הוכחות לקיומו של בורא עולם ולאמיתותה של התורה

נכתב על ידי ברוך עינב, 24/10/2017

בס"ד


לעדכון החדש למאמר זה לחצו כאן


מקור הדמיון הרב בין בני האדם לבע"ח מסוימים


נציין תחילה מספר עובדות חשובות שאת חלקם מצאתי בדברי התורה הקדושים של הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב זמיר כהן שליט"א, ואז ננסה בעה"י למצוא את הקשר המעניין ביניהם:


היה זה דור הפלגה בו נבנה מגדל בבל ע"י אנשים שרצו למרוד באמצעותו ב-ד', והם נחלקו לשלוש קבוצות:


א. את אלו שרצו לשבת בראש המגדל עם גמר בנייתו הפיץ ד' בכל העולם.


ב. את אלו שרצו לעבוד עבודת כוכבים בלל ד' שפתם.


ג. את אלה שרצו לעלות לשמים כדי להילחם הפך ד' לפילים וקופים (גמרא, סנהדרין קט ע"א).


כשרואים פיל, קוף או קיפוף מברכים: ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם משנה הבריות כפי שנלמד מהברייתא בגמרא (ברכות נח ע"ב), והתוספות מלמדים אותנו שיש שלושה סוגי קיפוף: הינשוף, התנשמת והכוס (חולין סג ע"א) ובשונה משאר העופות הפועלים ביום ועיניהם בצדדים, עיניהם של עופות הלילה האלה נמצאות מלפנים, וניתן אולי לומר שבכך הם דומים לאריות והנמרים ושאר בעה"ח הטורפים שעיניהם מקדימה כחלק בלתי נפרד מהמהות הטבעית איתה בראם ד' כדי שיוכלו לזהות את טרפם ולצוד אותו שהרי התנשמת והכוס מוגדרים כעופות דורסים.


אחד הטעמים לברכת "משנה הבריות" הוא שלפני הפיכתם לבע"ח הם השתייכו לאותה כת שרצתה להילחם בבורא עולם, וזה גם ההסבר שעומד מאחורי הדמיון הרב שיש בין הגנים של בני האדם לאלו של הקופים ובעיקר של השימפנזה כפי שגילה מחקר מדעי, אלא שכ-1600 שנים לפני הגילוי המדעי שגרם למדענים לשער שהאדם הגיע מהקוף ח"ו גילו לנו חז"ל עפ"י מה שקיבלו כתורה למשה מסיני שעברה מרב לתלמידו ומאב לבנו, שאותם קופים הם למעשה בני אדם שהתעותו, ולומדי התורה הרי יודעים מתי וכתוצאה ממה זה התרחש.


יוצא ששלושת הסוגים של בעה"ח האלה דומים במובנים מסוימים לבני האדם: הקופים הן במראה והן בגנים, הינשוף, התנשמת והכוס במיקום העיניים ובמבט, והפיל מסוגל להבין במעט את לשון בני האדם.


דרגת בני האדם גבוהה מזו של בעה"ח והדבר ניכר באינספור תחומים ואחד מהם הוא באופן האכילה - בזמן שהם מכופפים את ראשם כדי לאכול, אנו מעלים את האוכל אלינו בזמן שהראש, שהוא החלק היותר חשוב בגוף האדם, נשאר במקומו, והדבר מסמל שבזמן שבעה"ח והאוכל הגשמי שהם אוכלים הם בעירך באותה דרגה רוחנית, ולראיה שהראש של חלק גדול מהם ממוקם באותה גובה בו נמצאים שאר חלקי גופם, בשונה מבני האדם שראשם נמצא מעל לכל שאר חלקי גופם, אנו לעומת זאת מעלים את החומריות אלינו, מרוממים ומקדשים אותה, והדבר ניכר בין היתר במודעות שמטרת האכילה שלנו היא כדי שיהיה לנו כח לעבוד את ד' ולעשות את רצונו, וגם בכך שלפני האכילה ולאחריה אנו פועלים פעולה רוחנית ומודים, משבחים ומברכים את ד' באמצעות ברכות הנהנין וברכת המזון, מעין שלוש או בורא נפשות, ומגלים בכך דעתנו שאמנם אנו לא נמנעים מהחומריות ויש לה מקום בחיינו, אך עדיין לצד הרוחני יש מקום הרבה יותר חשוב ועליון עבורנו, ושהצד הגשמי בעולם הוא ככלי שרת של הצד הרוחני והעניינים שבקדושה.


שמתי לב בעה"י שישנם כמה בעלי חיים יוצאים מן הכלל בעלי מכנה משותף, שכמו בני האדם גם הם מעלים את האוכל לפיהם ולא מורידים את ראשם אליו - הקוף מעצם זה שמבנה הגוף שלו דומה מאוד לאדם והפיל שמשתמש בחדקו לצורך כך, וגם זאת אחת מהתכונות שנשארו להם מאז העונש שהטיל עליהם אלוקים כתגובה על תוכניותיהם המרושעות אולי כתזכורת לבני האדם אודות מי שהיו לפני השינוי שעברו שרומזת למערכת של השכר והעונש שהקב"ה טבע בבריאה כפועל יוצא של מעשי האדם והנהגת מידה כנגד מידה, ובנוסף לכל שאר קוי הדמיון, מהוה הדבר הוכחה נוספת לאמיתות התורה, דברי חז"ל והעובדה שבעה"ח האלה הם בני אדם שהתעוותו כפועל יוצא של מעשיהם המרושעים, ועד היום קיימת מציאות של בני אדם שמתגלגלים בבע"ח בהתאם לאורח החיים שניהלו, וראיה לכך אנו מוצאים בתפילות העמידה של יום הכיפורים בהם אנו מתחרטים גם "על חטאים שאנחנו חיבים עליהם גלגול בדומם וצומח וחי בלתי מדבר וחי מדבר".


 


שני המאורות הגדולים מאירים לנו את האמת


רק בדורות האחרונים גילו המדענים שגודלה של השמש הוא פי 400 מזה של הירח אעפ"י שלפי מה שעין האדם מסוגלת לקלוט מכדור הארץ הרושם הוא שמדובר בכוכבים מאותו סדר גודל.


ההסבר לאשליה האופטית הזאת הוא שהמרחק בין כדור הארץ לשמש גדול אף הוא פי 400 מהמרחק בין כדור הארץ לירח כפי שאומר הרב זמיר כהן שליט"א. עכ"ד.


אם נדייק מדברי הרב הגאון נגיע למסקנה מדהימה שיוצאת מהדברים הנ"ל. בתורה הקדושה שקיבלנו לפני יותר מ-3300 שנים כתוב: "וַיַּעַשׂ אֱלֹקִים אֶת שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת הַמָּאוֹר הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם וְאֶת הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה" (בראשית א, טז), והרי באותה תקופה האנושות היתה חסרה את כל האמצעים הטכנולוגיים המשוכללים שהומצאו רק בדורות האחרונים, כך שלא יתכן שיצור אנושי בשר ודם חכם וכשרוני ככל שיהיה יכול היה לדעת את העובדה שהחמה שמושלת ביום גדולה יותר מהלבנה שמושלת בלילה ואף לכתוב אותה בתורה בצורה כה מחייבת, ולכן אין שום ספק שרק מי שברא את העולם יחד עם אינספור הכוכבים שסובבים אותו ויודע בדיוק מה ואיך עשה זאת יכול לכתוב זאת בתורתו הקדושה בצורה חד משמעית כפי שעתיד האדם לגלות רק כמה אלפי שנים לאחר מכן, כשההצהרה המחייבת הזאת בתורה היא רק אחת מיני רבות המוכיחות לא רק את אמיתותה אלא גם את קיומו של מי שנתן לנו אותה במעמד הר סיני.


כל אחד מאיתנו צריך לקבל מכאן חיזוק גדול לאמונתו במלך מלכי המלכים ובידיעה שהוא זה שעומד מאחורי כל הבריאה המפוארת הזאת על כל חלקיה ומרכיביה ללא יוצא מן הכלל ויודע כל פרט שקשור אליה ולו הקטן והזניח ביותר ובין היתר גם את כל המחשבות והרגשות של האדם בכל רגע נתון, שהרי הוא נזר הבריאה שמופיע את אורו ומגלה את כבודו בצורה העליונה ביותר בכל הבריאה.


 


דברים שרק מי שברא את האדם יכול לדעת הרבה לפני המדע


בתורה מופיעים תרי"ג מצוות ומהם רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים שבגוף האדם ושס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידים שיש בגוף האדם. ברור לכולם שלפני יותר מ-3300 שנים רק מי שברא את העולם וגם את האדם נזר הבריאה יכול היה לדעת כמה איברים וכמה גידים יש לאדם אשר ברא וכנגדם התאים את המצוות, ודוקא בהתאם למבנה הגוף הזכרי שהרי האישה פטורה מהרבה מצוות, אותן אלה שהזמן גרמן.


 


טיסה חלקה


לא רק שהעולם "תלוי" באויר היקום אלא שהוא גם טס במהירות אדירה בצורה חלקה בלי כיסי אויר, קפיצות וחריקות עד כדי כך שיש תחושה שהוא כאילו עומד במקום בצורה יציבה, בשונה מכלי הרכב המשוכלים ביותר שהאדם המציא. מי יכול לדאוג לזה? רק בורא עולם יכול.


 


הכותל המערבי של מה?


המושג "הכותל המערבי" מוכיח את עצם קיומו של בית המקדש ואמיתותו. כיצד? לדוגמא אם היו מבקשים ממני לתקן את הגלגל הרביעי, הייתי מבין מיד שבאותו רכב יש לפחות עוד שלושה גלגלים חוץ ממנו. אם הייתי שומע שאביו של פלוני קורא לו "תעלה למעלה" הייתי מבין שהבן נמצא למטה (ביחס לאביו). כל אדם שישמע שבישראל יש מקום שנקרא "הגליל העליון" יבין בפשטות שיש גם מקום שנקרא "הגליל התחתון", ואם פלוני זכה בתחרות במקום העשירי אז המסקנה המתבקשת היא שהשתתפו בה לפחות עוד תשעה אנשים, אם לשבת קוראים "היום השביעי" מוכיח הדבר שקדמו לה שישה ימים, אם הרב כהן הוא הרב הראשי התשיעי של ישראל מלמד הדבר שקדמו לו שמונה, וכן על זה הדרך כשאומרים הכותל המערבי, מלמד הדבר שהיה גם כותל מזרחי, צפוני ודרומי, והרי השאלה המתבקשת היא הכותל המערבי של מה? והתשובה היא של בית המקדש הראשון והשני שהיו ונחרבו ובקרוב יבנה בשלישית ויהיה בניין עדי עד בעה"י.


אם מישהו יטען שמדובר בזיוף איך יעלה על הדעת שקבוצת אנשים מתוחכמת ככל שתהיה תצליח לבנות קיר של לבנים ולקרוא לו בשם כזה בזמן שעם שלם יהיה שותף לאותו שקר מבלי שיתעוררו שאלות והכחשות גורפות, כמו שקורה בימינו עם רשימה ארוכה של נושאים שמנוגדים לרוח היהדות בלשון המעטה, ומבלי שיקום קול צעקה שזועק לכל עבר שיפיל את הקיר אולי כבר בשלבי הקמתו, ובמקרה שלנו הכותל המערבי הינו קדוש לא רק ליהודים אלא גם לכל הגויים בין אם הם מאמינים בתורת ישראל בין אם לאו, שנאמר: "ניכרים דברי אמת".

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע