chiddush logo

כל העובר עלינו, לטוב ולמוטב, הכל נקבע מלמעלה

31/3/2021

 

כי כל הקשיים שלנו, והתחושות הקשות הנלוות להם, הם תוצאה של חשיבה שהבעיות שלנו הן באמת שלנו, עלינו מוטל לפותרן, הן באחריותנו. זו טעות איומה: כי אף אם אמנם מוטלת עלינו חובת ההשתדלות, אבל אנו יודעים שזו חובתנו כמצוה המוטלת עלינו, אבל באמת - כל העובר עלינו, לטוב ולמוטב, הכל נקבע מלמעלה, מונחה ומנוהל ע״י בורא עולם!
ואם חלילה יהודי נתקל בקושי בריאותי, בבעיה עם ילד, בהתמודדות בפרנסה - אם הצרה הזו היא שלו ועליו מוטל לפותרה - וודאי שידאג גם יפחד, כי זה מלחיץ באמת. אבל אם הוא יודע שיש בורא לעולם שפועל את הכל, הוא הביא עליו את הקושי הזה והוא זה שיפתור אותו בקרוב - הרי הוא רגוע ושליו, בטוח באבא שבשמים, יודע שהוא יעמוד לו בעת צרתו!
הגילוי הזה נחשף בדברי התורה של הגאון רבי חיים מוואלוז׳ין זצ״ל בספרו ׳נפש החיים׳ שער ג׳ פי״ט, ונצטט את מתק דבריו כלשונו: ׳כשהאדם קובע בלבו לאמורהלא ה׳ הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו... ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל׳.
כן! מסתבר, ככל שה׳גילוי שכינה׳ שאדם חש גדול יותר - כך ה׳גלות׳ שלו חשוכה פחות. ככל שאדם חי את אבא שבשמים ובוטח בו - כך החיים שלו קלים יותר. ככל שהוא זוכר מאבא בעומק ה׳מרור׳ וה׳לחם עוני׳ - כך הוא יכול באותה עת ממש להסב כבן מלך, להיות בן חורין, להרגיש בן של האבא החזק בעולם, זו הבשורה של ליל הסדר!
אחים יקרים, נכנסים אנו לליל הסדר, רוצים לשאוב מלוא חופניים ממה שהוא מעניק. הסוד שליל הסדר מגלה, הוא עד כמה יכול יהודי להיות בן חוריו גם - ואף בעיקר - כשקשה לו, אם הוא רק מחזיק בעמוד האמונה, סומך על אבא שבשמים ונשען רק עליו. הבה נאמץ את השיטה הזו, נחיה את האמונה עם אבא שבשמים, ונזכה באמת לחוש בידיים הטובות בעולם אשר ישובו ויגאלו אותנו גם מהגלות בה אנו נמצאים כעת, ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה