izik28

כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בס"ד   ד"ת לעלון שמות כא טבת התש"פ  לע"נ גרציא בת מרים ז"ל     "   אהיה שלחני אליכם" -----------------------------...

 בס"ד    ד"ת לשבת ויחי תש"פ" ושמרו בני ישראל את השבת" ------------------------------------------------------------------בפרשת ויחי המסיימת את ספר בראש...

 בס"ד ד"ת לשבת ויגש  ז טבת התש"פ לע"נ קרבנות השואה  ז"ל שמקום קבורתם לא נודע ולע"נ נשמת כל נשמות נפטרי  עם ישראל מאז בריאת העולם ז"ל &n...

 בס"ד ד"ת  לשבת מקץ חנוכה וראש חודש טבת התש"פ            בית המקדש השלישי  אשר בנחלת בנימין  --------------------------------...

 בס"ד "שמע ישראל ה" אלהינו ה" אחד" ד"ת לשבת וישב כד כסלו התש"פ --------------------------------------------------------------------------------מע...

 בס"ד         ד"ת לשבת וישלח  טז כסלו התש"פ                          מלאכים טובי...

 בס"דד"ת לפרשת ויצא ט כסלו התש"פ לע"נ דיאמנטה בת חיים ז"ל        סולם יעקב עד לשער החמישים -------------------------------------------------...

 בסדד"ת לשבת  חיי שרה כד חשוון תש"פמים חיים  -------------------------------------------------------------------------------------אברהם מבקש  מעבדו אליעזר למצוא זיוו...

 בס"ד "מעלים בקודש ולא מורידין " ד"ת לפרשת  נח ד חשוון התש"פ לע"ה רוזה בת שרה ומשה זאב בן טקלה ז"ל -----------------------------------------...

 בס"ד ד"ת לעלון שבת וילך שובה ו תשרי התש"פ  לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל          " אני בצדק אחזה פניך "&...

   בס"ד ד"ת לראש השנה א תשרי התש"פ  , לע"נ יעקב בן הדור בן רבקה  ויוסף בן סניורו ז"ל " לחם מן השמים " ----------------------------...

  בס"ד ד"ת לשבת ראה ל באב – ראש חודש אלול לעלון בלנ "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" -------------------------------------------------------------------------...

 בס"ד דבר תורה לשבת דברים  ט באב לע"נ אברהם בן מרים ז"ל דישנת בשמן ראשי יבא מנחם - ט באב שחל בשבת --------------------------------------------------------------...

 ס"ד               "מי ל  ה" אלי " לשבת פנחס  יז תמוז -------------------------------...

  בס"ד עלה נעלה  או " לכל איש יש שם " לשבת שלח יט סיון תשע"ט  לע"נ רבקה ווליש בת שפרה ז"ל -----------------------------------------------------------------...

מידע אישי

101 חידושים
0 תגובות
505 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 10/07/1971
תל אביב
תאריך הרשמה: 11/1/2014