izik28

תאריך הרשמה: 11/1/2014
חידושים: 69 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 345 נקודות
שם: יצחק מלוך
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יז תמוז תשלא
תאריך לידה לועזי: 7/10/1971
כתובת: לא מולא, תל אביב
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של izik28 | כל התגובות של izik28

 בס"דד"ת לשבת פרשת נח ד חשוון התשע"ט לע"נ רוזה בת שרה והחייל משה זאב בן טקלה ז"ל         " הכל לכבוד אדון האדונים מקדש ישראל...

 בס"דד"ת לשבת פרשת נח ד חשוון התשע"ט לע"נ רוזה בת שרה והחייל משה זאב בן טקלה ז"ל          " הכל לכבוד אדון האדונים מקדש...

 בס"דד"ת  לשבת חול  המועד סוכות  כ תשרי התשע"ט         "  ושכתי כפי  עליך"חטיבה אחת   שבת חול...

 בס"דד" ת לראש השנה א תשרי התשע"ט ושבת שובה – וילך התשע"ט לע"נ יוסף בן סניורו ז"ל " וכתבתם על מזוזות ביתך" או איך להיות סופר " סתם"? -----------...