DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת ויצא - פרשת המקדש   ויפגע במקום   הרב ישראל אריאל שליט"א   'ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש'. הביטוי 'ויפגע' א...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויצא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   האם...

 בע"השלום לידידי מכון המקדש!  3 דקות מעניינות על פרשת השבוע – תולדות עם הרב בנימין לנדאו שליט"א https://youtu.be/WH8hKsmtXEM

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת תולדות   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   א...

בע"הפרשת תולדות - פרשת המקדש   מזבחותיו של יצחק בהר המוריה ובעיר באר שבע   הרב ישראל אריאל שליט"א             ...

בע"ה 3 דקות מעניינות על פרשת השבוע – פרשת חיי שרהמאת הרב אבישי קולין שליט"אhttps://youtu.be/E3c5AMwHQdsשבת שלום

 בע"הפרשת חיי שרה - פרשת המקדש אהלי האבות – כבית המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א            חכמינו ז"ל אומרים בבראשית רבה (סח): ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת חיי שרה   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   ...

בע"הפרשת וירא - פרשת המקדש אבות האומה יושבי אהלים – מדוע?   הרב ישראל אריאל שליט"א             בבראשית (יח, א) נאמר: '...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת וירא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מהם...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת לך לך   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מהו הקרב...

 בע"הלך לך - פרשת המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א   התורה קושרת בין מצות מילה לירושת ארץ ישראל, והקשר ביניהם צריך הבהרה. בפרשה נאמר:  'וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי בֵּינ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת נח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מהן ה...

בע"הדבר תורה לאור המקדשפרשת נח - פרשת המקדש צא מן התיבה   הרב ישראל אריאל שליט"א             נח איש האמונה, שכן, חיכה ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בראשית   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   ה...

מידע אישי

821 חידושים
116 תגובות
4339 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016