chiddush logo

izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

  בס"ד   ד"ת לשבת בהעלותך יד סיוון  בלנ לע"נ חלל נצר אחרון דוד בן רחל ז"ל " לא יכבה בלילה נרה" -" בהעלותנו על לבנו תורה כלולה" ---...

  בס"ד ד"ת לחג השבועות ופרשת  נשא   תשפ  לע"נ הרב יוסף משה הכהן בן שרה זצ"ל             "שלשה כתרים "----...

  בס"דד"ת לשבת במדבר כט אייר  ויום ירושלים ה 53  תשפ                           יִרְאַת ה" , טְה...

 בס"דד"ת לשבת במדבר כט אייר  ויום ירושלים ה 53  תשפ                           יִרְאַת ה" , טְהו...

 בס"דד"ת לשבת אמור יד אייר לע"נ יצחק בן סניורו,סניורו  בת אסתראה , ואריה בן שבתאי ז"ל                       פס...

 בס"ד"צמאה לך נפשי - "או- "שלהבת אור "  לחודש אייר ותקופת הקורונה שתהיה בטלה כמו החמץ בפסח .. [לא מתוכנן]----------------------------------------------------------הת...

 בס"ד   ד"ת  לשבת אחרי קדושים  ח באייר התש"פזרע קודש מבורך-----------------------------------------------------------------------------ציינו זה עתה את יום הולדת...

 בס"דד"ת לפרשות תזריע מצורע  ר"ח אייר  לעלון קול מהיכל   לע"נ חללי צה"ל וקרבנות הטרור הי"ד ז"ל  ולע"נ סול בת אסתראה ז"ל ...

 בס"דד"ת לשבת שמיני כד ניסן  לע"נ קורבנות השואה ז"ל הי"ד           " לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו" או " עזר כנגדו" ...

 בס"ד  ד"ת מיוחד לפסח תש"פ !  "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות " זמני יציאת מצרים מקבלים לזמננו השנה.. [לא נהיה מיושבי קרנות..  ] -------------...

 בס"דד"ת לשבת הגדול- פרשת צו וחג הפסח יד ניסן תש"פ               " קדש לי"   --------------------------------------...

 בס"דד"ת לשבת ויקרא ג ניסן התש"פ לע"נ אסתר בת דיאמנטה ז"ל     " ה" שפתי תפתח "--------------------------------------------------------------...

 בס"דד"ת לויקהל פקודי החודש  תשפ -לרפואת כל חולי הקורונה בישראל ובעולם! "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו ...נלך כי חג  ה" לנו"------------------------...

בס"ד ד"ת לשבת כי תשא –פרה יז אדר לע"נ ליאור משה בן שולמית ז"ל                          " דבר ה"...

 בס"דד"ת לשבת פרשת תצווה  זכור תשפ     " הולך בדרך תמים הוא ישרתני " או שמן זית זך ----------------------------------------------------------------אנו...

מידע אישי

123 חידושים
0 תגובות
615 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014