chiddush logo

מנחות וקרבנות בחג הסוכות (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DoarHamikdash, 7/10/2020

 חידון המקדש

מבית מכון המקדש

 

חידת השבוע  – שמיני עצרת

 

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה,

יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש.

 

היכן היו אוכלים הכהנים את המנחות

ואת הקרבנות בחג הסוכות?

 

להגשת התשובה לחץ על הקישור שמצ"ב

 

https://bit.ly/3ljRrxY

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

הפרס לזוכה יישלח בדוא"ל.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DoarHamikdash (20/10/2020)
תשובה
כהנים פטורים מסוכה בעת העבודה, וממילא היו אוכלים כרגיל בלשכות. הגמ' בערכין ג,ב. אומרת שכהנים חייבים בסוכה, הגמ' מבארת שהיתה מחשבה לפטור את הכהנים מחיוב בסוכה, משום "תשבו כעין תדורו" ולמסקנה הפטור הוא בשעת עבודה (בשעות היום, רגמ"ה) ולא לאחר מכן. נמצא שבעת העבודה הכהנים פטורים מן הסוכה.