chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת וילך   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש   פרשת וילך - פרשת המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   בראשית נברא המקדש מחשבת המקדש ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ניצבים   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת ל...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש   פרשת ניצבים - פרשת המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     בפירוש 'דעת זקנים מב...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש   פרשת כי תבא - פרשת המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     בספר קול התור מצינו ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת כי תבא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת ל...

 ב"הפרשת שופטים - פרשת המקדש   'שלחן ערוך' לשופטים – במדבר סיני שתי פרשיות בענייני משפט: 'ואלה המשפטים' ו'שופטים ושוטרים' - איזו מהן עיקר?   הרב ישראל אריאל שליט...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת שופטים   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת ל...

ב"הדבר תורה  לאור המקדש   פרשת ראה - פרשת המקדש בחירת מקום המקדש על ידי ישראל – היא תנאי הכרחי להשראת שכינה במקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ראה   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת עקב   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש   פרשת עקב - פרשת המקדש ברכת יצחק ליעקב ולעשיו – איזו מהן גדולה? עשיו זכה לברכה גדולה משל יעקב – ואם כן גניבת הברכות למה? הרב ישראל...

 ב"הפרשת ואתחנן - פרשת המקדש הצדיקים משביעים את יצרם הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     "'והיו הדברים האלה אשר א...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ואתחנן   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת ל...

 ב"הפרשת דברים - פרשת המקדש בר כוכבא נלחם ל'חרות ירושלים' והמקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש    אחת הדוגמאות הבולטות ...

מידע אישי

1126 חידושים
218 תגובות
6187 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016