chiddush logo

סגולה בדוקה ומנוסה לנשים ולנערות ולכל בת ישראל למציאת זיווג , לפרנסה טובה , לרפואה ולכל ישועה

20/1/2022

סגולה בדוקה ומנוסה אלף פעמים !!!!!!!

סגולה לנערות ולנשים - בת ישראל !!!!!!

סגולה למילוי משאלות הלב לטובה !!!!!!

סגולה לזיווג, רפואה, הצלחה , פרנסה ולכל ישועה!!!!!

סגולה חינמית לחלוטין!!!!!

נדרשת התמדה בלבד !!!!!!


 
שלום רב, ברצוני לשתף אתכן על דבר פלאי,  אשר חקרתי כבר זמן רב ונוכחתי על אמיתותו,  קיים קו הישועות אשר מיועד לכל בת ישראל - נערות ונשים לכל הגילאים - בכדי להמשיך ישועה בכל סדר גודל, נדרש פשוט להאזין במשך 3 דקות , כל יום ולפחות 40 יום בלי נדר. ובכל פעם לאחר שמאזינים לקו הישועות לבקש את אותה בקשה בכל יום למשך 40 יום אפשר לבקש את הבקשה במחשבה או בדיבור. ראוי לציין כי שמעתי כבר על עשרות סיפורים של ישעות מעל הטבע למי שמתמידה ושומעת למשך 40 יום את הקו הישעות, יש סיפורים על מציאת זיווג, עשירות מופלגה, רפואה ועוד דברים מעל הטבע. הטלפון של קו הישועות 0733834050 ולאחר מכן להקיש 2448#5 , בהצלחה מופלגה ומילוי כל משאלות ליבכן לטובה ובקרוב.
נא העבירו תוכן זה הלאה לבנות נוספות בכדי לזכות את הרבים וכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלויה בה ותבורך מפי עליון אמן סלה.


הכנסת תוכן זה לזכות ביתי אביגיל אדל בת אורה יהי רצון מלפני אלהי השמים והארץ החוקר כליות ולב ומשלם לאדם כמעשיו וכפרי מעלליו שזכות הכנסת תוכן זה תעמוד לזכות ביתנו אביגיל אדל בת אורה לרפואה שלמה ובריאות איתנה ותזכה להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה הקדושה והטהרה והבנין יהיה בנין עדי עד מבורך בכל מכל כל עם חסיד ירא שמים ולמדן ותזכה למילוי כל משאלות ליבה לטובה ותזכה להגדיל תורה ולהאדיר ולהצליח בזיכוי הרבים ולעשות רק טוב תמיד ברוחניות וגשמיות במאוד מאוד אמן נצח סלה ועד כן יהי רצון. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע