DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בא   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלי...

ב"הפרשת בא - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   בפרשת 'בא' מתארת התורה את ההכנות ליציאה ממצרים. במרכז הפרשה - הקרבת ק...

 חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע – פרשת ואראפרס נאה מובטח מבית מכון המקדשלראשונים שישלחו את התשובה הנכונה.יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.באיזה מקרה מי שעבר מתפקידו מביא קרבן כאילו הוא בתפק...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת שמות   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום...

 ב"הפרשת שמות - פרשת המקדש מנהיגות יהודית בגלות   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   למרות פטירתו – 'יוסף היה במצרים' וזכרו...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויחי   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום ש...

 ב"הפרשת ויחי - פרשת המקדש אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל לוי נקבע על ידי יעקב כמורה הוראה לשבטים וכנושא ארון ה'   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייס...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויגש   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד...

 ב"הפרשת ויגש - פרשת המקדש 'ויוסף ישית ידו על עיניך' – פסוק ופירושו   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     אנכי האל...

 ב"ה  פרשת מקץ - פרשת המקדש שבעת השיבולים - ומנורת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     מראה מיוחד...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת מקץ   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד ...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת וישב   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום ש...

 ב"הפרשת וישב - פרשת המקדש גדולה וענווה - בדמותו של יוסףהרב ישראל אריאל שליט"אראש ישיבת המקדשוראש ומייסד מכון המקדש"והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם נצבה והנה...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש וישלח - פרשת המקדש ואביו קרא שמו בנימין הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     שמעתי ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת וישלח   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יו...

מידע אישי

961 חידושים
171 תגובות
5149 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016