DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש ויצא - פרשת המקדש המקדש - מחלום למציאות הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     יעקב ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויצא   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד...

ב"הדבר תורה  לאור המקדש תולדות - פרשת המקדש ויזרע יצחק בארץ ההיא הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     מבואר ברמב&...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת תולדות   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם ...

 ב"הפרשת חיי שרה - פרשת המקדש אהלי האבות – כבית המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     חכמינו ז"ל אומרים...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת חיי שרה   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יו...

 ב"ה פרשת וירא - פרשת המקדש הישיבה באוהלים מידת חסידות – שלא להכנס לבית עד שיבנה בית ה'   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש ...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת וירא   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום ש...

  ב"ה פרשת לך לך - פרשת המקדשמטרת המזבחות -השראת שכינה בעולם הרב ישראל אריאל שליט"אראש ישיבת המקדשוראש ומייסד מכון המקדש  ארבעה מזבחות מקים&...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לך לך   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלי...

 ב"הפרשת נח - פרשת המקדש ולא מצאה היונה מנוח   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     נאמר בפרשה: "וישלח את היו...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת נח   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יום ש...

 ב"ה  פרשת בראשית - פרשת המקדש שירת אדם הראשון - ושירת הלויים במקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בראשית   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם ...

 ב"השבת חול המועד סוכות - פרשת המקדש  אם תבוא לביתי - אבוא לביתך הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   חג הסוכות במקדש נודע בשמח...

מידע אישי

946 חידושים
165 תגובות
5062 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016