chiddush logo

תורת הנידה

נכתב על ידי ororen, 30/1/2021

 איסור כרת :

ויקרא י"ח 19 : ואל אישה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה
ויקרא ט"ו 19 : שבעת ימים תהייה בנדתה

אסורה עד שתספור שבעה נקיים ותטבול במקווה (ללא תכשיטים)
אשה שראתה דם בתוך ימי שבעה נקיים - תתחיל הספירה מחדש

ברכת הטבילה: ( בעודה לבושה - בחדר הסמוך למקווה)
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם 
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה". 
אחרי הברכה נוהגות הנשים לטבול פעם שנייה וכך ראוי לעשות.
הטבילה בפה סגור - בשיער מפוזר

והמזהיר והנזהר - ירבה שלומם כנהר

לכן :
 ימתין הגבר - עד שיזכה לחיבוק/נשיקה מאישתו
כי לא יכול לדעת מה מצבה 
------------
לאחר 3 חודשים ==>  אישה מעוברת וזקנה - - - -____ או  ומניקה -  בחזקת טהורה בדרך כלל
-------------
לאחר תקופת הטומאה הראשונית
 מתחילה תקופה הנקראת "ימי טוהר", 
שנמשכת שלושים ושלושה ימים בלידת בן (מהיום השמיני ללידתה, יום ברית המילה, עד היום הארבעים) 
וששים ושישה ימים בלידת בת (מהיום החמישה עשר עד היום השמונים)[2]
בתאומים בן ובת, מתייחסים לפי הבת שזאת הטומאה הארוכה יותר.
 במשך תקופה זו היולדת אינה "אב הטומאה", אלא יש לה טומאה קלה בדרגת "שני לטומאה" כמו טבול יום
היא לא מטמאת אדם וכלים שבהם היא נוגעת, וגם לא אוכל ומשקה שאין בו קדושה ("חולין"), אלא היא מטמאת רק תרומה וקדשים שהיא נוגעת בהם. לכן היא נקראת בלשון חז"ל: "טבולת יום ארוך"[3].
-----------------------להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה