DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

   פרשת צו - פרשת המקדש   משה מעמיד את המשכן בימי המילואים שבע פעמים – על שום מה?   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת צו   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   האם ניתן ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויקרא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה דינ...

 בע"ה  פרשת ויקרא - פרשת המקדש   הקרבן – תיקון לפרט   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   המשנה במסכת מידות ...

בע"ה דבר תורה  לאור המקדש פרשת פקודי - פרשת המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     בסיכום שמגיש משה בפני ה...

בע"החידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת פקודי   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   ...

 3  דקות מעניינות על פרשת השבוע – פרשת ויקהלעם הרב אבישי קולין שליט"אhttps://youtu.be/WkJwxU6Rmk4

 בע"הפרשת ויקהל - פרשת המקדש   משכן מקדש – ומסירות נפש   הרב ישראל אריאל שליט"א   'ראו קרא ה' בשם בצלאל… מה צורך לחזור להזכיר כאן? אלא שנתן [חור] נפש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויקהל   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   בא...

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת כי תשא - פרשת המקדש מעם עבדים – לממלכת כהנים הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   &nbs...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת כי תשא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   ה...

 בע"ה3  דקות מעניינותעל פרשת השבוע – פרשת תצוה עם הרב אברהם כהנא שליט"אhttps://youtu.be/uy6WjNv33HQשבת שלום

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת תצוה - פרשת המקדש המקדש הכלים והבגדים – 'לכבוד 'ולתפארת' הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש &n...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת תצוה   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   היכ...

    3  דקות מעניינות על פרשת השבוע – פרשת תרומה   עם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ונשיא מכון המקדש   https://youtu.be/z8OMGVN5HEQ

מידע אישי

872 חידושים
131 תגובות
4624 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016