chiddush logo

המדליק נרות חנוכה מוקדם ואח"כ מתפלל מנחה (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל אליעזר, 2/6/2010

 הגרש"ז    אויערבך   זצ"ל   חידש   שאדם   המדליק   נרות   חנוכה  מפלג  המנחה    בכד   בכסלו,   (שכידוע,   יש  אומרים   שניתן   לצאת   ידי   חובת  הדלקת   נרות   חנוכה   כבר  מפלג   המנחה)   ואחר   כך   מתפלל   מנחה,   (דבר    שאינו  רצוי  לעשות,  רצוי  קודם   להתפלל    מנחה    ואח"כ    להדליק)   עליו   לומר    "על   הנסים"   בתפילת   מנחה   של  כ"ד   בכסלו,   משום   שבהדלקת   נרות  חנוכה  שלו    החשיב  עצמו   כבר    כעומד   בזמן   של  חנוכה,   וע"כ   חייב   בעל   הניסים.

ויש   לעיין,   שלפי   זה  יוצא  שבכ"ד   כסלו   כשהוא  יום  שישי,  אם  הדליק   נרות  חנוכה,  ואח"כ   יתפלל   מנחה,  שמצד  אחד-   יאמר   על   הנסים,  שזמן  זה   כבר  נחשב  אצלו   ככ"ה   בכסלו, אך  מצד   שני   יתפלל  מנחה   של  יום חול,  ולא  של שבת,  ולכאורה    יש  כאן   "תרתי  דסתרי"-    אשמח    לקבל   הסברים   כיצד   הדבר   מתיישב.  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
יהונתן (6/6/2010)
הרי במצב שתיארת הוא גם מברך ומדליק בכ"ד טרם הגיעו ימי החנוכה!! אז תרתי דסתרי אין כאן, אלא שיש שייכות של חנוכה כבר קצת לפני כ"ה. לעומת זאת לעניין שבת , אע"פ שגם לה יש שייכות עוד לפני כניסתה - צריך קבלת תוספת שבת יזומה, אם נמצאים לפני השקיעה ורק אז הוא כבר בשבת וממילא אינו יכול להתפלל מנחה ולהדליק (אא"כ יעשה התרה או שאלת חכם)...