chiddush logo

berkovitz2019

כל החידושים של berkovitz2019 | כל התגובות של berkovitz2019

 Ari berkovitz <ari.berkovitz@gmail.com>Tue, Mar 24, 11:56 PMto ariel בס"ד אני שומע הרבה לאחרונה בייחוד בתקופת הבידוד בצל הקורונה אמירות שמציעות דרכים להעביר את הזמ...

 בס"דכוחות חיים כבירים מתפרצים ממעיין הנשמה הישראלית הפרטית והכללית בעת הרת גורל זו בה כל חיי האנושות מונח על כף המאזניים של מקור ההוויה העליונה, ואנו נדרשים ביתר שאת לגייס את כוחותינו על מנ...

 בס"דחיפוש העניין האלוקי/ארי ברקוביץ-להצלחת כל עם ישראל ורפואה שלמה לכל החוליםאיפה אתה? מבקש אותך בכל ליבי ונפשי, מחפש אותך בכל חדרי לבבי, בכל המאורעות השונים והמשונים הנקראים לי, בין הפרטיי...

 בס"דלדרכה של האחדות הכללית בישראל-ארי ברקוביץעוסקים אנו באיחודים בעת סיומו של אחד המשברים ההנהגתים הכי גדולים שידעה האומה הישראלית, בעת נביקת כל רוח כללית אמיתית ואידיאלית מתחולל סער מגפתי ...

מידע אישי

4 חידושים
0 תגובות
20 נקודות
שם: ארי ברקוביץ
כותב, יוצר, לומד בישיבה
תאריך הרשמה: 4/23/2020