izik28

תאריך הרשמה: 11/1/2014
חידושים: 61 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 305 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 7/10/1971
כתובת: לא מולא, תל אביב
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

    בס"ד ד"ת לע"נ רבקה בת שפרה  ז"ל פרשת בעלותך יט סיוון התשע"ח אור  יקרות ------------------------------------------------------------------------ב...

    בס"ד ד"ת לע"נ רבקה בת שפרה  ז"ל פרשת בעלותך יט סיוון התשע"ח אור  יקרות ------------------------------------------------------------------------ב...

   בס"ד  ד"ת לשבת במדבר וחג  השבועות ד סיון לע"נ הרב יוסף הכהן בן שרה זצ"ל"וקדשתנו במצוותיך "---------------------------------------------------------...

 בס"ד ד"ת לשבת אחרי קדושים  ה באייר התשע"ח לעלון קול מהיכל בלנ כוס ישועות אשא ----------------------------------------------------------------שבעים פרשת השבוע כוללת בתוכה את ...

   בס"ד " כד"  דברים  ו"טל מלאכות" ד" ת לשבת אמור יג  אייר לע"נ יצחק בן סניורו  סנירו בת אסתראה ואריה בן שבתאי ז"ל-------------...