chiddush logo
נכתב על ידי אריאל אליעזר, 21/7/2010

מקובל     שבמקרה    של    שידוך  שהצליח    משלמים    לשדכן      דמי  שדכנות,   וזה    אפילו     אם   השדכן    אינו     עוסק  באופן  קבוע    בשידוכין,   אלא גם אם יש לו  עיסוק  אחר,    והעסק    בשידוכין  נעשה  רק    באקראי     ובמזדמן.

ויש  לשאול-    במה  שונה     גמילות     חסד   של   עשיית  שידוכין    משאר    גמילות  חסדים    שלכתחילה    אין  ליטול  עליהם   שכר,   (למשל-  לכתחילה    אין ליטול      שכר  על   קיום    מצוות   ביקור  חולים.)

ונראה   שעל   עשיית  שידוכין    יכול     השדכן    ליטול    דמי    שדכנות,   ללא  כל  חשש,   בגלל    הקושי  הרב    הכרוך  בעשיית    שידוכין,    וכמו    שנאמר   "קשה  זיווגו     של  אדם  כקריעת    ים  סוף".

ועוד-    שיש  חשש     שאם  לא  ישלמו      לשדכן   דמי  שדכנות   -  עלולים  להיות מריבות   בין  בני   הזוג,    חלילה,   וכבר היו דברים  מעולם,    ולכן    ראוי    לכל    זוג    לשלם    לשדכן    לפני  נישואיו  דמי  שדכנות     בסכום    המקובל    באותה  מדינה. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
יצחק ג (1/8/2010)
זה שעלולים להיות מריבות בין בני הזוג היא לא סיבה כיון שכל מה שיש מריבות הוא מחמת שצריכים לשלם, ואם עדיין לא פשוט שצריכים לשלם, ממילא זאת לא הסיבה,
וגם מה שהעבודה היא קשה אין זו עדיין סיבה להתיר לקחת ממון, וכמבואר בגמ' במסכת נדרים שגם מי שמלמד תורה אסור לו לקחת כסף אע"פ שזו מלאכה קשה מאד,
אמנם התשובה היא שכמו שללמד תורה לתלמידים מותר כאשר יש עוד מלאכה נוספת בנתיים וכגון שימור על הילדים, כך גם במצוה זו כיון שיש עוד הרבה עבודה מסביב - חוץ מן השידוך בעצמו, וכגון הבירור שלפני ההצעה וגם כל השידוכים שלא מצליחים - לכך מותר לקחת כסף על זה, וכן שכר בטלה מותר לקחת כמבואר בגמ' שם.