chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"ה  פרשת בהעלותך - פרשת המקדש בהעלותך את הנרות  הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     מצות הכנת המנורה להדלקה...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בהעלותך   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש –...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש חג השבועות - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   חג השבועות הוא יום החמיש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת נשא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש חג השבועות - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   חג השבועות הוא יום החמיש...

 ב"ה  פרשת במדבר - פרשת המקדש     הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש    בשעה טובה ובסימנא טבא, מתחילים ספר...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – במדבר   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לח...

חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  – בהר בחוקותי יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.מבין כל המשיבים נכונה,יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש. קרבן מהעוף שאין תמות וז...

דבר תורה  לאור המקדשפרשת בהר - פרשת המקדש השכר בתורה לעושי מצוה –הקלה בעיסוק בענייני החומר הרב ישראל אריאל שליט"אראש ישיבת המקדשויו"ר ומייסד מכון המקדש &nb...

 ב"הפרשת אמור - פרשת המקדש    הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     פרשת אמור עוסקת בין השאר בדיני הכהנים, וכבר ב...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – אמור   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 ב"הפרשת אחרי מות קדושים - פרשת המקדש השעיר המשתלח לעזאזל – וטעמי הקרבנות הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   אחד הקרבנות הנזכרים ב...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – אחרי מות - קדושים   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המ...

 ב"הפרשת תזריע מצורע - פרשת המקדש   מצוות המשפחה – לתוספת קדושה   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   רש"י ב...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת תזריע מצורע   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המק...

מידע אישי

999 חידושים
181 תגובות
5374 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016