chiddush logo

פרשה

כל החידושים של פרשה | כל התגובות של פרשה

חידת אנימציה לפרשת השבוע, פרשת לך לךכל שבוע ביום חמישי בשעה 19:00 מתפרסמת החידה השבועית.*הגרלה* על קפה ומאפה זוגי בין הפותרים נכונה.פרסים גדולים נוספים בסיום הטורניר השנתי.פרטים מלאים על הפרסים והטורנ...

  חידת אנימציה לפרשת השבועכל שבוע ביום חמישי בשעה 19:00 מתפרסמת החידה השבועית.*הגרלה* על קפה ומאפה זוגי בין הפותרים נכונה.פרסים גדולים נוספים בסיום הטורניר השנתי.פרטים מלאים על הפרסים והטורנ...

 חידת אנימציה לפרשת השבועכל שבוע ביום חמישי בשעה 19:00 מתפרסמת החידה השבועית.*הגרלה* על קפה ומאפה זוגי בין הפותרים נכונה.פרסים גדולים נוספים בסיום הטורניר השנתי.פרטים מלאים על הפרסים והטורניר - כ...

מידע אישי

3 חידושים
0 תגובות
15 נקודות
שם: יקיר מדר
משרד פרסום אסימטרית
תאריך הרשמה: 10/21/2020