DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 803 חידושים
תגובות: 110 תגובות
ניקוד: 4237 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

בס"דפרשת האזינו - פרשת המקדש הגאולה העתידה תבוא תוך כפיית טובה מצד ישראל   הרב ישראל אריאל שליט"א   שירת האזינו מתפרשת על ידי חלק מן הפרשנים שעניינה הגאולה העתידה...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת האזינו   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מהן ...

 בע"הפרשת וילך - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א     משה השלים את ספר התורה ביום פטירתו ונתן אותו לשבט לוי כמובא בדברים (לא, כו): 'לָקֹחַ אֵת סֵפֶר ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע  – לפרשת וילךמבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפולאיזה מבין הפעולות הבאות שייכות רק בקרבן חטאת, ולא בק...

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת ניצבים - פרשת המקדש   כיצד מחנכים לאהבת תורה? הרב ישראל אריאל שליט"א       בשבת מברכין, נהגו לומר את...