chiddush logo

אושריאל בוכריס

כל החידושים של אושריאל בוכריס | כל התגובות של אושריאל בוכריס

 "ראה אנכי נותן לפניכם היום..."מדוע הפסוק פותח בלשון יחיד, לאחר מכן עובר ללשון רבים?ועוד, המילה "אנוכי" לכאורה מיותרת, יכל לכתוב "ראה נתתי"?כל הפרשייה של ברכה טקללה,...

 בס"דכתוב בפרשה שיצחק אבינו אהב את עשיו "כי ציד בפיו", ומחובתינו לשאול, איך יתכן שיצחק אבינו, רגל במרכבה העליונה, יצחק שמסר את עצמו בעקידה, איך מה שמעניין אותו בעשיו זה "כי צי...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: אושריאל בוכריס
תאריך הרשמה: 10/19/2018