chiddush logo

תנא דבי רבי ישמעאל: עבירה מטמטמת לבו של אדם

11/8/2023

 "תנא דבי רבי ישמעאל: עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר: ׳ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׳, אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם".

אדם, שחס ושלום, אוכל מאכלות אסורים - לבו נאטם ומטמטם. אין הכוונה שהוא הופך להיות משוגע, אלא שדברים רוחניים אינם מתקבלים ונכנסים ללבו, וזאת מפני שדברי קדושה לא יכולים לשכון במקום של טומאה, בבחינת "אין אני והוא יכולים לדור בעולם" )סוטה ה ע״א).
ה"חפץ חיים" זצ״ל )על התורה) המשיל זאת במשל נפלא:
אדם פתח חנות בשמים, והריחות הנפלאים היו נודפים למרחוק, ומושכים קונים רבים. יום אחד נפתחה מול חנותו חנות בורסקי לעיבוד עורות, ונדף ממנה ריח נורא ואיום למרחקים גדולים. מני אז הפסיקו אנשים לעבור שם, והלכו בדרך אחרת, כדי לא להריח את הריח הנורא של העורות.
בעל חנות הבשמים לא ידע את נפשו. הוא חיפש פתרון כיצד להשיב את פרנסתו. לפתע ניגש אליו בעל חנות הבורסקי, והציע לו חצי מהרווחים, בתמורה לכך שיהפוך גם את חנותו לחנות בורסקי. בתחילה הוא לא הסכים, שהרי "אשרי מי שאומנתו בוסם ואוי לו למי שאומנותו בורסקי" )קדושין פב ע״ב), אך בלית בררה, כשראה שאין לו להביא טרף לביתו, הסכים להפוך את חנותו לחנות לעיבוד עורות.
בימים הראשונים הוא לא היה מסוגל להסתגל לריח הנורא של העורות, והיה חוזר לביתו אבל וחפוי ראש, אך במשך הימים התרגל לריח, ושוב לא היה מסוגל לעזב עבודה זו, שהרווחים הכספיים בה גבוהים הרבה יותר ממה שניתן להרוויח ממכירת הבשמים.
זהו המשל, והנמשל מובן: התורה מזהירה אותנו שלא נכניס עצמנו לטומאה, כיון שאם, חלילה, נכנסים, קשה מאד לצאת מהטומאה, מחמת ההרגל, ה׳ יצילנו!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע