DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש בחוקותי - פרשת המקדש   מקרה - או יד ה'? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בחוקותי   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מי ה...

בע"הפרשת בהר - פרשת המקדש   אין לך פרשה בתורה שאין לה כותרת מלמעלה ובסיס מלמטה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש השמיטה – כותרת הפרשה ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בהר   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   האם ניתן...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בהר   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   האם ניתן...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת אמור   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   כיצד ני...

 בע"הדבר תורה לאור המקדשפרשת אמור - פרשת המקדש   הכהנים בישראל - משרתי ה' ומנהיגי העם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   ה...

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש קדושים - פרשת המקדש הסמכות – ומיגבלותיה מצות כיבוד אב וסמיכותה למצות שבת הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכו...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת קדושים   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   באיזה...

 בע"הדבר תורה לאור המקדששביעי של פסח - פרשת המקדש   אמונה במחשבה – ואמונה במעשה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   כשעם ישר...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת אחרי מות   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מנה...

בע"הדבר תורה  לאור המקדש פסח - פרשת המקדש גאולת ישראל: בחיפזון? - או 'קימעא קימעא'? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   &n...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פסח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה ההבדל בין ...

 בע"ה3   דקות מעניינות על פרשת השבוע  – שבת הגדול   עם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ומייסד וראש מכון המקדש   https://youtu.be...

 בע"הפרשת מצורע - פרשת המקדש   דרשת שבת הגדול – של הרמב"ם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדשהמעיין בדברי הרמב"ם בהלכות טומאת ...

מידע אישי

892 חידושים
140 תגובות
4742 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016