izik28

תאריך הרשמה: 11/1/2014
חידושים: 58 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 290 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 7/10/1971
כתובת: לא מולא, תל אביב
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בס"ד ד"ת לשבת אחרי קדושים  ה באייר התשע"ח לעלון קול מהיכל בלנ כוס ישועות אשא ----------------------------------------------------------------שבעים פרשת השבוע כוללת בתוכה את ...

   בס"ד " כד"  דברים  ו"טל מלאכות" ד" ת לשבת אמור יג  אייר לע"נ יצחק בן סניורו  סנירו בת אסתראה ואריה בן שבתאי ז"ל-------------...

   בס"ד   "  כרפס  ותכלת   - "  ד" ת לחג הפסח יד ניסן התשע"ח ------------------------------------------------------------...

 ס"ד   ד" ת לפרשת תרומה לע"נ מרגלית בת אסתר ז" ל לעלון קול מהיכל א אדר התשע"ח המשכן וכליו  בימינו --------------------------------...

 בס"דד" ת לשבת וארא לע"נ גרציא בת מרים כו טבת התשע" ח נחש  ,שרף או חשן?------------------------------------------------------------------------- משה רבנו ערב יציאתו  ...