DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 765 חידושים
תגובות: 100 תגובות
ניקוד: 4027 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 שלום לידידי מכון המקדש!  3  דקות מעניינות על פרשת השבוע –   פרשת נשא עם הרב אברהם כהנא שליט"א   https://youtu.be/YkhbgXBBZ_k

 חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  – לפרשת נשא מבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול מנה שלשה מקרים בהם צריך להזות שבע פ...

 בע"הדבר תורה לאור המקדשפרשת נשא - פרשת המקדש כי עבודת הקודש עליהם – בכתף ישאו הרב ישראל אריאל שליט"א  הגמ' בסוטה (לה,א), שואלת: 'מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה...

 שלום לידידי מכון המקדש!  3  דקות מעניינות על פרשת השבוע –   פרשת במדבר עם   הרב ישראל אריאל שליט"א נשיא מכון המקדש וראש ישיבת המקדש   h...

 בע"ה  פרשת במדבר - פרשת המקדש הדרך אל המקדש רצופה מסירות נפש הרב ישראל אריאל שליט"א   דעה נפוצה היא, שהמקדש צריך להבנות בדרכי שלום. ושתי ראיות לדבר: האחת: ה...