chiddush logo

למה התורה שבעל פה מתחילה במצוות קריאת שמע ?? (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל אליעזר, 14/6/2010

 מדוע   התורה  שבעל  פה     נפתחת   דווקא  במצוות קריאת-   שמע   ?     ככתוב    "מאימתי   קוראים   את  שמע  בערבית",  (ואמנם  יש  לציין   שלדעת המאירי     מסכת   ברכות   שייכת  לסדר מועד,  וממילא    שאלתינו  אינה במקומה   ואינה   מתחילה  כלל.)

שאלה  נוספת-   מדוע  הלכות  קריאת  שמע    ותפילה   נסמכו   לדיני   מצוות התלויות בארץ,   שזה   ההמשך  של סדר  זרעים  ??

ננסה   לענות על כך    בכמה  תשובות,   ואמנם ברור  שישנם תשובות  נוספות.

א)   מצוות   קריאת  שמע ענינה   קבלת עול  מלכות שמים,   ולפני  שלומדים   על המצוות   צריך  ללמוד   על קבלת עול  מלכות שמים, כמו  שנא'     "למה  נסמכה  פרשת  שמע  לפרשת והיה  אם  שמוע  כדי שיקבל  עליו  על מלכות שמים תחילה  ואח"כ   יקבל עליו   עול מצוות".

ב)  התורה   היא  הבסיס   לקיום המצוות  ,  שכן  התלמוד  מביא  לידי  מעשה,     ולכן לפני   הלימוד  על המצוות  צריך  ללמוד על עניני  קריאת  שמע,    שאף  היא  ענינה  לימוד תורה,  ולדעת חלק   מהפוסקים  בדיעבד   ניתן לצאת  ידי  חובת   תלמוד  תורה    גם במצוות קריאת שמע.

ג)  שאלנו  למה  נסמכו   עניני קריאת שמע ותפילה  לעניני   מצוות התלויות בארץ.

נראה  לומר   שעניני    מצוות  התלויות   בארץ  הם עבודה   כפשוטה    "ויניחהו   בגן עדן לעבדה  ולשמרה".

גם  תפילה  וקריאת  שמע   ענינם  עבודה   "ולעבדו בכל  לבבכם-  זו  תפילה".  ומסמיכים עבודה  לעבודה.

וקריאת  שמע  קודמת לערבית,  כיון שקריאת   שמע  מתחילה   בערב  ("ובשכבך   ובקומך")     ואילו   התפילות מתחילות   ביום ונמשכות  לערב,  (שכן תפילת שחרית,  כנגד אברהם  שהוא  הראשון  לאבות)    ועדיף  להקדים מצווה  המתחילה   בערב,  מאשר מצווה  המתחילה  בשעות  היום.

ד)  אפשר   להוסיף  עוד   תשובה-   עורך  המשנה   רצה   שפתיחתה   של   התורה  שבעל  פה  תהיה   דומה   עד  כמה   שאפשר   לפתיחתה   של  התורה   שבכתב,   בתורה   שבכתב   המילה   השלישית  היא   שם   הקב"ה,   "בראשית  ברא  א-להים   את  השמים   ואת   הארץ",     ובמצוות   קריאת   שמע   המילה   השלישית  היא   גם  כן   שם  הקב"ה,   "שמע   ישראל  י-הוה  א-להינו   י-הוה   אחד",     לכן   התורה   שבעל  פה   פתחה   במצוות  קריאת   שמע-  כדי     להשוות  כמה   שיותר  בין   תורה   שבכתב   לבין   תורה   שבעל   פה. 

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (2)
אריאל אליעזר (16/6/2010)
תשובה לנגאל- לדעת המאירי מסכת ברכות הינה חלק מסדר מועד, ולא מסדר זרעים, בדומה לסדר של השולחן ערוך.
כמו שהשולחן ערוך, חלק אורח חיים, כולל הלכות ברכות, שבתות ומועדים, כך גם לפי המאירי - סדר מועד שבמשנה צריך לכלול הלכות ברכות, והלכות שבתות ומועדים.
נגאל (15/6/2010)
א. נהינתי מאוד מהשאלה והתשובות, ובמיוחד מתשובה מס' א', שלענ"ד זו תשובה מעולה שגם מפורשת במנה ממש באותה המסכת.[ בשונה מהתשובות הנוספות]
ב. יש לי שאלה אליך, ואשמח אם תענה לי עליה:
לדעת המאירי, מדוע מס' ברכות אינה חלק מסד' זרעים, אלא חלק מסד' מועד???