izik28

תאריך הרשמה: 11/1/2014
חידושים: 51 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 255 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 7/10/1971
כתובת: לא מולא, תל אביב
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בסד   ד"ת לפרשת מסעי  כז תמוז -תשע"ד לקול מהיכל עריכת העלון שיר  וחר    מפרי כפיה -אמת מארץ תצמח   איציק מלוך ----------------------...

   בס"ד ד"ת לשבת פרשת נח א  חשוון  התשע"ח לעלון " קול  מהיכל"" בכל דרכיך  דעהו"--------------------------------------------------------...

 בס"דד" ת לע"נ יוסף  בן סניורו ז" ל- א  תשרי  ראש השנה התשע" ח  "הזיו  לחי  העולמים"----------------------------------------------...

 בס"ד ד" ת לשבת מטות מסעי כז תמוז תשע"ז לעלון " קול מהיכל" חסד נעורים -------------------------------------------------------------------------------------"בלב אחד&q...

 בס"ד ד" ת לשבת מטות מסעי כז תמוז תשע"ז לעלון " קול מהיכל" חסד נעורים -------------------------------------------------------------------------------------"בלב אחד&q...