרבי ר'שמואל שמעלקא זצוק"ל מניקלשבורג (אות נב) וזל"ק: "בכלפעם  יאמר באמצע  הלימוד 'המאור שבה  יחזירנו  למוטב'.ובכל&nb...

הודאה ותודה להשם – הסגולה ששוברת את כל הדינים https://ashoova.co.il/the-thanks-and-praise-to-hashem/

 https://www.hidabroot.org/article/1129813כאשר נולד ילד, נאמר ששורה על ההורים רוח הקודש, כדי שיבחרו לילדיהם את השמות המתאימים להם ביותר.במקביל, ישנם שמות שנחשבים למומלצים יותר מאחרים, על פי דעות ...

כל דקה חשובה !!!!הרב פנגר ,חזק קצר ולעניין  !!!!!!!! https://www.hidabroot.org/video/211861

 סגולות לראש השנה :טוב לאכול בימי ר''ה מאכלים מתוקים, כמו שכתוב בפסוק ''אכלו משמנים ושתו ממתקים'', להימנע ממאכלים חמוצים, כי טעם חמוץ מסמל ''קילקול'' או ''החמצה'' ולכן להימנע מזה, וכן לא לאכול אג...

 תורה פט ותחסרהו מעט מאלקים וכבוד והדר תעטרהו: (תהלים ח) הנה ידוע, כי כל מה שחסר לאדם, הן ברוחני הן בגשמי, החסרון הוא בהשכינה, שהוא בחינת אלקים. וזהו: ותחסרהו - בודא...

 מהרגע הראשון שהאדם מתעסק במצוה זה נחשב לו כמצוה ויקבל על כך שכר.אדם שמתנהג בענווה ובצניעות זוכה לעלות ולהגיע לחמישים שערי בינה.האדם צריך לדעת שהזמנים הקשים והמשברים הם שעות מבחן  מהקב&...

 https://www.breslev.co.il/articles/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9...

 הלב היהודי, האתר המרכזי לכל מה שצריך בעת פטירה של קרוב. זה מגיע לנשמה שלך ולנשמת הנפטר לזכרון עולם בהיכל ההנצחה, לתיקון הנפטר ולהביא אותו לעולם שכולו טוב.כנסו לאתר :https://jewlev.co.il

 סגולות וישועות , ועצות מדהימות : [אייר תשעט]סגולה לשידוך : להתפלל בעמוקה ולבקש וגם לכתוב פתק ולשים את הפתק שם.*** לשמירה חזקה על האדם :" כפי " - שם קדוש לשמירה חזקה על האדם. ...

מידע אישי

1387 חידושים
285 תגובות
7657 נקודות
שם: דורון
ME
תאריך הרשמה: 4/6/2010