chiddush logo

האם מותר לקרא בתורה עם זכוכית מגדלת ? (3 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל אליעזר, 6/6/2010

 רציתי לשאול   האם   מותר  לבעל  קורא   לקרא   בתורה  על  ידי  זכוכית   מגדלת,  או  על  ידי  לוח  מגדלת,    או  שמא   לא.

מצד  א'-  אפשר  לדמות  זאת  לקריאה  על  ידי  משקפיים,  וברור   שמותר   לקורא  בתורה   לקרא   באמצעות   משקפיים,  ואם כן-  נראה   שהוא  הדין  שמותר   לקרא   בתורה   באמצעות   זכוכית מגדלת.

מצד  שני-  אפשר  לטעון   שדווקא   במשקפיים  ניתן   לקרא   בתורה,  משום  שזהו  דרך  רוב   העולם   להרכיב   משקפיים,  אך   לא  ניתן   לקרא  בתורה   באמצעות   זכוכית   מגדלת,  כיון   שכאן  ישנו   מעשה    החורג   מדרכו   של  עולם,   וניתן   להוכיח  זאת  אף   מהלכה  אחרת-   פשוט   שמותר  לצאת  עם   משקפיים  בשבת  לרשות  הרבים, ואין   כאן   חשש   של הוצאה,  כיון  שמשקפיים   זה   כמו  מלבוש,  ומאידך  פשוט   שאסור  לצאת  בשבת  לרה"ר  עם  זכוכית   מגדלת. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (3)
יצחק ג (23/3/2011)
לקרוא בתורה עם משקפיים לא כל כך פשוט, וכן כתב המשנה ברורה לענין קידוש לבנה שעדיף לראות אותה ממש ולא דרך חלון, כיון שיכול להיות שזה לא נקרא ראיה ממש שהרי לקרוא דברי תורה נגד צואה כשמפסיק זכוכית - מותר, ואילו ערוה בעששית אסור כיון שסוף סוף רואה, השאלה היא האם צריך לראות ממש או שצריך לראות מה שכתוב עם העינים ולא משנה איך,
וראיה קטנה לכך, שהרי משה רבינו ראה באספקלריא המאירה שהיא זכוכית ובכל זאת חי אפי' שהפס' אומר כי לא יראני האדם וחי, ומוכח שזה לא נקרא ראיה ממש, ואולי אין להביא ראיה מדברי אגדה להלכה.
שמואל (21/7/2010)
למה שיהא אסור, הרי אדם עם משקפיים יכול לקרוא בתורה, מה שונה משקפיים מזכוכית מגדלת
שמואל
דביר (6/6/2010)
ראיתי באחד השותי"ם מישהו שחשב על רעיון לקרוא בתורה על ידי שקף שיהיו בו ניקוד וטעמים, ופסקו שאסור, אז אולי זכוכית מגדלת דומה לשקף.
למרות זאת דעתי האישית שאין כל איסור לקרוא בזכוכית מגדלת שלאותו אדם בזמן קריאת התורה היא משתמשת כמשקפיים.