izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בס"ד"עוטה אור כשלמה"  לשבת וישב וחג החנוכה כג כסלו התשע"ט ----------------------------------------------------------------------------------שבת מברכין השבת נברך את חודש ...

בס"ד"קווה אל ה" חזק ויאמץ לבך"  לשבת וישב כג כסלו התשע"ט -----------------------------------------------------------------------------" לך לך או וישב " ? "...

 בס"ד ד"ת לשבת " ויצא" ט כסלו לעלון קול מהיכל"      " עיני בנאמני ארץ"----------------------------------------------------------------...

 בסדד"ת לשבת  חיי שרה כד חשוון " עין המים " -------------------------------------------------------------------------------------המשכיותאברהם,מבקש  מעבדו אליעזר למצוא זיו...

ד""ת לשבת  חיי שרה כד חשוון הבטחת הארץזכות אבות אנו קוראים בפרשה על קניית מערת המכפלה  ע"י אברהם אבינו קניית מערת המכפלה בארבע מאות שקל כסף עובר  לסוחר הייתה מעין נס...

 בס"דד"ת לשבת פרשת נח ד חשוון התשע"ט לע"נ רוזה בת שרה והחייל משה זאב בן טקלה ז"ל         " הכל לכבוד אדון האדונים מקדש ישראל...

 בס"דד"ת לשבת פרשת נח ד חשוון התשע"ט לע"נ רוזה בת שרה והחייל משה זאב בן טקלה ז"ל          " הכל לכבוד אדון האדונים מקדש...

 בס"דד"ת  לשבת חול  המועד סוכות  כ תשרי התשע"ט         "  ושכתי כפי  עליך"חטיבה אחת   שבת חול...

 בס"דד" ת לראש השנה א תשרי התשע"ט ושבת שובה – וילך התשע"ט לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל " וכתבתם על מזוזות ביתך" או איך להיות סופר " סתם"? -----------...

  בס"ד       "זכור  ושמור " באלול  - ד" ת לשבת כי תצא  יד אלול התשע"ח ------------------------------------------------------...

 בס"ד       "בחצרות בית ה"  - דבר תורה לפרשת מטות מסעי  ב " באב התשע"ח====================================================,לשון ...

 בס"דד" ת לעלון לשבת פרשת בלק  יז תמוז התשע"ח מאמר ה 70 בלנ בע"ה " כל השביעין חביבין " ------------------------------------------------------------------------...

    בס"ד ד"ת לע"נ רבקה בת שפרה  ז"ל פרשת בעלותך יט סיוון התשע"ח אור  יקרות ------------------------------------------------------------------------ב...

    בס"ד ד"ת לע"נ רבקה בת שפרה  ז"ל פרשת בעלותך יט סיוון התשע"ח אור  יקרות ------------------------------------------------------------------------ב...

מידע אישי

74 חידושים
0 תגובות
370 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014