chiddush logo

שיעור סתירה - כל אחד שיער בעצמו?

נכתב על ידי איתיאל, 20/6/2019

 לכאורה שיעור סתירה הוא שיעור כללי, שצריך להימדד לפי המצוי בעולם.


אם כן, מדוע "כל אחד מהם שיער בעצמו"? הרי מה שהוא עושה אינו בהכרח הקצב של כולי-עלמא!

אני הייתי עורך סקר וגוזר ממוצע.
כמו שאני לא חושב שמידת האמה שלי מייצגת בהכרח את האמה הכללית, והזית בחצר שלי לא מייצג בהכרח "כזית".

אחרי שאשווה נתונים מאנשים רבים - אוכל להניח שכך הממוצע העולמי.

אני מסכים שמדובר בנושא קצת רגיש וצנוע כדי לערוך בו סקר, ועדיין, ללמוד מעצמי - לא נשמע הדרך הנכונה.

או, שכיוון שמדובר לחשד - יש לחשוש מהשיעור הקצר ביותר האפשרי.

על כל פנים - חלק מהשיעורים רחוקים למדי זה מזה: הקפת דקל או הושטת יד לסל ליטול כיכר = שניות בודדות.
לצלות ביצה ולגומעה - נראה שלא פחות מדקה (במחבת רותחת ובאכילה גסה..).

לכאורה היה על המשער בצליה לחשוש לכך שיש המספיקים בשניות בודדות.

ועוד: אחד התירוצים על בן עזאי הוא:
"מרביה שמיע ליה".

רבו של בן עזאי הוא רבי עקיבא (עיין תוס' בע"א). אם כן, כיצד חולק בן עזאי על רבי עקיבא אם ממנו הוא שמע?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות