chiddush logo

דבר תורה לפרשת יתרו- עצה בפרשה

נכתב על ידי עצה בפרשה, 13/2/2012

  עצה בפרשה – יתרו

"וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים"(יח, א)

משה רבינו ע"ה היה נשוי לציפורה ונולדו להם שני בנים גרשום ואלעזר. יתרו היה חותן משה היינו חמיו. ויש להתבונן

ולדעת איך יתרו שהיה כומר לעבודה זרה(תנחומא ב) ובעל מעמד וכבוד במדין, וכן היה גם מיועצי פרעה ובקיא במצרים

ואסיריה(שמו"ר א כ"ו) מחליט ע"פ שמועה ששמע ובא: קריעת ים סוף ומלחמת עמלק(מכילתא, זבחים קטז, א), לשון רש"י שם,

להתגייר ולהדבק במשה וישראל. ועוד שיכל לקיים את עיקר הדין ולשמור רק ז' מצוות בני נוח בהם הוא מחויב בתור

גוי ובזה היה קונה את חלקו בעולם הבא אלא שהחליט לקבל עליו עול מלכות שמים ולקיים את כל התרי"ג מצוות ועוד

ג' מצוות שגר חייב: ברית, טבילה וקורבן.

וכן ידוע שלא דומה ראיה לשמיעה ואין הוכחה יותר טובה ממראית עין מכאן שהיה צריך לכתוב 'ויראה' יתרו ולא 'וישמע'

ומובא במדרש ע"פ מה שכתוב "ויבקעו המים" כל המים שבעולם ולא נראה לומר שראיה זו פסחה על יתרו. ועוד קשה

למה רק הוא שמע ולא אחרים שנאמר "שמעו עמים ירגזון" וכו', וכן מה שאמרה רחב "כי שמענו את אשר הוביש" וכו'.

וכדי ליישב את הנ"ל אולי נקדים ונסביר בס"ד  את הפסוק "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" שהוא אחד מהיסודות

של עם ישראל ואומרים אותו בבוקר ובערב. ולכאורה תמוה למה נבחר חוש השמיעה 'שמע' ולא חוש הראיה שהרי

חוש הראיה הוא דומיננטי יותר מחוש השמיעה והשדר למוח עובר יותר מהר מאשר בשמיעה, ורק מלהביט בנפלאות

הבריאה ובעיקר בגוף האדם אפשר להשכיל ולראות את ה' אלקינו והשגחתו העצומה.

אך הדבר יובן ע"פ מה שחז"ל לימדו אותנו שצריך לכוון בעת קריאת הפסוק במילים 'שמע ישראל' היינו הבן וקבל

כי לא יספיק חוש הראיה כנ"ל כדי לעשות שינוי עמוק בחיי האדם כפי שתוכיח המציאות היום יומית שאנשים רואים

את נפלאות השם יתברך והעולם כמנהגו נוהג.

אלא שצריך להבין מלשון התבוננות - בגדלות הבורא יתברך  כי ע"י כך הלב מתעורר לעבודת השם וכך יושפע

השכל במוח בשלמות אך לא הפוך. וזה יאפשר לנו לקבל עול מלכות שמים שלמה בחינת "והשבות אל לבבך"(דברים ד לט).

וזאת ועוד מה שמובא במדרש שרמ"ח(248) אברים באדם והאוזן אחד מהם וכל הגוף מלוכלך בעבירות והאוזן

שומעת וכל הגוף מקבל חיים שמעו ותחי נפשכם(שמו"ר פכ"ז, ט').

ולעניות דעתי נראה לומר אולי שזה הכוונה 'וישמע יתרו' שהושלמה ההבנה היינו ההתבוננות בגדלות הבורא ע"י

קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, ובאותו רגע קבע בלבו לקבל עול מלכות שמים שלמה. על כן היה לו יותר קל לקום

ולעזוב הכל ולעשות שינוי בחייו לעומת האחרים שלקו בדבר כי השמועה נכנסה באוזניו פנימה לתוך הלב. ולא

בכדי זכו בני בניו של יתרו לישב בלשכת הגזית(תנחומא ד).   

               פינת העצה - מתורותיו של רבי נחמן מברסלב

סיפורי מעשיות מצדיקים, דהיינו שמספרין מה נעשה עמהם ואת כל הגדולות אשר עשו, הוא דבר גדול מאד, וע"י

זה נטהר מחשבתו, וע"י זה ממתיק הדינים, וניצול מכל הצרות. אבל אי אפשר לספר מעשיות מצדיקים כי אם מי

שיודע להבדיל בן האור ובין החושך, דהינו בן מעשיות של צדיקים למעשיות של רשעים ושקרנים, וזה זוכין ע"י

ארץ ישראל(סימן צדיק, אות פט).

                                                            "נר ה' נשמת אדם"

מוקדש, לע"נ מור-זקני מסעוד עמר בן תמו ז"ל, נלב"ע בי"ד במרחשוון התשע"א, תנצב"ה

          ולע"נ מרת-סבתי רחל אילוז בת עישה ע"ה, נלב"ע בא' באדר התשס"ז, תנצב"ה

                       ולע"נ מור-דודי אהרן(אילוז)שקד בן רחל ז"ל, נלב"ע בב' בכסלו התשנ"א, תנצב"ה

                                            ולרפואת הרה"ג יוסף שלום בן חיה מושא הי"ו

                                            ולרפואת הרה"ג יעקב חי בן מרגלית יוסף הי"ו               

                                              ולהצלחת תמר עמר, זיווג הגון ותשובה בע"ה       

                                                       ליאור עמאר - 050-6262044           

                                                                  שבת שלום!

  © כל הזכויות שמורותאין להעתיק או להפיץ לצורכי מסחרמותר ומצוה להפיץ לזיכוי הרבים בלבד.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה