chiddush logo

גיור עמלקים (5 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי דידי, 29/7/2010

 בס"ד.

המכילתא אומרת שאסור לגייר עמלקים.

ואילו הגמרא בגיטין אומרת ש" מבני בניו של המן", למדו תורה בבני ברק.

איך אפשר לתרץ סתירה זו?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (5)
דידי (1/8/2010)
לדביר45:
תודה רבה על כל התשובות ועל המקורות.
למרות שתשובות אלו הינן רבות ומעולות, אשמח אם אחד הגולשים באתר, יכתוב עוד מקורות נוספים.
תודה- רבה מראש לכווולם.
dvir45 (1/8/2010)
באתר ישיבה, הרב אליעזר מלמד-מתוך פניני הלכה זמנים פרק יד' "חודש אדר", מצוות מחיית עמלק, בהערה 6, הרב מיישב את הסתירה:

לרמב"ם אפשר לקבל גר מעמלק, ולדעתו אין הלכה כר' אליעזר במכילתא סוף פרשת בשלח, מפני שיש שם דעה נוספת של ר' אלעזר המודעי, וכן הגמ' על בני בניו של המן אינה כדעתו. וכ"כ החיד"א בספר יעיר אוזן (מע' ג' אות א'). והחזו"א יו"ד קנז, ה, פירש, שדברי ר' אליעזר שאין מקבלים גר מעמלק הם רק בשעת מלחמה. ולאבנ"ז או"ח תקח, מקבלים עמלק להיות גר תושב כפוף לישראל, ולא להיות גר רגיל.
ויש אומרים שאין מקבלים גרים מעמלק, ופירשו שבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק בכמה אופנים. י"א שביחוס הגוים הולכים אחר האב, והם היו מצאצאי המן דרך בת (מהר"י ענזיל בגליוני הש"ס לגיטין שם, מהרש"ם ג, סו"ס רעב). וי"א שלכתחילה אין מקבלים, אבל אם טעו וקיבלו קבלתם קבלה (ישועות מלכו בליקוטים טו). וי&
(להמשך התגובה לחץ כאן )

דידי (1/8/2010)
לדביר45:
א. תודה.
ב. אשמח לדעת אם תוכל לענות לי, כיצד הרמב"ם מסתדר עם המכילתא.
כמו"כ, מי מתרץ את תירוץ מס' .2
{ כל היודע תשובה - אשמח אם יענה}
בתומ"ר
דידי23
dvir45 (30/7/2010)
בנוסף לתשובה הקודמת, מצאתי עוד שתי תשובות:
1. לדעת הרמב"ם יכול עמלקי להתגייר (הל' איסורי ביאה יב, יז).
2. אמנם יש אומרים שאין מקבלים גר מעמלק. ואת בני בניו של המן הרשע קיבלו בי"ד בטעות שלא ידעו שהוא עמלקי..
DL2000 (29/7/2010)
יכול להיות שאחת מבנותיו התחתנה עם אדם מעם אחר ,והולידו ילד ואת הבן הזה גיירו