chiddush logo

יכול הוא לחוש כבן חורין גם בעומק השעבוד!

31/3/2021

 ניצבים אנו שעות ספורות לפני ליל התקדש החג, ונפש כל יהודי הומה בהתרגשות, כל אוושות הלב נעות בקצב מוגבר. אנו עומדים להיכנס אל הלילה הגדול בשנה, לילה כיום יאיר, חג גאולתנו ופדות נפשנו, היום בו העם היהודי נולד מחדש, יצא מהיותו כפוף ומשועבד לדורשי רעתו, והפך לעם הנבחר והאהוב, שבורא עולם בכבודו ובעצמו גואלו מכל רע, מאז ועד היום.

התחושות העילאיות המורגשות בחלל ליל הסדר, אינן ניתנות לתיאור. הבית הנקי, הבגדים החגיגיים, השולחן הערוך כבני מלכים, הישיבה בהסיבה כמלכים של ממש - כזה הוא ליל הסדר. בכל בתי ישראל אומרים את ההגדה בהתלהבות ובהתרגשות, משוררים ׳והיא שעמדה׳ ומודים לבורא עולם שהוא העומד ומצילנו מידי כל רודפינו, מאז,היום, ולעולם.
במרכזו של ליל הסדר ניצבים הילדים הרכים, מהחכם עד זה שאינו יודע לשאול. מצוות ליל הסדר היא ׳והגדת לבנך׳ - להעביר את הסיפור ואת המורשת לדור הבא, וזה מתחיל בארבע הקושיות, שכותרת! ׳מה נשתנה׳. אין קולמוס בעולם שיכול לתאר מתיקותו של עולל קט, בשעה שהוא פוצה את פיו ומצפצף ׳מה נשתנה׳...
בהתבוננות בשאלות של ׳מה נשתנה׳, ולמעשה - בליל הסדר כולו, נתקלים אנו בסתירה מהותית, קיצונית למדי. מצד אחד, זהו ליל החירות. אנו מסובים כבני מלכים, עורכים שולחן מפואר, נוהגים בגינוני מלכות. מצד שני, דווקא בלילה הזה אנו אוכלים ׳לחם עוני׳, ממררים את פינו בטעמו של ה׳מרור׳, ומטבלים אותו בחרוסת - זכר לטיט בו יגענו גם עמלנו במצרים...
גם ב׳מה נשתנה', השאלות עוברות מצד אחד לצד הנגדי. פותחים בשאלה למה ׳הלילה הזה כולו מצה׳ - שהוא לחם עוני, ומוסיפים לשאול למה בלילה הזה אנו אוכלים מרור. משם אנו עוברים לתאר סעודת מלכים בה מטבילים פעמיים, ומתארים כיצד כולנו מסובין כבני מלכים. אז מהו ליל הסדר? לילה בו ניזכר בשעבוד או נחוג את הגאולה? לילה בו אנו מעלים את זכרון המרור או את מתיקות המלכות? זהו לילה של ׳עוני׳ כשמה של המצה, או של חירות כשמו של החג?!
ובכן, האמת היא, אומרת לנו התורה שזו בדיוק הבשורה של ליל הסדר. ליל הסדר היה הלילה בו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד למצרים לגאול אותנו, ׳ובמורא גדול - זו גילוי שכינה׳. כל מי שנכח במצרים - הבחין ביד ה׳ המכוונת ופועלת, הורגת את בכורי המצרים ופוסחתעל בכורי היהודים. כל מי ששהה במצרים ראה איך הקדוש ברוך הוא פועל בכח גדול וביד חזקה, כולם הרגישו את נוכחות בורא עולם בשטח, כפשוטו!
המסר של ליל הסדר הוא, שבכלל לא משנה אם האדם שרוי בעוני ובמרור, או מטבל ומיסב כבן חורין. מה שחשוב הוא רק האם הוא מרגיש את בורא עולם, האם הוא חי את העובדה שאבא שבשמים אתו. וכשאדם חי עם גילוי שכינה, מתוך תחושה שאבא שבשמים לצידו - אזי עוני ועושר אינם משפיעים עליו, יכול הוא לחוש כבן חורין גם בעומק השעבוד!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה