izik28

תאריך הרשמה: 11/1/2014
חידושים: 55 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 275 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 7/10/1971
כתובת: לא מולא, תל אביב
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 ס"ד   ד" ת לפרשת תרומה לע"נ מרגלית בת אסתר ז" ל לעלון קול מהיכל א אדר התשע"ח המשכן וכליו  בימינו --------------------------------...

 בס"דד" ת לשבת וארא לע"נ גרציא בת מרים כו טבת התשע" ח נחש  ,שרף או חשן?------------------------------------------------------------------------- משה רבנו ערב יציאתו  ...

 בס"דד" ת לשבת וארא לע"נ גרציא בת מרים כו טבת התשע" ח נחש  ,שרף או חשן?------------------------------------------------------------------------- היפוך אותיות משה נבחר להי...

   בס"ד להשיג" רוח הקודש"  לשבת וישב  כא כסלו  התשע"ח לעלון קול מהיכל בלנ -------------------------------------------------------------------------------- ...

 בסד   ד"ת לפרשת מסעי  כז תמוז -תשע"ד לקול מהיכל עריכת העלון שיר  וחר    מפרי כפיה -אמת מארץ תצמח   איציק מלוך ----------------------...