chiddush logo

כמה תעניות יש ביום הכיפורים?

נכתב על ידי VINICH, 22/9/2020

 בס"ד

·            "כול האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי" ברכות ח ע"ב עולה השאלה אם כך כמה תעניות עולה לו? רוב העולם ישיבו מייד 2 אך לא כך היא אלא 3.. ואיך? אם אמרנו כאילו מתענה תשיעי ועשירי והרי בפועל התענה בעשירי ולא כאילו מכאן שיש לו 3.  בשע"ת [שער רביעי ח' ט' י'] כתב ג' טעמים בענין זההאחד כי הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו ותהיה לו לעדה על דאגתו לאשמתו ויגונותיו לעוונותיו. והטעם השני כי נתחייבנו לקבוע סעודה על שמחת המצוה בערב יום הכיפורים, וזה דומה לשאר ימים טובים שקובעים סעודה לשמחת המצוה, שהרי גדול מאד שכר השמחה על המצוותוהשלישי למען נחזק להרבות תפילה ותחנונים ביום הכיפורים ולשית עצות בנפשנו על התשובה ועיקריה. ויש לעיין דמדוע האכילה בעיוה"כ נחשבת כעינוי, ובשלמא לפי הטעם הראשון שעצם האכילה והשמחה בהגיע יום כיפור מראה על דאגותיו י"ל דזהו כעינוי, שהרי הדאגה עצמה נחשבת כעינוי. וגם לטעם השלישי י"ל דכיון שאוכל כדי שיוכל להתענות נחשב לו כעינוי שהרי האכילה מאפשרת לו את העינוי. אבל לטעם של שמחת הסעודה כמו ששמחים בשאר י"ט קשה אמאי זה נחשב לעינוי. וי"ל דהקושי לשמוח שמחת יו"ט בערב יום חתימת דין הוא עצמו נחשב לעינוי, ודו"ק.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה