chiddush logo

שאלות על סוטה י: מעלת שמשון שלא השתמש בעם, סוד ה' בפודגרא, אש"ל, מוצאת

נכתב על ידי איתיאל, 20/6/2019

 * מימרת רב ששמשון ביקש "זכרני נא" בזכות שלא ביקש מאחד מישראל אפילו שיטול לו מקל ממקום למקום.


קשה, שהיה אפשר לומר חידוש גדול יותר, לא רק שלא הסתייע בהם, אלא הם אף הסגירוהו לפלשתים!

עוד קשה מיקום המאמר. באופן כללי הגמרא דורשת על סדר הפסוקים, ורק כאן נכנסה מימרא זו שעוסקת במותו של שמשון, בין תחילתו לבין מעשי ההתגרות שלו. והיה ראוי לחכות עם המימרא עד לקראת סוף העמוד!

* "מנא ידע?... סוד ה' ליראיו". תינח לעיל, לגבי זמן ביאה שאמרו בבן עזאי "סוד ה' ליראיו", שגילה לו ה' כדי שידע את השיעור להלכה. אבל כאן, איזה עניין יש לה' לגלות סוד בכאב הפודגרא? למאי נפקא-מינה?

* רש"י פירש למ"ד פונדק, שאש"ל ר"ת אכילה שתייה ליווי. למה הוצרך לפירוש זה, ולא אמר בפשט שנטע אשל לפונדק, משום שמתפשט הרבה וצילו רב!

* "היא מוצאת - היא מיתוצאת מיבעי ליה? א''ר אלעזר: לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל וריחקן, בא גבריאל וקירבן". מיתוצאת - בניין אתפעל הארמי, המקביל לנפעל העברי.

צ"ע, שדווקא שורש מצ"א יש בנפעל, ואילו יצ"א יש בהופעל. א"כ פשט הפסוק לשון הוצאה ולא לשון מציאה?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות