DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 673 חידושים
תגובות: 77 תגובות
ניקוד: 3521 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

  בס"דנח - פרשת המקדש מתן 'שבע מצוות' לנח ובניו בהר המוריה הרב ישראל אריאל שליט"א   המעיין בכתובים ימצא, שמשהביא נח קרבנות אשר העלו ריח ניחוח לפני ה', באה בעקבות ...

חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  – לפרשת נח מבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול איזה קרבנות באים כחטאת פנימית של יחיד ולא ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לשמחת תורה   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   כמה סו...

  בס"דסוכות המקדש מקום השמחה - פרשת המקדש הרב אברהם כהנא שליט"א       הרבה מצוות מתקיימות בתחומי המקדש ומיוחדות אך ורק לחג הסוכות: ניסוך המים, ער...

חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  – לסוכות מבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול מה הקשר בין ניסוך המים והיין לבין עולת העוף?...