DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 654 חידושים
תגובות: 71 תגובות
ניקוד: 3414 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 פרשת ראה - פרשת המקדש    לשכנו תדרשו ובאת שמה             התורה בפרשתנו "מעלימה" את מקום המקדש ואיננה מציינת את מיק...

 חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע - ראהמנה שלשה דברים שעזרת נשים שימשה בהם לצורך העם?שלחו את התשובה ל: hidonHamikdash@gmail.com פרס נאה מובטח מבית מכון המקדשלראשונים ...

בס"ד    פרשת עקב - פרשת המקדש     ועשית לך ארון עץ הרב ישראל אריאל שליט"א     בפרשתנו נאמר (דברים י,א): "בָּעֵת הַהִוא אָמַר ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע  – עקבאדם שמתנדב עצים לבית המקדש, כמה עצים יביא ומה גודלם?שלחו את התשובה ל: hidonHamikdash@gmail.com פרס נאה מובטח מבית מכ...

 בס"דשלום חברים יקרים!לקראת סוף השבוע, כמידי שבוע, נשתף אתכם בפינה - 3 דקות מעניינות על פרשת השבוע - והשבוע פרשת ואתחנן עם הרב אברהם כהנא שליט"אhttps://youtu.be/_ZTerZ80ZtUשתהיה שבת שלו...