chiddush logo

, 9/8/2018"" " " ' . " ' .

. :

֗ ֛ ֥ ֖ ֑ ֖ : {} -֑ ֣ ֗ -֙ ֣ ֔ ֧ ֛ ֥ ֖ : {} ֗ -֤ ֙ -֙ ֣ ֔ ֣ -֔ ֧ ֛ ֥ ֖ ֑ ֗ ֛ ֥ ֖ ֥ -:

. ' .

{} ֣ ֔ ֥ -֖ -֑ ֧ ֛ ֥ ֖ :

{} ֠ ֣ ֘ ֣ ֣ ֒ ֕ ֩ ֨ ֜ ֧ ֛ ֖ ֑ -֨֔ -֥ ֖ -: {} ֣ ֠ --֞ ֧ -֣ ֗ ֥ ֛ ֥ ֖ -֑ -֤ ֙ -֔ ֖ -֥ : {} ֣ -֗ ֙ -֣֔ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ ֣ -֔ -֖ : {} -֣ ֔ ֖ : {} ֠ --֞ -֨ ֤ ֙ -֔ ֥ -֖ ֑ ֥ ֖ ֥ : {} ֣ ֗ ֙ ֔ ֙ ֣֔ ֖ ֣ ֑ ֙ ֣֔ ֥ ֖ : {} -֗ ֙ ֣ ֔ ֗ ֙ ֣ ֔ ֖ ֑ ֥ ֖ ֥ :

"" . ? " ' "

( .) ( " ) . " " . " .

" . . , . . . .

{} ֣ -֞ -֤ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֣ ֔ ֛ ֥ ֖ : {} ֩ -֨ ֜ ֣ | ֣ ֗ ֨ ֧ ֛ ֥ -֖ -֑ ֤ ֙ ֔ ֖ : {} ֥ ֖ ֣ ֑ -֥ ֖ :

. ' - . : ! ! ".

{} -֨ ֜ ֗ ֨ ֜ ֣ ֘֘ ֣ ֣ ֒ ֞ ֣ ֗ ֨ ֤ ֙ ֔ ֖ ֑ ֙ ֔ ֖ ֥ : {} ֗ ֨ ֤ -֙ -֣֔ ֖ ֑ ֙ ֔ ֖ : {} ֣ ֗ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ -֥ ֖ -: {} ֖ ֑ -֥ ֖ : {} ֖ ֑ ֨ ֤ ֙ ֣ ֔ -֥ ֖ ֥ : {} ֧ ֛ -֥ ֖ ֑ ֣ ֔ -֖ -֥ : {} ֤ ֨֙ ֣ ֔ -֖ ֣ ֑ -֗ ֙ -֙ ֣ ֔ ֖ : {} ֣ ֗ ֚ -֣ ֔ ֥ ֖ ֑ ֩֩ ֨ ֜ ֤ ֨֙ -֔ ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ ֥ :

! ? ?! . . :

"" " " . " " "" ! .

: " . ( ' ) "" . ? ".

"   " "" - "" " " . " ( ) 

{} -֧ ֛ ֖ -֑ ֩֩ ֨ ֜ ֣ ֗ -֤ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ : {} ֣ ֗ ֙ ֣ ֔ ֙ --֔ ֛ ֥ ֖ ֑ ֙ ֔ ֖ ֥ : ()

. ( ).

. .

- . - , - ; , , - , .  - -, ; -, .  , ; , .  , ; , .  - , - -- , .

' , : = . . . ( ) "" " . ( ) . . : .

" :

  , : -, ---    -.

  ,    ---,    - -:

,    - .   ---    , - :

,    ---,    -.

, . ! . . .

,   ' , . ' - () " "  - !

(!) ,

982
( )
? ? ? !
- (0)