chiddush logo

תניא שיעורים בספר התניא

נכתב על ידי אביהו ח, 2/4/2024

 

*"היום בתניא"* 
יום ב' כ"ב אדר ב'
תניא ליקוטי אמרים
המשך פרק ל"ח (עמוד 99)
שנה מעוברת


*ישנו כלל בלימוד התניא:*

נקודותיים באמצע הפרק, מורים על הפסק חזק בין הענינים המתבארים.
ואצלינו: בתחילת הפרק (ל"ח) התבארה מעלת עצם הדבור ( בדבור שבמצוות), הפועל *תיקון בנפש החיונית* (כדוגמת הנפעל  במצוות המעשיות). *ואחר הנקודותים,* עובר רבנו לבאר את *מעלת הכונה* המשולבת במצוות.
...

*התפילה ללא כוונה:*

על תפילה או ברכה ללא כונה, אמרו רז"ל, שהן כגוף ללא נשמה.

במאמרם זה, *לא* התכוונו חז"ל לומר, שלדבור (ללא הכוונה) אין שום חשיבות כלל.
שכן, גם לדבור שבמצוה וגם לכוונה, יש לכל אחד מהם חשיבות המיוחדת לו. וכפי שהדבר מתבטא בהמשכת החיות שעל ידי כל אחד מהם.
 אלא, שאין להשוות  את הנפעל בקיום המצוות בעצם הדבור, עם הנפעל בכונה המשולבת בה.
...

*כדוגמת הנבראים שיש להם גוף ונפש:*

כשם *שבכל הנבראים החיים על פני האדמה, שיש להם גוף ונשמה* - שהגוף והנפש שהוכנסה בו הם בעצם שני נבראים שונים. *ולמעשה:*

*א.* יש חיות אלוקית  הנמשכת לגוף, ומהוה אותו בזה  מאין ליש (חיות הנמצאת בגופו של הבעל חיים גם כשהוא מת).  ויש חיות מיוחדת המהוה את הנפש מאין ליש  (גם בהיותה בפני עצמה, טרם התלבשה בגופו של בעל החיים).

*ב.* אין להשוות את ערכה של  החיות המהווה את גוף הבעלי חיים, לערכה ומעלתה של החיות המהוה את נפשם.

*הנה, כך בענין המצוות, שגם להם גוף ונפש:*

*א.* עם קיום המצוה מבחינה מעשית, נמשך אור וחיות אלוקית ל"גוף" המצוה. ועם ה"כונה" נמשך אור וחיות נוספים ל"נשמת" המצוה.

*ב.* אין להשוות כלל, בין האור הנמשך עם מעשה המצוה, לאור הנמשך עם הכונה (שהוא נעלה הרבה יותר).
...

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 

*"היום בתניא"*
 יום ג' כ"ג אדר ב'
תניא ליקוטי אמרים
המשך פרק ל"ח (עמוד 99)
שנה מעוברת


*החיות שבגוף לעומת החיות שבנפש:*

כדי להבין במה מתבטא ההבדל, בין החיות הנמשכת עם כונת המצוה, לחיות הנמשכת עם המעשה שבמצוה. מסביר אדמו"ר הזקן תחילה ובהרחבה, כיצד מתבטא חילוק זה בגשמיות, *בחיות הגוף ובחיות הנפש* של כל בעלי החיים.
...

נקדים, שבהשפעת האור והחיות לעולם, ניתן להבחין בשני מישורים. *באיכות* האור וההשפעה, וכן *בכמות* האור ובאופן שבו הוא נקלט במקבל.

והנה, באופן כללי, כמבואר לעיל פרק ל"ה, יש הבדל מהותי באיכות האור: בין האור שיורד ומתלבש בעולמות להחיותם, שהוא על ידי הסתר פנים של הרצון העליון מהם. לבין האור הנמשך במצוות שהן פנימיות הרצון העליון, שאין בו הסתר פנים כלל.
...

*רבנו מבהיר:*

 כשם שבעולמות, *איכות האור* המושפע לעולמות ולנבראים, הוא שוה בכולם, שכן, חיות כולם היא בבחינת "הסתר פנים". וכל ההבדל בין נברא אחד לשני ובין נפש כל חי לגופו בא לידי ביטוי *רק בכמות האור* ובאופן שבו הוא נקלט במקבל.
הנה, כך הוא גם בנוגע לאור הנמשך לגוף המצוה ולנשמתה: *איכות האור* שוה בשניהם, אור שאין בו שום הסתר פנים. וההבדל בין החיות הנמשכת ב"גוף" המצוה לחיות הנמשכת ל"נשמת המצוה", בא לידי ביטוי רק בכמות האור ובאופן שבו הוא נקלט בכל אחד מהם.
...
*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)
🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה