chiddush logo

ולא יכלו להתמהמה

11/8/2023

 ולא יכלו להתמהמה

נושא הזריזות שהזכרנו בראשית הדברים, הוא נקודה מהותית בענייני הפסח, אשר נקרא "חג המצות", על שם המצות שלקחו איתם ישראל בצאתם ממצרים: "ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה" )שמות יב, לט).
ההבדל בין חמץ למצה הוא דק ומזערי. על מנת שלא לחצות את הגבול ביניהם, נדרשות שימת לב מרוכזת וזריזות גדולה. ניתן ללמוד מכאן על ההבדל בין טוב לרע, שהוא לעיתים כמעט בלתי מורגש. רק הזהיר והזריז במצוות יזכה לבחור בטוב, ולהינצל מעבירה.
כאשר יצאו בני ישראל ממצרים, קיימו את מצוות הי לצאת במהירות ובחיפזון, ולא המתינו אפילו מעט, כדי שהבצק יחמיץ, ויוכלו לקחת עימם לחמים של ממש.
נקודה זו מוזכרת בתשובה נפלאה לקושיה - מדוע התורה משתמשת בשם "חג המצות", ואילו אנו רגילים לקרוא לחג ׳חג הפסח׳?
אלא, שהשם "חג המצות" יש בו שבח לישראל, שהזדרזו כמצוות ה׳, ואלו "חג הפסח" מזכיר את הנס הגדול שעשה הקב״ה לישראל, כאשר פסח על בתי בני ישראל במכת בכורות, והצילם ממוות.
נמצא שהקב"ה בתורתו משבח את ישראל, וישראל - משבחים את הקב״ה )עי׳ תוספות חדשים במשניות בתחילת מסכת פסחים בשם רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ״ל).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה