chiddush logo

טבילת הפת במלח בשבת (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל אליעזר, 2/6/2010

 ידועה   שיטת  החתם   סופר   שבשבת   אין   לטבול   את  הפת   במלח,   משום   שטעם  הטבילה  הוא   שנאמר    "על כל   קרבנך  תקריב   מלח",   היינו   שהשולחן   דומה  למזבח,  והאכילה   לקרבנות,  וזה   לא   שייך    בשבת,  (בלילה  בלבד)   שלא  היה  בו   זמן  מליחה   כלל.

וישנו   טעם   נוסף   -השייך  הן  בליל   שבת  והן  ביומו-   משום   שהמלח   מגין  מן  הפורענות,  וזה  לא   שייך בשבת,   שבשבת   א"צ   שמירה,  אלא    שאולי   אנו   הקטנים   אין   ראוי   לנו   לנהוג   כדעת   החתם   סופר,  שאין   אנו  בחזקת  שומרי   שבת  כראוי,   ולכן  אנו   צריכים  להתפלל    על  השמירה,  ולפי  זה   דווקא   בליל    שבת   אין   צריך  לטבול    במלח,  וביום   השבת   צריך   לטבול,   משום   שביום   השבת   לא   קימים   שני   הטעמים.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
דביר (6/6/2010)
על עניין השמירה, אני חושב שבשבת לא צריך שמירה מצד השבת! ואין זה תלוי ברמה שמירת השבת, כמו בליל הסדר.