chiddush logo

"דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש...ולא ימות" (טז, ב)

נכתב על ידי breslev2u, 22/4/2010

 "דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש...ולא ימות" (טז, ב)
שלא ימות כדרך שמתו בניו (רש"י). בתורת-כוהנים נאמר, שההזהרה הזאת מוסבה על יום-הכיפורים, שאם הוא נכנס לקודשי-הקודשים יותר מכפי שהתירה תורה הריהו חייב מיתה. והנה בגמרא (שבועות י'ג) מקשים על עבירות שביום-הכיפורים, כיצד נענשים עליהן והלא יום-הכיפורים מכפר? ומתרצת הגמרא, כי יתכן הדבר כאשר אדם עובר עבירה ביום-הכיפורים ומת בטרם היה סיפק שיכפר עליו יום-הכיפורים.
זוהי כוונתו של רש"י: 'שלא ימות כדרך שמתו בניו' - שלא ימות פתאום כדרך שמתו בניו באורח פתאומי, כי אז ממילא יכפר עליו יום-הכיפורים...

דבר אל אהרן אחיך שאמרתי לך הלא אהרן אחיך הלוי וראך ושמח בלבו (ברייתא דראב"ע)

חושש היה משה פן יעורר קנאה בלבו של אהרן, לכשיאמר לו: 'אל יבא בכל עת אל הקדש', בו בזמן שעליו עצמו לא חל האיסור הזה ('אחיך בבל-יבא ואין משה בבל-יבא' - תורת הכהנים); אמר לו הקדוש-ברוך-הוא: הלא זהו אותו אהרן אחיך, אשר בשמעו כי אתה נועדת להיות גואלם של ישראל ממצרים, לא רחש כלפיך שום קנאה, אף כי הוא קשיש ממך, אלא אדרבה - 'וראך ושמח בלבו', ממילא אין לך גם עתה שום יסוד לחשוש שמא יקנא בך, כי אם 'דבר אל אהרן אחיך'...
 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה