לך לך - פרשת המקדש ירושלים יראה ושלם

נכתב על ידי DoarHamikdash, 24/10/2017

בס"ד

 דבר תורה  לאור המקדש

לך לך - פרשת המקדש ירושלים

יראה ושלם

הרב ישראל אריאל שליט"א

 

אמרו חז"ל ביחס לשמו של הר המוריה: "אברהם קרא אותו – יראה, שנאמר: ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה.... שם קרא אותו – שלם, שנאמר (בראשית יד) ומלכי צדק מלך שלם. אמר הקב"ה: אם קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם, שם, אדם צדיק - מתרעם. ואם קורא אני אותו שלם, אברהם, אדם צדיק - מתרעם. אלא הריני קורא אותו: ירושלים, כמו שקראו שניהם: 'יראה – שלם': ר' ברכיה בשם רבי חלבו אמר: עד שהוא שלם עשה לו הקב"ה סוכה והיה מתפלל בתוכה שנאמר (תהלים עו) ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, ומה היה אומר יהי רצון שאראה בבנין ביתי.(בראשית רבה נו,י)

ביחס למדרש זה עולות כמה שאלות: א. מה ראו שם ואברהם לקרוא להר המוריה בשמות שונים? ב. תרעומת שני הצדיקים - אברהם ושם – על שום מה? וכי אפשר לו לצדיק כאברהם להתרעם על ה'?! ג. התפילה שה' מתפלל, שייבנה מקדש בירושלים אל מי היא מכוונת? אם לעצמו – יבנה מקדש! ד. מה הקשר בין התפילה לבנין המקדש, לענין המחלוקת בענין שמותיה של ירושלים?

ודומה, ששם בן נח ראה בירושלים מקום תורה, ובא לשם והקים את 'בית מדרשו של שם ועבר'. לפיכך קרא לירושלים – 'שלם', לשון שלימות.

אברהם לעומתו ראה בירושלים את עיר המקדש, כי אין די בתורה להשראת שכינה בישראל, ולשם כך צריך מקדש ועבודת הקרבנות. לפיכך קרא להר המוריה – 'יראה', כלומר, זה המקום בו יתגלה וייראה הקב"ה לישראל.

אכן ויכוח עתיק יומין הוא מה עיקר? יש אומרים לימוד תורה כמוהו כמקדש, וכמובא במנחות קי, א: 'תלמידי חכמים העסוקין בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם… כל העוסק בתורה - כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם'. לפיכך אפשר לקרוא לירושלים שבה עוסקים בתורה – שלם. לא כן אברהם, האומר: ירושלים אינה 'שלימה' בלא הגילוי האלקי במקדש. יושלים הבנויה - כעיר שחוברה לה יחדיו' – אימתי תהיה ירושלים בנויה? - כשתחבר בתוכה תורה ומקדש. זו, אפוא, ה'תרעומת' של שני הצדיקים.

והקב"ה מצדיק את תביעת אברהם, לפיכך, בונה הקב"ה 'סוכה' במקום ו'מתפלל': אימתי יבואו בני ויבנו לי מקדש לשכון בתוכו? ומה עושים בניו? אזניהם אטומות מלשמוע את התפילה. ובמקום לעשות מעשה לקום ולבנות מקדש- ממשיכים בתפילת הגלות: 'ובנה אותה בקרוב בימינו!'...


שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע